Renaissance

En blir jo litt blasert når det gjelder audio-visuelle inntrykk etterhvert. Ikke desto mindre moro er det å se noe som virkelig får haka til å dette ned. Den franske filmen Renaissance er et eksempel på nettopp det.

Her er det estetikk så det holder.

Filmen er også interessant sett i forhold til gårsdagens posting om hvordan digitalteknikken forandrer de visuelle uttrykks- mulighetene. I Renaissance benyttes "motion capture", trolig i kombinasjon med "rotoscoping" og skaper et visuelt utrykk som hverken er film eller animasjon, men noe midt imellom.

At vi snakker digital teknikk er det imidlertid ingen tvil om, men jeg er litt usikker på akkurat dette ettersom det godt kan hende at bevgelsesmønstrene er benyttet direkte i animasjons- programmene, uten at man først har gått veien som videobilder.
Rotoscoping er jo først og fremst en teknikk for å gi levende bilder et "tegnet" uttrykk, men det kan godt tenkes at det bare er en omvei i Renaissance sitt tilfelle.

Digresjon: Legg merke til animasjonen laget ved hjelp av rotoscoping med utgangspunkt i Edweard Muybridges fotografier av hesters bevegelsesmønster. Her går fotoreferansene langt bakover i tid :)

Regissøren Christian Volckman sier dette om bruken av teknologien, samt noe om inspirasjonskildene:

I first saw black-and-white images which used "motion capture" at the Salon Imagina in 1998, tests made by Marc Miance (Attitude Studio). It seemed we were seeing the movements of real actors in a graphic universe that was staggered. I was drawn to it immediately.

The cinematic transposition opened up extraordinary perspectives of using my influences such as the American noir films, Fritz Lang?s Metropolis and M Le Maudit, and also the Russian experimental films of the 30s. Dziga Vertov, for instance, bowled me over with his madness, his energy and his freedom.


Noen referanser til klassiske filmer her, men det er fristende å legge til noen av nyere dato også, som Bladerunner og relativt ferske Sin City (selv om den nok er for nyeste laget). Volckman har riktignok en mening om Sin City: "I don?t like gratuitous violence like Sin City because culture has other things to offer while still dealing with the complexity of Man."

Dessuten minner den rendyrkede sort-hvitt stilen meg om Didier Comès sine tegneserier, der Den Stumme (Silence) er en personlig favoritt. Tematisk helt anderledes, men beslektet visuelt. De europeiske referansene er jo viktige i et filmprosjekt som dette, fransk som det jo er.

Spanderer på meg en engelsk oversettelse av synopsiset, sakset herfra:

"Paris, December 2037. Ilona Tasuievn, a young scientist jealoused by everyone for her beauty and intelligence, is brutally kidnapped. In a high-tech environment where every action is controled and filmed, Karas, the criticized policeman who?s in charge of the investigation, feels soon a presence around... He?s not the only one on Ilona?s tracks, and his pursuers are ready for anything for arriving ahead of him.

The more he nears the truth, the more the noose is tightening : Ilona is the key of discovery which can make Man equal than God, the Renaissance protocol. The cop doesn't know anymore if the missing young woman is victim or torturer. Angel or demon."


Besøk for all del filmens nettsted og sørg for å få med deg traileren.

Den originale traileren er dessverre forsvunnet fra nettet, men denne videoen gir et inntykk av estetikken i filmen:Så er det bare å vente på at dette kommer på kino og DVD.

En annen ting: Dersom Citroen begynner å produsere denne futuristiske versjonen av DS burde salget være sikret.

Lewis Hine - Empire State Building

Empire State Building er oppført i Art Deco-stil, og låner sitt navn fra staten New York, som også ble kalt The Empire State.

Bygningen stod ferdig i 1931, og har dermed 75 års jubileum i år. Dette er imidlertid bare en unskyldning for å få vist fram noen av bildene til den amerikanske fotografen Lewis Hine. Han dokumenterte mye av byggeprosessen og mange av bildene han tok fra Empire State Building har blitt klassikere.

Det ble bygd mye i New York under jobbetiden på 1920-tallet, men etterkrakket i 1929 forsvant optimismen. Likevel sto Chrysler Building (med det karakteristiske spiret som skimtes i bakgrunnen på bildet til venstre) ferdig det året, og knapt to år senere ble Empire State Building verden høyeste bygning.

Bildet av mekanikeren som jobber med en dampmaskin er mer stilisert enn Hines øvrige bilder, kanskje på grensen til det arrangerete, men det har likevel blitt et symbol på "the hard working hero". Fotografiet er en del av en større serie med bilder fra arbeidslivet som Hine fotograferte på 1920-tallet (se nedenfor). Wikipedia har forresten en versjon i en oppløsning som burde kunne gjøre seg på veggen :)
Hmm, det finnes ikke noe om Lewis Hine i norske Wikipedia, det bør noen gjøre noe med:

Lewis Wickes Hine (16. september 1874 - 3. november 1940), amerikansk fotograf som bevisst brukte fotografiet som virkemiddel for å formidle arbeiderklassens kår, og han regnes blant de første dokumentaristiske fotografene.

Hine begynte først å studere sosiologi ved University of Chicago, Columbia University og ved New York University. Først i 1904 begynte han med fotogarfering for alvor, da med et sosiologirelatert prosjekt der han fotograferte immigranter i det de ankom Ellis Island i New York. Resultatet er en rekke tildels nydelige bilder.

I 1908 begynte Hine å jobbe som fotograf for National Child Labor Committee (NCLC) og i løpet av det neste tiåret dokumenterte han hvordan barn ble utnyttet som arbeidskraft i amerikansk industri. Fotografiene ble en del av grunnlaget for NCLCs videre arbeid med å få en slutt på barnearbeid.

1908 var også året da begynte Hine med et fotoprosjekt som ble det som for alvor skulle gjøre ham kjent som fotograf. Han jobbet med å dokumentere livet til arbeiderne ved stålverkene i Pittsburgh, Pennsylvania på oppdrag fra en større sosiologisk undersøkelse: The Pittsburgh Survey.

I løpet av 1. verdenskrig dokumenterete Hine det amerikanske Røde kors sitt arbeid i Europa. Etter krigen, fra begynnelsen på 1920-tallet og et stykke ut på 1930-tallet fotograferte Hine en rekke serier med "arbeidsportretter". Blant disse seriene finnes en rekke bilder av arbeidet med Empire State Building som sto ferdig i 1931.

På 30-tallet begynte Hine igjen å arbeide for Røde kors, blant annet dokumenterte han konsekvensene av tørke i de amerikanske sørstatene. På oppdrag fra Tennessee Valley Authority (TVA) dokumenterte han hvordan folk levde i fjellene i de østlige delene av Tennessee. Han var også ansvarlig fotograf for Works Progress Administrations (WPA) National Research Project, et prosjekt som studerte endringer i industrien og hvilken effekt dette hadde på sysselsettingen i USA.

Amerikanske National Archives har omkring 2.000 av Hines fotografier i sine arkiver. Disse inkluderer foto fra hans arbeid for Røde kors, og mange av hans fotografier fra arbeidslivet.

Så var det på plass...Flere av Hines bilder finner du hos George Eastman House:

Let Children Be Children
THUMBNAILS INDEX
Ellis Island Series
THUMBNAILS INDEX
Empire State Building Series
THUMBNAILS INDEX
Selected Prints
THUMBNAILS INDEX
Lewis Wickes Hine

THUMBNAILS INDEX

Fotografiets død, eller fortsettelsen?

Foto: Edvard Weston, 1924Group f/64 ble dannet i 1932 for å vise fram og definere det de mente var godt fotografi. Idealene de fremmet har nok falt for lenge siden: Dessverre vil noen si, andre vil kanskje si heldigvis. Meningen var i alle fall ikke å være inkluderende, bare referansen til storformatkameraenes minste blender forteller noe om det. Her dreide det seg snarere om å legge lista for hva man anså som skikkelig fotografi der man mente den hørte hjemme:

Group f/64 limits its members and invitational names to those workers who are striving to define photography as an art form by simple and direct presentation through purely photographic methods. The Group will show no work at any time that does not conform to its standards of pure photography. Pure photography is defined as possessing no qualities of technique, composition or idea, derivative of any other art form.

The production of the "Pictorialist," on the other hand, indicates a devotion to principles of art which are directly related to painting and the graphic arts.

The members of Group f/64 believe that photography, as an art form, must develop along lines defined by the actualities and limitations of the photographic medium, and must always remain independent of ideological conventions of art and aesthetics that are reminiscent of a period and culture antedating the growth of the medium itself.


Group f/64 besto opprinnelig av 11 fotografer, hovedsaklig med tilhold i California: Ansel Adams, Imogen Cunningham, John Paul Edwards, Preston Holder, Consuelo Kanaga, Alma Lavenson, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard Van Dyke, Brett Weston, og Edward Weston.

Hvorfor jeg begynte å fundere på f/64? Jo fordi jeg dumpet borti den motsatte ytterligheten på nettet i dag, et eksempel som kanskje ikke lenger fotjener betegnelsen fotografi - f/64 ville i alle fall hevdet at dette er noe ganske annet.

Det er spennende å drodle litt om hvordan grensene for det som man tidligere definerte som fotografi endres med digital teknologi. I prinsippet er jo ikke lenger fotografiet noe annet enn data, som kan gjengis som tekst or dermed editeres i en teksteditor. Det utvidede tekstbegrep er med andre ord definitivt kommet for å bli, noe Photoshop og lignende programmer gir et visuelt grensesnitt til.

Med det samme kameraet kan jeg ta opp en videosekvens og et høyoppløselig stillbilde, og på mange måter er det videobildet som er mest interessant i et litt videre perspektiv. Videosekvensen kan på den ene siden reduseres til pikselerte animasjoner som den det vises til ovenfor, men en serie bilder med relativt lav oppløsning kan også danne utgangspunkt for svært høyoppløselige bilder, som også kan oppvise en dybdeskarphet som til og med overgår det f/64 kunne oppnå med sine fullformatkamera.

Ved hjelp av "image stacking" kombinere en rekke bilder av samme motiv kan osgå effekten av svært lange eksponeringstider gjenskapes digitalt.

Som om ikke det er nok. f/64s Ansel Adams utarbeidet sonesystemet for å kunne utnytte dynamikkeni filmmediet maksimalt, men også han er innhentet av den digitale teknologien. I dette tilfellet av en teknikk som kalles "tone mapping" som gjør det mulig å sette sammen bilder med en dynamikk som langt overgår det CCD-brikker kan registrere, og som også gir et kontrastomfang som det ikke lar seg gjøre å oppnå med film og mørkeromsarbeid.

Ikke lett å holde skansen for det analoge fotografiet med andre ord, uten å ty til mer eller mindre metafysiske utredninger om lysets vei fra objektet via filmen til øyet. Skjønt Roland Barthes har muligens et poeng i boken "Det lyse kammer":

Udgangspunktet er et billede af moderen i vinterhaven, som sætter gang i en voldsom følelsesmæssig proces. En sorgproces, som udvikles til en egentlig dødsfilosofi om fotografiets essens. Dødens meningsløshed får ham til at miste troen på semiologien. Han tror ikke længere, alt kan forstås og beskrives gennem tegn. Fotografiet af moderen gør indtryk på ham, som småkager vækker Prousts hukommelse. Når han kigger på dette fotografi, bliver han klar over, at hun aldrig vil komme tilbage. Billedet gør ham stum af sorg over moderens død. Moderens død sætter gang i de filosofiske overvejelser. Ifølge Barthes hænger sorgen sammen med, at nogle fotografier indeholder et personligt punktum.

Punktummet er det sted, hvor minderne begynder, og sproget holder op. Efter punktummet stopper sætningen og livet. Det er den detalje i fotografiet, som får os til at tænke på døden. På at noget er forsvundet og aldrig kommer tilbage. Det er denne smertelige erkendelse, der lyser ud af ethvert fotografi. Ethvert fotografi er et bevis på, at vi skal dø.
(Ref.)

Fotografiutstillinger på Henie-Onstad

For tiden kan du se to utsillinger på Henie-Onstad kunstsenter:

Tyskeren Axel Hütte har flere ganger utstilt sine arbeider i Norge, og er representert i en rekke offentlige og private samlinger. Dette er den hittil største mønstringen av hans verk her i landet.

Victor Boullets "Screw the Ethtics?" er mer ekseperimentell både i form og innhold. Dessuten er utstillingen også etisk problematisk, ikke minst fordi bildene viser en person som har nektet å bli fotografert.

Tema for Axel Hüttes utstilling er Nord - Syd, og rommer arbeider fra tropiske strøk i Australia, Brasil, USA, Syd-Afrika, Tyskland og Maui, satt opp mot arbeider fra Norge, Alaska, Island og Grønland. I tillegg vil enkelte av hans "Night-scenes" presenteres.

Victor Boullets fundament er det forvirrende, ubestemmelige og krypterte budskap. Boullet er ikke begeistret for forklarende tekster som omfatter hans fotografiske produksjon. Det er ingen forløsende tekst hvor hensikten er å formidle. Boullet ønsker at prosjektene skal være åpne for et tolkningsmangfold.

I arbeidet som Boullet i det siste året har utviklet for Henie Onstad kunstsenter, eskalerer Boullets mystifisering og avkledningen av individet. Boullet har latt seg interessere intenst i et menneske - en skjebne. Studier av denne personen fyller hele prosjektrommet.

Victor Boullet: Screw the ethics? er grundigere omtalt av Robert Meyer på Foto.no.

Henie-Onstad Kunstsenter : Aktuelle utstillinger.

Fototagger - nyttig gratisprogram

Gratisprogrammet FotoTagger legger inn kommentarer i JPG-filer som kan plasseres og sees med programmet i selve bildet.

Programmet indekserer også kommentarene slik at det er mulig å søke etter bilder basert på kommentarer.

For ordens skyld: Kommentarene endrer ikke utseendet på selve originalfilen, men det lar seg gjøre å lagre en kopi hvor kommentarene er synlige.

FotoTagger.

Casio Exilim Zoom EX-Z1000

Casio er på ingen måte den som slakker av i negapikselkrigen, noe som bekreftes av Exilim EX-Z1000 som får hele 10,1 megapiksler, levert fra en 1/1,8" CCD.

Kameraet ser ut til å utnytte en lignende funksjonalitet som i Panasonic FZ-30, der man øker zoomområdet ved å utnytte et utsnitt av bildebrikken. Ved 5 megapiksler kan dermed det ellers relativt moderate zoomobjektivet levere 17x zoom.

Trolig kommer EX-Z1000 til å koste under 4.000 kroner når det kommer i butikkene i juni.

Utdrag fra pressemelding fra Casinus AS:

Casio EXILIM ZOOM. EX-Z1000 tar bilder av fremragende kvalitet til tross for en svært kompakt størrelse, og dets nye bredformat Super Bright TFT fargeskjerm gir brukeren mulighet til omgående å se førsteklasses gjengivelse av bildene.

Det nye EXILIM ZOOM EX-Z1000 inneholder masse krefter i en slank, kompakt innpakning. Til tross for kompakt størrelse vil dets 10.1 megapiksel digitalkamera likevel ta fantastiske høyoppløselige bilder som kan gjengis krystallklart selv i svært store formater?perfekt for utskrift eller skjermvisning av ethvert bilde. Og det er mer. Denne nye modellen er den første i serien med stor 2.8? lyssterk TFT fargeskjerm i bredformat. CASIO utnytter denne ekstra skjermstørrelsen til å gi deg nye, flotte funksjoner, som samtidig visning av et vidvinkel- og et telefoto, og et brukervennlig sett av symboler på høyre side.

Høyoppløselig 10.1 megapiksel digitalkamera med stor CCD
EX-Z1000 har effektivt 10.1 millioner piksler, med en stor 1/1.8? høyoppløselig CCD-brikke. Kombinert med EXILIM-motorens fremragende bildeprosessor gjør dette at kameraet leverer utrykksfulle bilder som gjengir alle valører.

Stor 2.8" lyssterk TFT fargeskjerm i bredformat
EX-Z1000?s TFT fargeskjerm er en stor, krystallklar monitor i tiltalende bredformat. Denne høyoppløselige TFT-skjermen med 230.400 piksler gjengir bilder og data med overbevisende klarhet og detaljrikdom. Med maksimum lysstyrke på 1200cd/m2, gjør EX-Z1000?s brede, klare TFT fargeskjerm utendørs bruk i sterkt lys lettere enn noen gang.

Siden starten i 2002 har EXILIM-serien forandret det digitale kameramarkedet. EXILIM-kameraene er slanke og stilige, fullpakket med fremragende funksjonalitet, og er overraskende enkle å bruke. Brukere setter pris på EXILIMs enestående kombinasjon av kompakt størrelse, intuitive betjeningsutstyr, store skjermer og lang batterilevetid. Og serien fortsetter å bryte ny mark, med ferske lanseringer av funksjoner som Anti Shake DSP, som reduserer uskarpheter p.g.a. ustø hender eller bevegelser i motivet, og Super Bright skjerm.

EXILIM ZOOM EX-Z1000?Main Features

Superior performance, amazing image quality, and functionality for beautiful photographs
 • 10.1 million effective pixels.
 • A high dynamic range, 1/1.8-inch CCD, which delivers low-noise imaging.
 • The ability to zoom between 4.3X and 17.1X with no reduction in image quality.
 • BEST SHOT function with high-sensitivity shooting mode, up to a maximum of ISO 3200.
 • Anti Shake DSP, which is built into the EXILIM Engine image processor, reduces blurring due to unsteady hands or moving subjects.
 • Rapid Flash function enables up to three shots per second, enabling high-speed flash photography.
 • Fast power-on function, so the first shot can be taken just 1.3 seconds after switching on.
 • Release time lag of only approximately 0.002 seconds, allowing the shot to be captured practically instantaneously with the push of the shutter button.
 • High-speed picture playback of approximately 0.1 second interval.
 • Super Life Battery allows up to 360 shots to be taken, measured by CIPA standards.
Large, wide-format TFT color display built for ease of viewing
 • Large, 2.8-inch, wide-format TFT color display lets users enjoy high-impact images of their shots.
 • High-resolution, 230,400 pixel display presents clear, detailed images and data.
 • Wide and Bright display (brightness: 1200cd/m2 ) makes viewing in bright outdoor light easier than ever before.
 • Display button can be used to change display formats with just one touch.
 • Display utilizes a vertical stripe pixel array, ensuring that the menus are clear and easy to read.
 • Right edge of the display shows operational icons, enabling easy operation and quick review of settings.
 • Multi-image function can display 12 images on a single screen.
Photographic functions designed to take advantage of the camera?s high resolution
 • The revolutionary Zoom Continuous Shutter mode allows the user to compare a wide angle and a telephoto shot in the same display and to take both shots simultaneously with only one press of the shutter button.
 • Revive Shot refreshes the faded colors of old photos, bringing them back to life in digital format.
 • Quick Zoom feature enables instant switch to a preset zoom ratio with just one touch of a button.
 • 37 different types of BEST SHOT sample images. Users can choose one of these samples to make sure their photos come out just right.
 • Movies can be taken in VGA size (640x480 pixels) at 25 frames per second (Motion JPEG).
Other functions for intuitively easy operation
 • Quick Shutter function allows for fast focusing, reducing focusing error.
 • Auto Macro mode allows for automatic switching between auto focus mode and macro mode.
 • 9-Point Multi AF function clearly shows areas of auto focus when photographing subjects with multiple focus points.
 • DIRECT ON function allows users to press a single button to quickly start the camera in either shooting or playback mode.
 • Multi-function cradle can be used to recharge the battery, connect to a PC to download images, and connect to audiovisual equipment. The cradle also functions as a photostand, allowing users to view an image slideshow.

Gorillapod

Gorillapod må vel kalles et stativ, først og frenst beregnet på små kameraer, men der er ulikt vanlige stativer ved at "beina" er leddet. Dermed kan de tvinnes rundt stolper, greiner, sykkelstyrer osv.

For 3 dollar ekstra får du en enkel hurtigkobling, selve staivet koster heller ikke mye, drøyt 20 dollar. Men så kommer jo porto mm i tillegg.

Gorillapod kan kjøpes via produsentens hjemmeside:

JOBY

Nokia N93

Nokia introduserte i dag Nokia N93 som "den ultimate mobile enheten for spontane videoopptak". Kameraet med Carl Zeiss optikk og 3x optisk zoom gir stillbilder med 3,2 megapiksel.

Vel så interessante er video-egenskapene, det er her Nokia virkelig stiller i en klasse for seg og hvor du også kan få nytte av den digitale zoomen. Det Nokia kaller "tilnærmet DVD-kvalitet er en oppløsning på 640 x 480 piksler med 30 bilder i sekundet og MPEG4-kompresjon. Dersom Nokia hadde bygd inn bildestabilisering og en skikkelig lydinngang ville dette begynt å blitt interessant som kamera.

Det er selvsagt plass til ekstra minne, i form av miniSD- kort opp til 2 gigabyte. Deretter kan N93 kobles direkte til tv-en eller du kan overføre videofilene til PCen og redigere med Adobe Premiere Elements 2.0, som følger med.

I den norske pressemeldingen sies det imidlertid ikke noe om avtalen mellom Nokia og Flickr. Det burde de, for dette kan være spennende nytt for mobloggere.

Utdrag fra Nokias pressemelding:

Intuitive og spontane opptak
Nokia N93 tilbyr de beste mobile video- og fotomulighetene og er pakket med eksepsjonelle kamerafunksjoner som gir bilder av høy kvalitet og video i tilnærmet DVD-kvalitet. Kameraet på Nokia N93 aktiveres ved at man vrir på hovedskjermen mens telefonen er åpen, og hele fargeskjermen i landskapsmodus fungerer som søker. Enten det er en spesiell begivenhet eller bare improvisasjon i hverdagen, kan du fange øyeblikk enkelt og impulsivt og dele dem med andre når de skjer.

Med MPEG-4 VGA videoinnspilling med 30 frames per sekund leverer Nokia N93 video uten sidestykke med opptak i stereo og digital stabilisator som gir jevne bilder uten risting. Nokia N93 har et 3,2 megapiksel kamera (2048 x 1536 pixels) med en Carl Zeiss Vario-Tessar-linse, 3X optisk zoom og opp til 20x digital zoom, samt autofokus og innstillinger for nærbilder, noe som gir usedvanlig klarhet og nøyaktighet. Videre har Nokia N93 en kamerameny som viser alle funksjoner, fra eksponeringsverdi til farger og hvitbalanse. Det finnes egne taster for lukking, zoom og blits og dessuten kamerataster som gjør at du enkelt kan bytte mellom foto og video.

Nokia N93 har et stort internminne på opp til 50MB, som kan økes med et hot swap miniSD- kort opp til 2GB. Dette gir plass til nærmere 90 minutter med video i tilnærmet DVD-kvalitet eller nærmere 2500 bilder av høy kvalitet. Og du kan enkelt overføre bilder og videosnutter fra minnekort til en kompatibel pc, men likevel bære med deg et utvalg lagret på Nokia N93.

Morsomt å dele
Det går veldig raskt å dele bilder og videoklipp som er tatt med Nokia N93. Innholdet kan vises frem på en 2,4? QVGA-skjerm (240 x 320 piksler) på opp til 262,144 farger med 160 graders bildevinkel. Du kan også dele uredigerte bilder og videosnutter via e-post, Bluetooth eller ved å legge dem ut på kompatible blogger direkte fra galleriet. Du kan også dele dine minner med familie og venner på en kompatibel TV, enten ved å benytte TV-kabelen som følger med eller trådløst over integrerte WLAN og UPnP (Universal Plug and Play)-teknologi. Foruten å kunne surfe på nettet, lese e-post og dokumenter, kan du også spille spill på en kompatibel TV med Nokia N93.

Kreativitet gjort enkelt
Mens det å redigere bilder og videosnutter direkte på Nokia N93 er enkelt, er det også lettvint å overføre de til en kompatibel PC, noe som gir større kreativ kontroll over innholdet. Standard Nokia N93 salgspakke kommer sammen med Adobe Premiere Elements 2.0 som gjør det enkelt å importere videoklipp, bilder og musikk. Det er også mulig å eksperimentere med hundrevis av overganger og effekter, samt å skape profesjonelle hjemmevideoer med tilpassede maler. På toppen av det hele kan du enkelt brenne disse hjemmevideoene på DVD og eksportere dem for web streaming og e-post.

Multifunksjonell
Som del av Nokia Nseries multimedia computer-porteføljen har Nokia N93 fantastisk funksjonalitet i en lekker enhet. Utformet til å kunne fungere på nettverkene WLAN, 3G (WCDMA 2100 MHz), EDGE og GSM (900/1800/1900 MHz), gir Nokia N93 tilgang til bredbånds internett til surfing, opplasting av innhold, og sende og motta e-post og være tilkoplet mens du er på farten. Du kan også plassere enheten på et underlag, vri skjermen horisontalt og benytte landskapsskjermen til å surfe på nettet, se på TV* over 3G-nettet, eller gjennomføre hands-free videosamtaler*.

All Round Entertainment
Nokia N93 har stereo FM radio og en digital musikkspiller som gir fantastiske musikkopplevelser. Du kan lage spillelister og høre på musikk hands-free via høyttaleren eller ved å benytte høretelefoner. Med Nokia Music Manager kan du enkelt overføre musikksamlingen til telefonen. I tillegg kan du lagre opp til 1500 sanger på din Nokia N93 med et separat 2 GB miniSD-kort. Du kan også spille 3D-spill med høy kvalitet med N-Gage-spillet System Rush: Evolution som er installert på forhånd.

Nokia N93, som er basert på tredje utgave av S60 software på Symbian OS, forventes å være i salg i juli 2006 med en estimert salgspris på 550 euro uten subsidier.

* For å sjekke tilgjengelighet og kostnad på denne tjenesten, vennligst kontakt din nettverksoperatør eller tjenesteleverandør.

Robuste minnekort

De fleste minnekortprodusentene lodder på plass selve minnekomponentene til et kretskort, som igjen lukkes inne i et plastdeksel. Amobil.no har imidlertid testet kort fra ATP, en produsent som har valgt å heller støpe alle kortets komponenter inn i keramikk før de lukkes inne i plastdekselet.

Konsekvensen er at ingen av minnekortets elektroniske komponenter blir utsatt for ytre påvirkning selv om kortet får seriøs juling. Er du blant dem som har plukket minnekort ut av vaskemaskinen skjønner du at det kan være en fordel.

Fordelen med støt-, vann- og temperatursikre kort er at du ikke trenger å bekymre deg for innholdet på kortet om telefonen din skulle bli ødelagt av for eksempel fukt. Om du er en ivrig naturfotograf er hardføre kort også tryggere enn vanlige minnekort, spesielt om du er utendørs over lengre perioder.

I følge Hsieh er ATP den eneste produsenten som har denne teknologien. Andre minnekortprodusenter som selger vann- og støtsikre kort kjøper derfor kortene sine fra ATP.


Foreløpig må du kjøpe ATPs kort fra utenlandske nettbutikker som danske Danskdatasalg.dk.

ATP-kortene koster omtrent like mye som vanlige minnekort og tåler stort sett alt. Amobil har dermed ingen betenkligheter med å anbefale ATPs minnekort.

Amobil :: Test - Vi torturerer minnekort.

Mamiya selger kameradivisjonen

Digitaliseringen begynner for alvor å gjøre sitt inntog blant proffene, noe som har gått hardt ut over Mamiyas salg av mellomformatkamera. Riktignok er de på markdet med en lovende modell, Mamiya ZD med 22 megapiksler, som ikke minst hevder seg godt prismessig i konkurranse med Hasselblad. Men det synes ikke å hjelpe, kassa er bunnskrapt og det japanske IT-selskapet Cosmos Scientific Systems, Inc. fikk dermed kjøpe Mamiyas kamaeradivisjon.

Så spørs det hvilket selskap som blir det neste som må gi opp. Pentax hadde vært en kandidat om de ikke allerede hadde gått i kompaniskap med Samsung. Spørsmålet blir kanskje hvor lenge Hasselblad holder. Foreløpig klare de å opprettholde et sinnsykt prisnivå, men det er grenser for hvor lemge det lar seg gjøre. Om et par år har vi trolig kamera til godt under 50.000 med ytelser som for praktiske formål er like gode som det Hasselblad kan tilby i dag.

Pressemelding fra Mamiya USA:

Mamiya O/P has announced that its Optical Equipment Division, manufacturer of the leading medium format cameras and lenses will be transferred to a new company.

The new company, Cosmo Digital Imaging Company, Ltd. was formed by Cosmos Scientific Systems, Inc., a leading company in IT technology.
Cosmo Digital Imaging will be able to combine its software expertise with Mamiya?s photographic capabilities to further advance in the digital direction of professional photographic imaging technology.

Building on Mamiya?s reputation and world wide distribution network, the new company will be able to achieve an even higher level of customer satisfaction. Service of Mamiya cameras, lenses and accessories will also be handled by the existing Mamiya distribution network.

Coming in the wake of a number of industry changes, this positive development gives Mamiya a new direction and a vision for the future.

Cosmo Digital is planning to execute these changes on September 1, 2006 and will retain a substantial number of present staff and facilities and acquire all the assets including inventory, property, trademarks and patents to assure a smooth transition.

Åpent møte med Morten Qvale

Onsdag 3. mai arrangeres et åpent møte der Morten Qvale forteller om sitt arbeid som fotograf.

Qvale jobber mye utenlands med svært interessante kunder, han har et "unikt bildesyn" og kommer her til å dele av sine erfaringer gjennom mange år.

Ellers blir det mulighet til å se nyheter fra Hasselblad og Broncolor.

Sted: Zone 5 Studios i Enebakkv. 69, 0192 Oslo, (innkjøring via Konowsgate).

Tid: Dørene åpner kl 15.00 foredraget begynner KL 18.00

Fotografiens Hus - kalender.

Sony α D-SLR

Marginene knyttet til produksjon av digitale kompaktkameraer er mildt sagt presset, noe som gjør markedet for digitale speilrefleks-kamera mer interessant. Sony har nærmet seg dette markedet etter at de overtok kameradivisjonen fra Konica Minolta. Dette innebærer at Sony viderefører objektivfatningen for Minoltas Dynax-modeller, samt at de får minoltas anti-shake teknologi og en masse kunnskap om spreilreflekser på kjøpet. Sony forteller nå at den kommende D-SLR-serien vil gå under navnet "Alpha", og at den første modellen lanseres allerede til sommeren.

Sony hatt en rekke semi-proffe kameraer, men omsider ser det altså ut til å komme en modellserie som retter seg mot de øvre segmentene i kameramarkedet. Sony har allerede lansert et eget nettsted for sin α-serie.

Utdrag fra pressemelding fra Sony USA:

Sony has established a new brand name for its digital single lens reflex (D-SLR) cameras that will be launched worldwide this summer.

Meaning "beginning" and "essential," the symbol α (pronounced alpha) embodies the spirit of Sony's approach to the D-SLR market. Under this sub-brand, Sony will produce a complete camera system of accessories and lenses to enhance the enjoyment of photography.

The Sony α-mount system of cameras, lenses and accessories will integrate advanced electromechanical technologies that are key to D-SLR performance, the versatility of the well-established Maxxum® lens mount system, and Sony's renown in imaging devices and technologies. These include CCD and CMOS imaging sensors, as well as other image processing technologies, in addition to overall product miniaturization. People who have already made investments in many of Konica-Minolta's lenses and accessories will be able to take full advantage of Sony's new D-SLR cameras.

Sony D-SLR cameras.

TIPA Awards 2006

Technical Image Press Association (TIPA) har kåret det de mener er de beste fotoproduktene for 2006: Canon EOS 5D anses som beste profesjonelle D-SLR, mens Nikon D200 vant klassen for "Expert D-SLR". Nikon fikk også prisen for beste D-SLR for amatører med D50. Olympus meldte seg også på med et speilreflekskamera ettersom Live View-funksjonen i Olympus E-330 ble kåret til årets beste innovasjon.

Blant kompaktkameraene finner vi Fujifilm FinePix F30, Canon Digital IXUS 65, Panasonic Lumix DMC-TZ1 og Samsung Digimax i6 PMP.

Best D-SLR Entry Level: NikonD50
Little sister of the popular Nikon D70, the 6.1 megapixel D50 gives amateurs the chance to shoot high-resolution images at a very low cost. The ergonomics are well thought out and no major feature or function is missing. In the field, the Nikon D50 gives a performance beyond that expected at this price point. The automatic exposure system compensates for highlights and shadows in difficult lighting conditions, the 5-point autofocus system locks on quickly to the subject, and continuous shooting is possible at up to 2.5 frames per second. When necessary, the seven Digital Vari-Program Modes help optimise the settings for the best results. The D50 is compatible with all the AF Nikkor lenses and accessories, which makes this model a serious starting point for digital SLR photography.

Best D-SLR Expert: Nikon
D200

Though it?s less than 2000 euros, the Nikon D200 offers a resolution of 10 million pixels (3872 x 2592) with files of 32.78 x 21.95cm at 300 dpi. You can shoot with a sensitivity of up to ISO 400 and even 800 without too much concern about noise or colour shifts, while the camera?s 3D Color Matrix Metering II measures exposure superbly without blowing highlight detail. However, it?s the D200?s handling speed which really impresses: it?s up-and-running in just 0.15 seconds, and has a shutter lag of a mere 50 milliseconds. It offers 5 frames-persecond for at least 37 consecutive shots in Fine JPEG, and this stunning performance is supported by a new 11-area AF system that the photographer can select at will.

Best D-SLR Professional: Canon EOS 5D
The EOS 5D is the first digital camera that offers a full-frame, 24x36mm sensor at a realistic price, and there?s no compromise on image quality. With 12.8 million pixels available, there?s plenty
of resolution for huge prints, and they?re big pixels, too, which means lower noise and higher quality in the final image. Picture sharpness is excellent, and the high resolution and superb image processing means artefacts are rendered invisible. Moreover, the size of the sensor means that the actual focal lengths of Canon EF lenses are used, and with no ?crop factor? to swing the results, this
gives the angleof-view and the large viewfinder image that 35mm film photographers know and love.

Best Ultra Compact Digital Camera: Canon Digital Ixus 65
Featuring a high resolution 3 inch LCD screen, the steel-bodied Digital IXUS 65 draws on the original IXUS design concept to achieve a classically elegant styling. This innovative camera sports a unique Touch Control Dial, which can also be used to scroll through images during playback, while the useful Image Inspection Tool displays a newly-shot image and a magnified section at the same time. This allows you to check for sharpness quickly and easily. The Digital IXUS 65 incorporates ISO 800 to facilitate flash-free shooting indoors and minimise the effects of camera shake.

Best Compact Digital Camera: Fujifilm FinePix F30
The Fujifilm FinePix F30 Zoom is the world?s first digital
compact camera to deliver ISO 3200 sensitivity at full resolution. This means that it can give sharp images, even at night-time, or with fast-moving
subjects. Users are able to produce sharp images with minimal noise, no subject blurring and atmospheric lighting in dark conditions. In addition, the FinePix F30 Zoom has 15 new scene modes from underwater, beach and snow, to sunset, party and fireworks. These make it easier than ever for users to experiment with photography in a range of different lighting conditions.

Best Superzoom Digital Camera: Panasonic Lumix DMC-TZ1
The Panasonic Lumix DMC-TZ1 is the world?s smallest digital still camera with a 10x optical zoom, and this is made possible by the world?s first integrated retractable lens system with folded optics technology. The TZ1 allows unlimited consecutive shooting up to the capacity of the 13.4 MB built-in memory or the SD memory card. Panasonic has also equipped the TZ1 with its globally recognised Optical Image Stabiliser feature. O.I.S minimises the jitter from shaky hands that causes many photos to look blurred. Offering high quality image output, the TZ1?s new Venus Engine III also dramatically reduces noise levels even at increased ISO settings.

Best Multimedia Digital Camera: Samsung Digimax i6 PMP
The Samsung Digimax i6 is more than a digital camera; it?s a multimedia product. The Digimax i6 is only 18.5mm thick, and has an enhanced grip, using a unique curved design ensuring a steady shot when taking pictures. It has multimedia capabilities such as MP3 playback and the addition of a personal media player function. The user can even take pictures whilst listening to music. The i6 also has ASR (Advanced Shake Reduction). This unique algorithm reduces the effects of camera shake and helps the user take clear and natural pictures indoors or in dark conditions without using flash.

Best Prestige Camera: Ricoh GR Digital
Ricoh has a reputation of producing cameras that stand out from the crowd, and the Ricoh GR Digital is no exception. The Ricoh GR Digital has a very high quality 28mm (35mm film equivalent) lens, which can be used with an optional converter to cover an angle as wide as 21mm. The new GR Digital inherits the superb image quality that made the awardwinning GR Series of 35mm film cameras so popular, and the style and performance is distilled into a compact body just 25mm thick. With a high-quality feel and superb expandability, this is the perfect lightweight tool for professional photographers and advanced amateurs.

Best Imaging Innovation: Olympus E-330 Live View
Olympus reinforces its heritage as an innovative manufacturer with the E-330. It?s the first digital SLR camera with interchangeable
lenses to offer a tilting LCD monitor on the back along with an optical
viewfinder. Thanks to its Live View technology, this monitor allows
different viewing angles so that macro, overhead or waist-level
photography can be accomplished with ease and comfort. Moreover, the E-330 boasts the new 7.5 megapixel NMOS sensor and delivers crisp, vibrant images that make you question its amateur D-SLR status. Last but not least, the E-330 is compatible with a growing range of FourThirds lenses, which sport high quality optics specifically
designed for digital sensors.


Best Flatbed Photo Scanner: Epson Perfection V750 Pro
The new Epson Perfection V750 Pro is an excellent flatbed scanner for professional photographers and photo enthusiasts alike. It features a Dual Lens System for film scanning at a high resolution of 6400 dpi and
also allows reflective scanning at 4800 dpi. An optical density value of 4.0 fulfils the needs of professionals, and captures detail in the darkest of shadows. An anti-reflection coating applied to the lenses eliminates reflection and ghosting, while a high reflection mirror improves the quality of the scanned light to the sensor, resulting in faster scanning speeds. Offering all film formats up to 8x10 inch, it?s supplied with four film holders for 35mm film strips and slides, medium and large format film. Connections are built in for either USB 2.0 or Firewire interfaces, to ensuring a rapid data transfer.

Best A3 Photo Printer: HP Photosmart Pro B9180
The HP Photosmart Pro B9180 is an A3+ Photo Printer designed for professional photographers. With 8 individual pigmentbased HP Vivera Inks it achieves a high print capacity. Four HP 70 dual-colour printheads feature 8448 nozzles for precise, consistent drop placement and enhanced colour accuracy. According to HP, some prints resist fading for up to 200 years, which is a new benchmark in photography. The HP Pro print plug-in for Adobe Photoshop and ICC profiles in the printer software allow predictable and consistent colour quality. A dedicated raster image processor (RIP) software for professional colour management is also on offer for the B9180 as an optional extra.

TIPA |Technical Image Press Association.

Apple Aperture i versjon 1.1

Med Aperture 1.1 oppgraderer Apple sitt program for RAW arbeidsflyt og bildebehandling slik at programmet også kan benyttes på de nye Intel-baserte Apple-maskinene.

Den siste versjonen har dessuten fått rettet opp flere svake punkter som er rapportert fra brukerne. Kanskje vel så viktig for mange, ikke minst nye brukere, Aperture selges nå til en langt lavere pris enn ved introduksjonen. Du får det for 2.790,-, (eller $299) hvilket må sies å være rimelig for et verktøy med profesjonelle kvaliteter. Når det er sagt, du må også regne med å investere i ny maskin fra Apple i samme slengen - og det er sikkert nettopp meningen med å prise programvaren såvidt lavt.

Utdrag fra pressemelding fra Apple:

Aperture? 1.1, a significant update to the revolutionary all-in-one post production tool for photographers that runs natively on both Intel- and PowerPC-based Macs. Aperture 1.1 features dramatically improved RAW image rendering and a new set of advanced RAW adjustment controls. Aperture 1.1 also delivers impressive speed gains on any Mac® including desktop performance on a MacBook? Pro* with image adjustments and searching up to 4x faster. At a new lower price of $299, Apple is putting Aperture within reach of anyone shooting with a digital SLR camera.

RAW image rendering in Aperture 1.1 is greatly improved in areas such as noise reduction, sharpening, and highlight recovery. New RAW Fine Tuning controls allow photographers to tweak decode settings such as boost, sharpening and chroma blur. A new built-in color meter displays pixel values in RGB, Lab or CMYK in the Adjustments HUD (heads up display) or in Aperture?s Loupe magnifying viewer. Enhanced export controls make it easier to output images at specific resolutions and improve the handling of layered Photoshop files. Aperture 1.1 offers support for the Nikon D200 and Canon 30D, as well as dozens of reliability and performance improvements.

Aperture 1.1 delivers significant performance gains on both PowerPC-based and the new Intel-based Macs providing photographers with desktop level experience on the new MacBook Pro and delivering a powerful entry-level photography workstation on the new Intel-based iMac®. Performance tests on a MacBook Pro have shown that common repetitive workflow tasks such as Lift and Stamp and searching are processed up to 4x faster on a MacBook Pro than on a PowerBook® G4.

Pricing & Availability
Aperture 1.1 is available immediately as a free Software Update to current Aperture 1.0 customers. In addition, early adopters of Aperture 1.0 can claim a $200 (US) coupon redeemable at the Apple Online Store by visiting http://www.apple.com/promo/aperture/ as a thank you for their support. Aperture 1.1 is available to order for new customers for a suggested retail price of $299 (US) through the Apple Store® (www.apple.com), Apple?s retail stores and through Apple Authorized Resellers.

* Performance tests on a MacBook Pro have shown that common repetitive workflow tasks such as Lift and Stamp and searching are processed up to 4x faster on a MacBook Pro with 2.16 GHz Intel Core Duo than a 15-inch PowerBook G4 with 1.67 GHz Power PC.

Apple ignited the personal computer revolution in the 1970s with the Apple II and reinvented the personal computer in the 1980s with the Macintosh. Today, Apple continues to lead the industry in innovation with its award-winning desktop and notebook computers, OS X operating system, and iLife and professional applications. Apple is also spearheading the digital music revolution with its iPod portable music players and iTunes online music store.

About Aperture 1.1 Update
Designed from the ground up for professional photographers, Aperture provides everything you need for after the shoot, delivering the first all-in-one post-production tool for photographers.

Aperture 1.1 delivers new feature enhancements and addresses issues related to overall reliability, performance, and compatibility. This update is recommended for all Aperture users.

Note: You must first update to Aperture 1.0.1 and Mac OS X 10.4.6 before installing Aperture 1.1

Feature enhancements for this update include:

 • New RAW adjustment controls in the Adjustments Inspector and Adjustments HUD: Improve the quality of RAW decodes via custom tuning of parameters.
 • New Color Meter tool: Quickly and easily sample any area of an image for RGB, CMYK, or LAB color values.
 • New image resolution controls: Specify a resolution in dots per inch (dpi) when exporting images or sending images to an external editor, such as Adobe Photoshop.
Compatibility updates include:
 • Universal support (Aperture 1.1 runs natively on both Intel-based and PowerPC-based Macintosh computers)
The update also addresses numerous issues related to overall reliability and performance in all areas of the application, including:
 • RAW image decoding
 • Image export
 • Metadata handling
 • Onscreen proofing
 • Histogram
 • Cropping
 • Query HUD
 • Book Layout Editor
 • Importing from iPhoto Library
 • Light Table
 • Slideshows
 • Printing
 • Web galleries and journals
 • AppleScript support

Apple - Aperture.

Canon EOS 30D

Canon EOS 30D har på mange måter blitt et kamera med de fleste av de ytre egenskapene til EOS 5D samtidig som det har beholdt pris- og ytelsesnivå, samt bildebrikke fra forgjengeren 20D. EOS 30D mangler forsegliger mot støv og fuktighet, men førsteinntrykket er likevellike robust som EOS 5D.

Til tross for at bildebrikken er nøyaktig den samme som i EOS 20D sørger en kraftig forbedring av internprogramvaren for betraktelig bedre ytelser. EOS 30D har blant annet fått Canons "Picture Styles", hvilket byr på en rekke ferdig definerte parametere for hvordan JPEG-bildene behandles.

Videre er bufferminnet betydelig større enn på forgjengeren, kameraet har fått en etterlengtet punktlysmåling, lukkeren er forbedret og betjeningskomforten er bedre enn for EOS 20D. Likevel ligger prisen lavere enn da EOS 20D ble lansert.

Kameraet er teste av digit.no som konkluderer slik:

Canon EOS 30D koster mindre enn EOS 20D da det kom, og selv om bildebrikken er den samme, har kameraet blitt forbedret på en hel del områder som virkelig teller. Sammenlignet med EOS 5D, med større bildebrikke og vesentlig bedre oppløsning, er det lite som skiller i bildekvalitet, mens prisen er nesten halvparten og ytelsen er klart bedre under raske opptak.

Bildekvaliteten er av ypperste klasse, og ligger lite tilbake for noe kamera, selv om oppløsningen er moderat etter dagens standard. Canon har helt bevisst satset på å forbedre et fra før glimrende kamera framfor å eksperimentere med ekstreme oppløsninger som kanskje ville medføre større og flere kompromisser.

For den som ikke må ha høyere bildeoppløsning, framstår EOS 30D som et nesten kompromissløst kamera. Hovedkonkurrenten er nok Nikon D200, som kan skilte med bl.a. et hus som er tettet mot støv og fukt, men selv om Canon ikke reklamerer med det, er EOS 30D så godt bygd og så robust at de færreste virkelig vil merke noen forskjell i praksis. Vi har brukt forgjengeren EOS 20D under alle slags forhold, i kulde og varme, regn og vind, i snø og ved stranden, og har aldri opplevd at kameraet har sviktet. EOS 30D er like bra, og kanskje en aning mer robust med sitt forbedrede skall.

EOS 30D framstår mest som en EOS 5D med mindre søkerbilde, litt færre piksler og raskere opptakshastighet. Vi tror ingen ved sin fulle fem vil finne forskjellen fra Nikon D200 stor nok til å forsvare et systembytte, Nikon-modellen koster da også noen tusenlapper mer.

Mange av dem som ble skuffet over at Canon ikke kom med flere piksler til EOS 30D, bør ta kameraet i øyesyn og oppleve de kvalitetene kameraet faktisk har. For en pris som bare er litt høyere enn de enkleste amatørmodellene kostet for to-tre år siden får du et semiprofesjonelt kamera med høy ytelse og glimrende bildekvalitet som det dessuten er en fryd å bruke.


Digit.no :: Canon EOS 30D.

Indre og ytre reiser

Hasselblad Center i Göteborg viser to parallelle utstillinger, den ene med fotografier fra Apollo-ferdene, mens den andre tar oss med på Lennart Nilssons indre reiser i menneskekroppen.

Fotografierna i FULL MOON visar inte bara det enda utomjordiska landskap som människan haft möjlighet att personligen registrera på film, utan de /../ "förändrade för alltid människors syn på sig själva i universum i grunden? Vi trodde att Apolloprojektet handlade om att åka till månen - och det gjorde det väl - men det mest bestående det lämnade efter sig handlar om jorden."

Lennart Nilsson är en av de få svenskar som är kända över hela världen. Hans revolutionerande bok Ett barn blir till, som utkom redan 1965, har vid ett par tillfällen utökats med nytt material. Den har sålts i flera 10-tals miljoner exemplar och översatts till över 20 olika språk.

Utstillingen vises til og med søndag 7. mai.

LIVET - Lennart Nilssons vetenskapliga bilder

I utställningen ingår många av de klassiska fotografierna från Ett barn blir till. Dessutom ingår nya överraskande bilder av barnets utveckling och från kroppens värld ? bilder tagna med värmekamera; bilder av hjärnan; nya och aldrig tidigare, i museisammanhang, visade bilder av reumatism, bakterier och fågelvirus.

I utställningen visas också dokumentären Lennart Nilsson ? mästerfotografen (52 min).
Här finns också en värmekamera så att man kan se sin kroppstemperatur i olika färger.

Till utställningen kommer boken LIFE innehållande Lennart Nilssons vetenskapliga bilder, i urval av Mark Holborn, utgiven av Jonathan Cape, London. Bokförlaget Max Ström har producerat den svenska upplagan - LIVET.

Noen foto fra "Livet".

FULL MOON - Apolloprojektets fotografier av månen
Ett projekt av Michael Light

I en utställning med titeln FULL MOON: Apollo Mission Photographs of the Lunar Landscape på Hasselblad Center mellan den 8 mars och 7 maj 2006 ställs den amerikanska utforskningen av månen i ett nytt ljus med hjälp av ett antal spektakulära och enastående vetenskapliga bilder. Apollofärderna 1968?72 gjorde ett outplånligt intryck på många som såg dem på håll, och ett litet antal bilder från dessa färder har blivit klassiska. I slutet av 1990-talet fick den i Kalifornien bosatte konstnären Michael Light tillgång till NASA:s arkiv och originalen till 32 000 fotografier, av vilka han valde ut 1 5000 som han skannade in med mycket hög upplösning. Lights urval och kopior utgör en enastående redogörelse för rymdfärderna, månlandningarna och månlandskapet på ett sätt och med en skärpa och i en skala som aldrig tidigare skådats. När dessa enorma panoramor från månen och bilder av jorden visas i en konsthall inbjuder de till jämförelser med en lång tradition av landskapsbilder i konsten och fotografin och manar oss att ifrågasätta våra föreställningar om landskapet och det sublima.

I utställningen presenteras 70 bilder, många mer än 4,5 meter breda, som är ett koncentrat av Lights långa besatthet av det förvillande månlandskapet och dess fenomenala klarhet och dramatiska vidsträckthet. Ursprungligen var Light inspirerad av en likhet han såg mellan planetlandskapet och ett antal flygfoton som han tagit över öknen i sydvästra USA, och i FULL MOON försöker han föra sig själv och betraktaren så nära utomjordisk fotografering som det överhuvudtaget är möjligt utan att vara astronaut.

Efter att ha valt ut och skannat NASA:s original ägnade han ett år åt arbetet med de digitala filerna, först åt att ta bort alla återstående defekter på kornnivå (vissa bilder stördes av repor eller svarta prickar som orsakats av måndamm som tagit sig in i kamerorna), och sedan åt att skapa filer med utställningskvalitet genom att digitalt styra toning och svärtning. Därpå trycktes bilderna på fotopapper med digital laserskrivarteknik, vilket resulterade i den skarpaste och renaste återgivningen av bilderna någonsin. Light har kopierat fotografierna, som ursprungligen togs av Apolloprojektets astronauter, i en storlek som faktiskt speglar det storslagna månlandskapet självt.I FULL MOON visas i en sektion med "abstrakta omloppsbilder", en förvillande, svindlande yta, ett outforskat gränsområde; där visas även en måne ärrad av tekniska sonderingar och märkt av geologiska utforskningar, som kontrast till den "fridfulla månens" eviga berg och "hav". Till sist återskapas i en enorm, ihopklippt panoramabild en känsla av de sublima vidder som omger astronauternas under deras minutiösa arbete.

Noen bilder fra "Full Moon".

Hasselblad Center.

Canon PowerShot S80

PowerShot S80 er det mest funksjonsrike av Canons kompaktkamera, medm 28-100mm zoom og 8 megapiksler. Målgruppen for dette kameraet er først og fremst fotoentusiaster som er ute etter et lite kamera med muligheter for full manuell kontroll.

Videoegenskapene begynner etterhvert å bli såpass at det definitiv ikke lenger er oppløsningen som setter begrensningene. S80 kan nemlig spille inn filmsekvenser på opptil 1 GB i en oppløsning på 1024 x 768, selvsagt med lyd. Dermed er det nå kamerahåndtering under opptak, og lydsiden som setter de støreste begrensningene for hva man kan bruke dette og ligenende kamera til når det gjelder video.

Egenskaper
 • 8,0 megapikslers CCD
 • Moderne design
 • 3,6x vidvinkel 28 mm optisk zoom
 • DIGIC II/iSAPS
 • 2,5" LCD-skjerm og multifunksjonshjul
 • 21 opptaksprogrammer, inkludert XGA-filmsekvenser
 • 9-punkts AiAF og FlexiZone AF/AE
 • Tilleggsutstyr
 • PictBridge og Print/Share-knapp
 • Programvare og USB 2.0 Hi-Speed

Testen foretatt av akam.no konkluderer slik:

Førsteinntrykket av Canon PowerShot S80 var litt blandet. Kameraet virker litt klumpete selv om det ikke er spesielt stort. Kombinasjonen av fireveiskontroller og ratt var litt uvant, men det funket i praksis og vi likte kameraet bedre og bedre jo mer vi brukte det.

S80 imponerer med god brukervennlighet og høy bildekvalitet. /../ Kvaliteten på JPG-bildene fra S80 er veldig bra, men vi synes likevel mangelen på RAW-støtte er negativt. Det er vanskelig å forstå hvorfor Canon har fjernet en finesse som fantes på forrige modell. Vil man ha RAW er Fujifilm E900 en sterk utfordrer. Skjermen er et annet område hvor Canon har gjort et merkelig valg. De har oppgradert skjermen fra S70s 1.8 tommer til 2.5 tommers på S80, men skjermoppløsningen er ikke øket tilsvarende.

Til tross for noen punkter vi gjerne skulle sett endret eller forbedret er S80 et veldig bra kamera. Det viktigste er tross alt bildekvalitet og på dette området er S80 et av de aller beste kompaktkameraene.


Akam.no - Test av Canon PowerShot S80.

Olympus E-330

Olympus E-330 er verdens første digitale speilrefleks der LCD-skjermen kan brukes som søker. Kameraet har dessuten fått en splitter ny 7,5 megapikslers NMOS bildebrikke fra Panasonic, en brikke som ser ut til å løse mange av de støyproblemene Olympus har slitt med ved høyere ISO-verdier. Brikken operer med "Full-Frame Transfer" og Supersonic Wave Filter (ultralyd støvfilter), på samme måte som Olympus sine tidligere modeller.

Samtidig med E-330 lanserer Olympus et nytt makroobjektiv, samt et eget undervannshus. Begrensningene som en normal speilrefleks-søker gir har gjort digitale SLR lite egnet til undervannsfotografering, men her satser alstå Olympus på å levere et komplett system bestående av undervannshus, blitz, en rekke objektiver, samt egne motivprogrammer for undervannsopptak.

Når det er sagt, kameraet er opplagt egnet for mer enn undervannsforografering, noe testen gjort av digit.no ser ut til å bekrefte:

Olympus E-330 kit er en rimelig semiprofesjonell pakkeløsning. Den hevder seg godt i konkurransen, både hva angår konstruksjon, egenskaper, ytelser, brukervennlighet og bildekvalitet, men var det ikke for Live view-skjermen, ville søkeren vært et problem. At samtlige objektiver til E-330 er optimalisert for digital fotografering, er en egenskap som ofte blir undervurdert. Kamerahuset framstår også som minst like gedigent i konstruksjon og finish som sine argeste konkurrenter, med unntak av søkeren, som er dårligst i klassen. På den annen side er LCD-skjermens egenskaper og dens informasjonspanel helt i toppklasse.

Som dedikert kamera til makrofotografering, studioopptak av produkter eller undervannsfotografering, har E-330 unike egenskaper. Sammen med Olympus' store utvalg av tilbehør til nærfotografering og undervannsfotografering har det liten konkurranse i denne klassen. Uforståelig er det derfor at studiofotografer ikke får mulighet til å bruke nettstrøm.

Er du i markedet for et allsidig speilreflekskamera, er mitt råd å ta en inngående kikk på Olympus E-330. Det finnes flere pakker du kan velge mellom til ditt bruk. Har du litt mer penger tilgjengelig, ville vi byttet ut 14-45 mm zoomen med den profesjonelle 14-54 mm-eren. Den har vi selv svært gode erfaringer med gjennom nesten tre år.


Kameraet er utstyrt med to separate bildesensorer som gir to søkerinnstilinger:

Innstilling A som gir kontinuerlig bildesøking, og som benytter en CCD montert i søkers optiske sjakt og viser 92 % av bildefeltet. Autofokus opprettholdes.

Innstilling B låser speilet i øvre posisjon og aktiviserer kameraets kontinuerlige MOS søker for 100 % bildefelt for kontinuerlig Makro søking. Sistnevnte innstilling er spesielt nyttig for visuell fokusering på makroobjekter da denne innstilling gir komplett manuell fokuseringskontroll da det er mulig å til å forstørre et valgfritt bildeutsnitt 10x.

Digit.no :: Olympus E-330

Portrettet i det 20. århundre

I 1991 opprettet Deutsche Historische Museum sitt bildearkiv. Samlingen består av materiale fra museer i både vest og øst, og det er med dette materialet som utgangspunkt at museet har laget utstillingen "Das Porträt im XX. Jahrhundert". Ren flaks brakte meg innom på utstillingens siste dag, hvilket var et lykketreff. Her var det nemlig mye spennende å se, og mange av bildene finner du heldigvis på nett.

Utstillingen forteller på en interessant, og til tider svært sterk, måte om tysk historie, fra keisertiden, via Weimar-republikken, nasjonalsosialismen, og etterkrigstiden fram til Murens fall i 1989. Ikke minst er det spennende å se hvordan fotografene uttrykte seg under mildt sagt dårlige arbeidsforhold i øst. Nyere foto var det også, av god kvalitet de også, men uten den ekstra kraften som de historiske bildene har.

Jeg pleier å si at hendene skal langt unna ansiktet når noen portretteres, men Yousuf Karsh sitt foto av av Albert Schweitzer, tatt i 1954, får meg til å inne at ingen "regel" er uten unntak.

Utstillingen omfattet hele 550 portrett-fotografi. Her er noen av fotografene som ble presentert (bildesøk på Google anbefales)

Flere av fotografene er også representert med flere bilder på museets presentasjon av sitt bildearkiv.
En flott bok som dokumenterer utstillingen kan kjøpes her.

Deutsches Historisches Museum Berlin.