New Visions – The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media

Seif Kousmate, WAHA / Untitled, 2021. Courtesy of the artist.
I denne andre utgaven av triennalen vises verk som tøyer grensene for fotografi, og som utforsker høyaktuelle temaer som ressursutvinning, energifordeling og datahøsting.

Arbeidene til de 22 kunstnere som er med i utstillingen, tar for seg energiproduksjon og -distribusjon, utvinningen av natur- og menneskeskapte ressurser – fra olje til data – og de økologiske, sosiale og politiske konsekvensene av disse aktivitetene. Kunstnerne og verkene deres har bånd til Norge, Midtøsten, Nord-Afrika, Øst-Europa og Sentral-Asia – områder som knyttes sammen av råvareøkonomier.

New Visions 2023 viser flere nye bestillingsverk, og noen av dem er spesiallaget til utstillingssalene på Henie Onstad.

Arbeidene gir publikum muligheten til å dykke ned under overflaten på leting etter undersjøiske datakabler, og å observere geologiske endringer fra fugleperspektiv. Kunstnerne presenterer lys både som en informasjonskilde og som et redskap for å kontrollere hva som er synlig. De utforsker nasjonal identitetsbygging ved å bruke tradisjonelle symboler, ornamenter og mønstre på nye måter.

Mange av verkene kombinerer fotografi med ukonvensjonelle materialer, som salt, alger, silikon, bomull og simulering av glass produsert av radioaktivt avfall. Andre utforsker nye teknologier som kunstig intelligens og syntetisk apertur-radar – radarsignaler som sendes tilbake når de treffer overflater, og omgjøres til bilder – og rollene disse har i overvåkning og planetarisk observasjon.

Triennalens tittel spiller på den ungarske kunstneren og fotografen László Moholy-Nagys tekst A New Instrument of Vision (1932), som hadde stor innflytelse på utviklingen av eksperimentell fotografi på 1900-tallet. I de første tiårene av forrige århundre bidro fotografiet til et nytt blikk på en stadig mer mekanisert og industrialisert verden. På samme vis bruker dagens kunstnere fotografi til å utforske vår stadig tettere sammenfiltring med maskiner og prosesser for automatisering og utvinning.

Utstillingen følges av en omfattende publikasjon på engelsk, med Susanne Østby Sæther som redaktør. Publikasjonen inkluderer et forord av Caroline Ugelstad, en introduksjon av Inga Lāce, Reem Shadid og Susanne Østby Sæther samt et essay av Dr. Eglė Rindzevičiūtė – i tillegg til presentasjoner av kunstnerne og deres verk. Den er designet av ANTI ved Håkon Stensholt og utgitt av Mousse Publishing og Henie Onstad Kunstsenter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar