Får ikke opphavsrett fordi ape tok bildet

Naturfotografen David Slaters var på reise i Indonesia i 2011. Under arbeidet med å ta bilder av aper av arten krabbemakak opplevde han at en av apene rappet kameraet hans og tok massevis av bilder av seg selv.

Flere av bildene ble lagt ut på Wikipedia. Det hadde de ikke lov til, hevdet Slates og påberopte seg opphavsrett til bildene. Slett ikke, hevdet talsmenn for Wikipedia. Det var apen som trykket på utløseren, og da er det ikke Slaters som har opphavsrett.Det amerikanske offisielle byrået for opphavsrettigheter, U.S. Copyright Office har utarbeide oppdaterte forskrifter. Dette gir apekatten noen rettigheter knyttet til opphavsrett, men de gir heller ikke fotograf Slaters håp om at han kan ha rettighetene.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar