Indre og ytre reiser

Hasselblad Center i Göteborg viser to parallelle utstillinger, den ene med fotografier fra Apollo-ferdene, mens den andre tar oss med på Lennart Nilssons indre reiser i menneskekroppen.

Fotografierna i FULL MOON visar inte bara det enda utomjordiska landskap som människan haft möjlighet att personligen registrera på film, utan de /../ "förändrade för alltid människors syn på sig själva i universum i grunden? Vi trodde att Apolloprojektet handlade om att åka till månen - och det gjorde det väl - men det mest bestående det lämnade efter sig handlar om jorden."

Lennart Nilsson är en av de få svenskar som är kända över hela världen. Hans revolutionerande bok Ett barn blir till, som utkom redan 1965, har vid ett par tillfällen utökats med nytt material. Den har sålts i flera 10-tals miljoner exemplar och översatts till över 20 olika språk.

Utstillingen vises til og med søndag 7. mai.

LIVET - Lennart Nilssons vetenskapliga bilder

I utställningen ingår många av de klassiska fotografierna från Ett barn blir till. Dessutom ingår nya överraskande bilder av barnets utveckling och från kroppens värld ? bilder tagna med värmekamera; bilder av hjärnan; nya och aldrig tidigare, i museisammanhang, visade bilder av reumatism, bakterier och fågelvirus.

I utställningen visas också dokumentären Lennart Nilsson ? mästerfotografen (52 min).
Här finns också en värmekamera så att man kan se sin kroppstemperatur i olika färger.

Till utställningen kommer boken LIFE innehållande Lennart Nilssons vetenskapliga bilder, i urval av Mark Holborn, utgiven av Jonathan Cape, London. Bokförlaget Max Ström har producerat den svenska upplagan - LIVET.

Noen foto fra "Livet".

FULL MOON - Apolloprojektets fotografier av månen
Ett projekt av Michael Light

I en utställning med titeln FULL MOON: Apollo Mission Photographs of the Lunar Landscape på Hasselblad Center mellan den 8 mars och 7 maj 2006 ställs den amerikanska utforskningen av månen i ett nytt ljus med hjälp av ett antal spektakulära och enastående vetenskapliga bilder. Apollofärderna 1968?72 gjorde ett outplånligt intryck på många som såg dem på håll, och ett litet antal bilder från dessa färder har blivit klassiska. I slutet av 1990-talet fick den i Kalifornien bosatte konstnären Michael Light tillgång till NASA:s arkiv och originalen till 32 000 fotografier, av vilka han valde ut 1 5000 som han skannade in med mycket hög upplösning. Lights urval och kopior utgör en enastående redogörelse för rymdfärderna, månlandningarna och månlandskapet på ett sätt och med en skärpa och i en skala som aldrig tidigare skådats. När dessa enorma panoramor från månen och bilder av jorden visas i en konsthall inbjuder de till jämförelser med en lång tradition av landskapsbilder i konsten och fotografin och manar oss att ifrågasätta våra föreställningar om landskapet och det sublima.

I utställningen presenteras 70 bilder, många mer än 4,5 meter breda, som är ett koncentrat av Lights långa besatthet av det förvillande månlandskapet och dess fenomenala klarhet och dramatiska vidsträckthet. Ursprungligen var Light inspirerad av en likhet han såg mellan planetlandskapet och ett antal flygfoton som han tagit över öknen i sydvästra USA, och i FULL MOON försöker han föra sig själv och betraktaren så nära utomjordisk fotografering som det överhuvudtaget är möjligt utan att vara astronaut.

Efter att ha valt ut och skannat NASA:s original ägnade han ett år åt arbetet med de digitala filerna, först åt att ta bort alla återstående defekter på kornnivå (vissa bilder stördes av repor eller svarta prickar som orsakats av måndamm som tagit sig in i kamerorna), och sedan åt att skapa filer med utställningskvalitet genom att digitalt styra toning och svärtning. Därpå trycktes bilderna på fotopapper med digital laserskrivarteknik, vilket resulterade i den skarpaste och renaste återgivningen av bilderna någonsin. Light har kopierat fotografierna, som ursprungligen togs av Apolloprojektets astronauter, i en storlek som faktiskt speglar det storslagna månlandskapet självt.I FULL MOON visas i en sektion med "abstrakta omloppsbilder", en förvillande, svindlande yta, ett outforskat gränsområde; där visas även en måne ärrad av tekniska sonderingar och märkt av geologiska utforskningar, som kontrast till den "fridfulla månens" eviga berg och "hav". Till sist återskapas i en enorm, ihopklippt panoramabild en känsla av de sublima vidder som omger astronauternas under deras minutiösa arbete.

Noen bilder fra "Full Moon".

Hasselblad Center.

Kommentarer