Bylandskap - Olaf Christoffersen

Som en del av utstillingen Vrengt museum åpner Preus museum kommende søndag kl. 14 prosjektutstillingen Bylandskap med fotografier av Olaf Christoffersen.

I sin samtid ble Christoffersen betraktet som representant for ?impresjonismen? innen fotografiet. Tidlig interesse for musikk (han spilte selv fiolin i sin ungdomstid) og fransk malerkunst smittet utvilsomt over på hans fotografiske stil fra andre halvdel av 1920-tallet.

I løpet av 1928 utviklet han et fullverdig piktorialistisk formspråk. Samme år ble han belønnet med flere priser ved konkurranser i inn- og utland, deriblant med bildet "Vinteraften" som ble utstilt ved prestisjetunge Royal Photographic Society i London. I denne perioden ser man tydelige paralleller mellom Christoffersens byvisjon og eksempelvis Josef Sudeks fremstilling av sin hjemby, Praha.

Christoffersen begynte som lærling ved Kværner Brug allerede som 15-åring og forble ansatt der i godt over 50 år, frem til sin pensjonering i 1969. Han utdannet seg som ingeniør ved Oslo Tekniske Høyskole, og var spesialist på vannkraft og drift av vannturbiner.

Havnen, Vaterland, Akers Mekaniske Verksted var alle motiver i hans bilder på denne tid. Endog Rudolf Nilsens dikt ?Gassklokken ved Nybroen ? in memoriam? fra 1929, er foregrepet av Olaf Christoffersen i en surrealistisk, fordreid fremstilling av stedet. Tidlig om morgenen, før han spaserte til arbeid ved Kværner Brug i Lodalen, tok han ofte med seg sitt Voigtlander speilreflekskamera og fotograferte særlig pittoreske steder i Oslo by:

?Vika, med alle sine kroker og krinkler, sadelryggede hus og pussige gårdsrom (?). Og havnen! Se på den nu en vårmorgen med soldis, røk og damp fra skiber og bedrifter omkring bryggerne og Akershus? kjente silhuett i bakgrunnen (?). Eller Hammersborg, Festningen med dens tunge murer, skyteskår og porter, bebyggelsen langs Akerselven, Enerhaugen osv.?

Christoffersen var også et sentralt medlem i OKK i årene 1924 frem til andre verdenskrig, både som administrator og som aktivt fotograferende medlem. I 1927 påtok han seg vervet som kasserer i en vanskelig økonomisk, men samtidig svært kreativ periode for både klubben og for Christoffersen. I en treårsperiode frem til 1930 stimulerte OKK bildeproduksjonen i klubben bl.a. ved innføring av et meget krevende program, de såkalte Remfeldske månedskonkurranser, etter den kjente norske portrettfotografen Aage Remfeldt. I 1934 ble så Christoffersen utnevnt til viseformann i styret.

Utover 30-tallet merker man et tydelig skifte i hans tidligere så stemningsfulle billedspråk Flere av bildene synes på denne tid påvirket av den modernistiske fotobevegelsen. Særlig Wilhelm Piro var eksponent for det modernistiske fotografiet i Norge på denne tid. Etter Piros hjemkomst fra studier i München og Paris greide han å fremprovosere en bred debatt innad i OKK om større aksept for den typen fotografi som bl.a. Werner Graff og Alfred Renger-Patzsch representerte på kontinentet. Særlig Hammersborg-bildene fra 1934-5, ved den gang nye Deichmanske hovedbibliotek, er hos Christoffersen nå strippet for piktorialistiske effekter. Slørete bilder med sterk vekt på fine toningsnyanser, og tidkrevende eksperimentering med ulike kopieringsteknikker, som for eksempel gummitrykk- og bromoljeteknikken, synes her forlatt for en mindre bearbeidet og mer direkte avbilding. Motivene fremstilles nå detaljert, i skarpt sollys, og formmessig komposisjon blir vektlagt fremfor stemningsskapende lyseffekter.

Preus museum - UTSTILLINGER

Kommentarer