Fotografiutstillinger på Henie-Onstad

For tiden kan du se to utsillinger på Henie-Onstad kunstsenter:

Tyskeren Axel Hütte har flere ganger utstilt sine arbeider i Norge, og er representert i en rekke offentlige og private samlinger. Dette er den hittil største mønstringen av hans verk her i landet.

Victor Boullets "Screw the Ethtics?" er mer ekseperimentell både i form og innhold. Dessuten er utstillingen også etisk problematisk, ikke minst fordi bildene viser en person som har nektet å bli fotografert.

Tema for Axel Hüttes utstilling er Nord - Syd, og rommer arbeider fra tropiske strøk i Australia, Brasil, USA, Syd-Afrika, Tyskland og Maui, satt opp mot arbeider fra Norge, Alaska, Island og Grønland. I tillegg vil enkelte av hans "Night-scenes" presenteres.

Victor Boullets fundament er det forvirrende, ubestemmelige og krypterte budskap. Boullet er ikke begeistret for forklarende tekster som omfatter hans fotografiske produksjon. Det er ingen forløsende tekst hvor hensikten er å formidle. Boullet ønsker at prosjektene skal være åpne for et tolkningsmangfold.

I arbeidet som Boullet i det siste året har utviklet for Henie Onstad kunstsenter, eskalerer Boullets mystifisering og avkledningen av individet. Boullet har latt seg interessere intenst i et menneske - en skjebne. Studier av denne personen fyller hele prosjektrommet.

Victor Boullet: Screw the ethics? er grundigere omtalt av Robert Meyer på Foto.no.

Henie-Onstad Kunstsenter : Aktuelle utstillinger.

Kommentarer