Årets bilde 2009 - Video

Vinneren ble denne videoen fra G20-møtet i London, tatt av Paal S. Schaathun (TV2). Juryens uttalelse:
Fotografen er våken og klarer å skille ut det vesentlige i hendelsene. Vedkommende klarer å beholde roen i all dramatikken og bidrar til å underbygge historien ved valg av vinkler, lys, utsnitt og kamerabevegelser. Fotografen er gjennomgående godt plassert og til stede i situasjonene. Den tekniske kvaliteten på bildene er god.Paal S. Schaathun tok også andreplassen. Juryen sier dette om denne vidoen:
Oversiktsbildene over Bergen setter stemningen. Fotojobben er gjennomført og gjennomtenkt. Bildene fungerer som en helhet og de klipper godt. Fotografen viser at han/hun behersker teknikken og bruker den bevisst for å få fram den ønskede stemningen i bildene. Fotografen er fint til stede i situasjonene uten å stjele oppmerksomhet. Aketuren kunne godt vart litt lenger.Tredjeplassen fikk Torje Bjellaas (NRK). Juryens uttalelse:
Teknisk sett veldig bra. Fotografen klarer å gjøre allerede vakker natur enda mer spektakulær med sin bruk av lys, utsnitt og vinkler. Når det uventede skjer er fotografen på høyde med situasjonen, holder hodet kaldt og klarer å fange en dramatisk situasjon på en utmerket måte.

- Bildet har ikke nyhetsverdi

Kåringen av Hans Arne Vedlogs Obama-foto til Årets bilde har skapt diskusjon på nettet. Både i Journalistens forum, og på Twitter.

VGs administrerende direktør Torry Pedersen er blant dem som har uttrykt sin undring over tildelingen. På Twitter skriver han at tildelingen vitner om en bildemessig hjerneblødning.

Les også: Årets Bilde 2009

Pedersen forstår ikke at akkurat dette bildet kan være det beste norske pressefotografer tok i fjor:

- Hvor er den journalistiske dybden i dette bildet? Han sitter i bilen sin under et statsbesøk ... det gjør han under hvert eneste statsbesøk. Det har ingen stor nyhetsverdi. Fredsprisen deles ut hvert eneste år og han er den andre sittende presidenten som besøker Norge. Det har heller ikke noen ikonisk kraft over seg, ikke slik som bildet av kong Olav på trikken eller Willy Brandt ved Muren. Det har heller ikke øyeblikkets kraft, dette spesielle som en del av sportsbildene har. Og så har det intet emosjonelt uttrykk. Dette er fire helt essensielle kriterier som bildet ikke leverer, og så er dette årets bilde.

Journalisten.no

Forlater fotojournalistikken mediene - sammen med leserne?

Tore Berntsen, medlem av juryen for Årets Bilde 2009, gjør seg noen refleksjoner på Fotojournalisten.no.

Noe av det ypperste, mest utfordrende og mest komplette fotojournalistikken blant årets vinnere har aldri stått på trykk! Hvorfor?

Av årets ti vinnere, er sju frilansere, tre fast ansatt.

Les også: Årets Bilde 2009

Fire av 10 førsteprisvinnere er tatt på direkte oppdrag for avisen. Blant annen- /tredje-prisvinnere i år og de siste årene, er tendens lik: God norsk fotojournalstikk preges av to trender: Frilansere og «egne» prosjekter, fra fast ansatte og frilansere, gjerne på oppdrag for andre enn mediehuset de jobber for.

Fotografer mister jobben. Avdelinger legges ned? Men mediene må fortsette å skape nye produkter/nye konsepter. Ikke minst på nye plattformer må et visuelt bildespråk være synlig. La ikke de store kostkrevende reportasjene i inn og utland – og små budsjetter prege debatten. Det gjøres mye bra blant gode norske pressefotografer, men, det som bør diskuteres er; hvor er god fotojournalistikk i den daglige produksjonen? Hva gjør den norske pressefotografen på jobb hver dag? Hva blir han/hun bedt om å produsere? Og hvordan blir foto brukt? På papir – og ikke minst på nett. Hvor er de visuelle multimedia fotohistoriene? Får mediene maks ut av fotoressursene?

Det er på tide å ta debatten, nå, før fotojournalistikken forlater de tradisjonelle mediene – sammen med leserne…

Varierende etisk standard hos kameraprodusentene

De fleste kameraprodusentene har for så vidt gode planer for hvordan samfunns- og miljømessige hensyn skal integreres i strategi og drift, men disse forblir planene ofte på hovedkontornivå og når ikke ut i alle deler av produksjonen.

Kameraprodusentne er testet av den internasjonale testorganisasjonen ICRT. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema, besøk på fabrikkene, møter med ledelsen ved selskapenes hovedkontor der alle relevante dokumenter ble utlevert, samt intervjuer med fabrikkarbeidere og fabrikkledelse. Dernest ble det foretatt inspeksjoner i fabrikkene.

Med tilsynelatende gode offentlige planer og kodekser, blant annet i samsvar med Global Reporting Initiative, og medlemskap i EICC, er det svært overraskende at flere av produsentene verken ville samarbeide eller få sin virksomhet gransket.

Hos flere av de ti bedriftene er konseptet om samfunnsansvar mer som en fjern filosofi, enn et reelt tema. Mange svarte at de «fulgte loven», hvilket i praksis ikke betyr mye. Lovgivningen i flere av lavkostlandene er svak og arbeiderne kan i flere tilfeller ikke leve av angitt minimumslønn.

Ingen av selskapene eller deres fabrikker hadde noen form for samarbeid med fagforeninger eller andre uavhengige, eller ideelle - organisasjoner. Flere oppfattet også intervjuene med fabrikkarbeiderne mer som truende enn velkomne. Bare på én fabrikk fantes det et såkalt CSR-team, som hadde i oppgave å sørge for at sosiale hensyn ble ivaretatt.

Opplysninger innhentet i testen viser at både Nikon og Casio arbeider med CSR-spørsmål, men selv ikke Nikon, som vurderes som best, var bra på alle områder. Det fantes også hos dem tilfeller der unge ansatte måtte arbeide ekstrem overtid, samt indikasjoner på at det forekom diskriminering ved ansettelser.

Alle selskapene fikk imidlertid høy score på sine forpliktende mål for miljø. Så godt som alle hadde såkalte Green Partner-programmer for sine leverandører. Programmene sikrer at det opprettholdes en felles global kvalitetsstandard, ved at elektroniske deler bare blir kjøpt inn fra leverandører som har vært gjennom en granskning og blitt sertifisert som Green Partner.

Selskapene må begynne med å ta ansvar for hele verdikjeden fra komponentene de kjøper til produktene de selger. Dette kan de bare oppnå ved å evaluere og forbedre forholdene i hele sin leverandørkjede.

Et godt utvist samfunnsansvar vil kunne styrke bedriftens omdømme og bidra til å skape fortrinn i en bransje med stadig økende konkurranse.Forbrukerportalen

Rimelig blitz-oppsett

Gjennomgang av rimelig blitz-oppsett:Tunge stativer er for de med god rygg, eller som kan betale noen for å bære. For oss andre kan det være en løsning å lage lette stativer til blitzer og paraplyer:

Kuratorer med egen agenda


Løberg spør: adde vi i det hele tatt hørt om Nan Goldin hvis ikke "riktige" personer hadde promotert henne i rett tid?
Morten Løberg, redaktør på fotografi.no, uttaler seg til tider friskt, noe han i de fleste tilfeller skal ha honnør for. Denne gangen stiller han et vesentlig spørsmål knyttet til om kuratorer har en skjult agenda, som kan handle mer om å finne fotografer med oppsiktsvekkende, gjerne kontroversielle prosjekter, snarere enn å lete etter fotografisk kvalitet.

Jeg tror vi gjør klokt i ikke å utelukke at kuratorer kan ha en skjult agenda. Også kuratorer skal bygge seg en karriære eller lage utstillinger som skaper oppmerksomhet og trekker publikum. Kan du oppdage en up and coming-kunstner eller et tidligere oversett talent kan det bety et steg opp og fram i rampelyset - for kuratoren. Kan du hausse opp noe slik at det trekker folk og selger, kan du ha skutt gullfuglen. Det kan derfor være fristende å fokusere på kunst du vet vil være kontroversiell. Å presentere dårlig fotografi som god kunst er et ofte brukt triks.

Nå er diskusjoner omkring kunstnerisk kvalitet er aldri enkle fordi det knapt lar seg gjøre å sette opp objektive kriterier for hva som er bra eller mindre bra. Slik sett kan en kanskje beskylde Løberg for å sparke inn en åpen dør. Samtidig er det viktig å minne publikum om at de ikke skal ta andres meninger - dette tilfelle kuratorenes - for gitt. Den dagen alle går i flokk blir kunstfotografiet ganske uinteressant.

Løberg har dessuten et klart poeng knyttet til kuratorenes interesse av å skape sensasjoner for sensasjonenes egen del. Han trekker en parallell til tabloidavisenes forsider.

Spør du en redaktør vil de alltid svare at enhver forside lages for i ivareta pressens innformasjonsplikt, eller med andre høyverdige begrunnelser fra festtalene - selv om vi alle vet at det er et kynisk spill for å selge flest mulig aviser.
og avslutter slik:
Ingen skal få innbildt meg at dette ikke dreier seg om en variant av reklamenes grunntese: "Make shit shine". Og akkurat som reklame kan selge middelmådige produkter, kan en målrettet kurator med stort ego sikkert "selge" kunstnere som eller ikke hadde hatt en sjanse.

fotografi.no

Støtte til fotosamlinger på nett

ABM-utvikling støtter museumsprosjektene «oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett!», «Widerøes skråfoto tilbake til folket» og «Fri tilgang til fotografier på nett». Prosjektene skal bidra til at fotoarven blir tilgjengeliggjort for folk flest, i tråd med regjeringens digitaliseringsvisjon om best mulig tilgjengelighet til mest mulig for flest mulig.

Oslobilder.no blir en unik nettkilde til historiske fotografier fra hovedstaden. Prosjektet
er et samarbeid mellom Oslo museum og Oslo byarkiv.

Norsk Folkemuseum og Maihaugen ønsker å gjøre sine høyoppløselige, historiske bilder fritt tilgjengelig for publikum. Prosjektet er en pilotløsning for frislipp av fotosamlingene. Her vil folk for eksempel kunne laste ned og bruke bildene som den velkjente, norske fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) tok.

De 315.000 flyfotoene som ble tatt av Widerøe mellom 1936 og 1970 er i dag spredt på et stort antall kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få samlet, bevart og formidlet dette materialet.Noen andre velkjente bilder som etter hvert kan bli folkeeie, er Widerøes historiske flyfotoer. ABM-utvikling gir støtte til et forprosjekt i regi av Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistoriske fotografi / Preus Museum.


ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Imponerende rigg for filming med Canon 5D mkII

De fleste av oss har vel de syv timene med fjernsynssending fra Bergensbanen relativt friskt i minne. Med denne riggen er man utstyrt for å gjøre det samme langs veien:Karene fra Stargate Studios spår at denne typen kamera (Canon 5D mark II og 1D mark IV) vil bli "a significant player" i alle filmproduksjoner fremover. Ikke som hovedkamera, men som et nyttig supplement for spesielle formål.

Neste fase blir at DSLR-kamera leverer video i 2K og 4K, altså digital kinokvalitet. Først ut er nok Red Scarlet, som vil levere videobilder med 3K (3 megapiksler)

Shooting Driving Plates for 24 from Stargate Studios on Vimeo.

Les også: Panasonic med nytt sensordesign.

Her noen scener fra arbeidet med en spillefilm, i sin helhet skutt med Panasonic GH-1. Dette Micro-four-thirds-kameraet har en bildebrikke som er fire ganger mindre enn f eks Canon 5D, men dette kommer nærmere det forholdet mellom opptikk og bildeflate som vi finner ved gammeldag 35mm film.Behind the Scenes on the Set of REJOUER from Liam Finn on Vimeo.

Panasonic med nytt sensordesign

Under International Solid State Circuits Conference (ISSCC) i San Francisco redegjorde en av Panasonics ingeniører for selskapets nye sensordesign, som vil bli å finne i det kommende GH2.

Her er de viktigste egenskapene:
 • Panasonic har utviklet en 4K x 2K bildesensor (ca. 12 megapixel) basert på det som kalles "dobbel eksponerings teknikk".
 • Sensoren skal kunne forbedre lysfølsomheten med en faktor på 4 eller mer.
 • Det nye designet gjør det mulig å lese av grønne piksler uavhengig av de blå og røde seg på sensoren.
 • De grønne pikslene utsettes for lys 4 ganger lenger enn de røde og blå, noe som medfører at man oppnår økt følsomhet.
 • Lengre belysning medfører i utgangspunktet problemer ved motiver i bevegelse, men ved hjelp smart signalbehandling av de røde og blå kanalene korrigerer man for bevegelsen introdusert i den grønne kanalen.
Teknikken er den samme som nylig ble introdusert med Panasonic TZ10, men i større skala.

Ryktene sier at GH2 er planlagt lansert i september, og dersom lysførlsomheten økes med en faktor på 4 betyr det at det kommenede Micro 4/3 kameraet vil kunne prestere bedre enn fullformatkameraet Canon 5DMkII. Et kamera som har svært gode presterende

EOSHD.com

43rumors.com

Redrock Micro DSLR 2.0

Redrock Microsystems har annonsert Redrock Micro DSLR 2.0, en serie med tilbehør til DSLR-kamera med muligheter for opptak av video (Nikon D90 og D5000, Canon 5D MII og 500D), samt Panasonic Lumix GH1.

Riggen gjør det mulig å benytte et DSLR som skulderkamera. løsningen er mer portabel, lettere og er rimeligere. Ikke minst fordi de enkelte komponenter kan kjøpes separat,.

DSLR Cinema/Field Bundles Tutorial from Redrock Micro on Vimeo.

Redrock Press Release

Redrock Micro Announces New DSLR 2.0 Hybrid Cinema Rigs
New low cost accessories advance DSLRs into next-generation hybrid still and cinema-style shooting

April 22, 2009 Dallas, TX – Redrock Micro, the leading provider of cinema accessories for digital filmmakers, today announced the new DSLR 2.0 line of Redrock cinema accessories for video DSLR cameras, including the Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS Rebel T1i, Nikon D90, and Panasonic Lumix HG1. Redrock’s DSLR 2.0 products build on Redrock’s successful launch of the original DSLR Cinema Bundles already in wide use today, and address an emerging new ultra portable shooting style.

DSLR 2.0 delivers cinema support & accessories for hybrid still and cinema shooting

Video DSLRs alone are not stable enough nor provide the features for cinema-style production. Redrock’s previous DSLR Cinema Bundles (launched in 2008) add the weight, form factor, and features (such as mattebox, follow focus, and support cage) that transform DSLRs into viable cinema production rigs.

DSLR 2.0 accessories build on Redrock’s current products to address the emerging new hybrid shooting style enabled by DSLR video cameras that combine the ultra portability and lightweight of DSLR shooting with cinema-style accessories, features, and standards.

“Redrock’s previous DSLR Cinema Bundles transform DSLR video cameras into the form factor, features, and durability of a cinema-style camera,” said James Hurd, Chief Revolutionist for Redrock Micro. “DSLR 2.0 accessories are designed for shooters who want cinema accessories and features, but a more portable lightweight solution that can be feature-configured to exactly meet their needs. Our customers also said they wanted more affordable solutions that can be purchased in pieces. Our new systems are in the hundreds of dollars.”

“Canon is a leader in the explosion of interest in DSLR video with our ground-breaking Canon 5D Mark II DSLR camera with full HD video,” said David Sparer, senior manager, Professional Product Market, Canon U.S.A., “Redrock’s new DSLR 2.0 gear is a fantastic accessory which can be used with Canon DSLR cameras, and delivers a portable, lightweight shooting rig which can help adapt use of our DSLRs to fit many diverse needs.”

Redrock DSLR 2.0: affordable building blocks

Affordability is always a hallmark of Redrock products. DSLR 2.0 delivers even more economical solutions starting for as little as $195. Kit and full rig pricing varies based on the components selected.

At the heart of DSLR 2.0 product line is approximately two dozen individual components that can be mixed and matched at purchase time to provide the exact configuration customers desire. The new unique Redrock DSLR baseplate is the foundation for DSLR 2.0 configurations. It features ultra light design, unique locking pin for DSLRs to eliminate rotation, and quick release clamp for fast transformations, such as from tripod to handheld shooting.

Availability and Pricing
The Redrock Micro DSLR 2.0 products are available for immediate ordering from Redrock direct and from select Redrock resellers. Pricing depends on configuration, and start as low as $195. More details can be found at http://www.redrockmicro.com

About Redrock Micro
Redrock Microsystems delivers high quality cinema accessories for digital filmmakers at revolutionary prices. Redrock Micro’s products are designed to enhance DV, HD and video DSLR cameras including Panasonic, Sony, Canon, and JVC for true cinema-style shooting. At the heart of the Redrock family is the award-winning Redrock M2 Encore Cinema Lens adapter, which creates the shallow depth of field, angle of view, and focus techniques typically only found in 35mm motion pictures. Additional cinema accessories include the microFollowFocus, microMattebox, microSupport system, and microShoulderMount. Through a unique business approach of direct-to-customer and build-to-order, Redrock delivers the quality and features of premium solutions at a fraction of the price. This approach is ideal for independent filmmakers, owners/operators, film educators and students, and budget-conscious moviemakers. Redrock Micro has offices in Dallas, Texas, and Hollywood, California. Red rock Micro can be reached at info@redrockmicro.com and http://www.redrockmicro.com.

Gullsnitt - de beste reklamebildene fra 2009

GULL i kategorien REKLAMEKAMPANJE og Årets Grand Prix:
Fotograf Espen Nersveen alias Heia Espen (www.heiaespen.com), for Radio Norge
Byrå: Los & Co, AD: Maria Myhre/Marit Rui, Stylist: Kjersti Andreassen

Juryen begrunner valget slik:

"Denne kampanjen er basert på en fantastisk idé. Vi er blitt bedt om å juryere den beste kampanjen ut fra fotografiets kvaliteter. Det fotografiske er mesterlig utført, og kampanjen en soleklar vinner. "
SØLV i kategorien REKLAMEKAMPANJE:
Fotograf Marcel Leliënhof (www.tinagent.com), for Kikkut/Amnesty International.
Byrå: Kikkut Reklamebyrå, AD: Stig Eilert Svendsen, Stylist:

BRONSE i kategorien REKLAMEKAMPANJE:
Fotograf Espen Nersveen alias Heia Espen (http://www.heiaespen.com), for Litteraturhuset.
Byrå: DDB, AD: Maria Myhre / Marit Rui.

GULL i kategorien MOTE:
Fotograf Kim Jakobsen To (www.kimjakobsento.com), for Izzue/I.T.
Byrå: I.T, Stylist: Anna Trevelyan

SØLV i kategorien MOTE:
Fotograf Ole Marius Fossen (www.olemariusfossen.com), for SVA Magazine,
Stylist: Rikke Straus

BRONSE i kategorien MOTE:
Fotograf Lars Petter Pettersen (www.petterpettersen.com), for Oslo Fashion Week,
Stylist: Connie Berg

GULL i kategorien PORTRETT:
Fotograf Sigurd Fandango (www.fandangofoto.no), for Dagbladet Magasinet.

SØLV i kategorien PORTRETT:
Fotograf Jonathan Stone (http://www.fotostone.no), for Trondheim Modelflyklubb.

BRONSE i kategorien PORTRETT:
Fotograf Fredrik Arff (fredrikarff.com), for Det Norske Teatret.

GULL i kategorien MUSIKK:
Fotograf Sigve Aspelund (www.tinagent.no), for Massiv.

SØLV i kategorien MUSIKK:
Fotograf Steffen Aaland (www.steffenaaland.com), for Rektor. Byrå: Lo Tech D/A, AD: Jenny Solem Vikra / Marthe Konradsen.

BRONSE i kategorien MUSIKK:
Fotograf Pål Laukli (www.tinagent.com), for Oslo Records, AD: Martin Yang Stousland/Christian Bielke.

GULL i kategorien ARKITEKTUR:
Fotograf Ketil Jacobsen (www.fotografica.no), for Zinc as.

SØLV i kategorien ARKITEKTUR:
Fotograf Damian Heinich (www.damianheinisch.com), for vogtwiig. Byrå: Rayon design, AD: Ben Goss.

BRONSE i kategorien ARKITEKTUR:
Fotograf Damian Heinich (www.damianheinisch.com), for blindeforbundet. AD: dhita siauw.

GULL i kategorien NÆRINGSLIV / PROFIL:
Fotograf Heidi Widerøe (www.heidiwideroe.com), for Innovasjon Norge.

SØLV i kategorien NÆRINGSLIV / PROFIL:
Fotograf Fred Jonny (tm) (www.fredjonny.com), for Devold of Norway.
Byrå: Havnevik, AD: Mary-Ellen Brandal/Robert Dalen, Stylist: Laila Gjerdsbakk

BRONSE i kategorien NÆRINGSLIV / PROFIL:
Fotograf Lillian Jonassen (www.fotografjonassen.no), for Renas.
Byrå: Geelmuyden Kiese, AD: Marianne Stepaschko.

GULL i kategorien EGET ARBEID:
Fotograf Øyvind Hjelmen (www.oyvindhjelmen.com)

SØLV i kategorien EGET ARBEID:
Fotograf Bjørn Brochmann vs. Damian Heinich (www.commandogroup.no)

BRONSE i kategorien EGET ARBEID:
Fotograf Turi Aksdal (www.akyri.no)

GULL i kategorien ÅRETS NYKOMMER:
Fotograf IDA BREKKE (www.idabrekke.com)

SØLV i kategorien ÅRETS NYKOMMER:
Fotograf Hebe Robinson fra Bilder Nordic

BRONSE i kategorien ÅRETS NYKOMMER:
Fotograf Hilde Mesics Kleven (www.hildemesics.com) fra Bilder Nordic.

GULL i kategorien BYRÅPRISEN:
Byrå: Kitchen for Flytoget, AD: Per-Erik Jarl.
Fotograf Tommy Normann & Taylor James.

SØLV i kategorien BYRÅPRISEN:
Byrå: TRY for Volkswagen v/Irene Solstad, AD: Thorbjørn Ruud/Petter Bryde/Thomas Bråten.
Fotograf Amanda Hall.

BRONSE i kategorien BYRÅPRISEN:
Byrå: Los&Co, for Radio Norge. AD: Maria Myhre/Marit Rui, Stylist: Kjersti Andreassen.
Fotograf Espen Nersveen alias Heia Espen (http://www.heiaespen.com).


GULL i kategorien PRODUKT:
Fotograf Per Finne (www.perfinne.no), for Kari Traa AS.

SØLV i kategorien PRODUKT:
Fotograf Erik Fuglseth (www.erikfuglseth.no), for Norlys.

BRONSE i kategorien PRODUKT:
Fotograf Erik Fuglseth (www.erikfuglseth.no), for Norlys.

GULL i kategorien MAT/DRIKKE:
Fotograf Ida Brekke (www.idabrekke.com), for Nespresso ved Pr-Operatørene ved Bente Birkeland.

SØLV i kategorien MAT/DRIKKE:
Fotograf Lisa Westgaard (tinagent.com), for Teft Design / ICA Norge.
Byrå: Teft Design, AD: Hans Havdal / Heléna Schütz, Stylist: Tonje Holtungen

BRONSE i kategorien MAT/DRIKKE:
Fotograf Lisa Westgaard (tinagent.com), for Teft Design / ICA Norge.
Byrå: Teft Design, AD: Hans Havdal / Heléna Schütz, Stylist: Tonje Holtungen

Årsbeste fra Vimeo

Vimeo har valgt ut fjorårets 25 beste videoer:

Photoshop fyller 20 år

Adobe Photoshop feirer sitt 20-års jubileum. I løpet av de 20 årene Photoshop har eksistert, har programmet spilt mange ulike : Produkter laget med Photoshop er synlig overalt - på reklameskilt, avisforsider, i storfilmer mm. De benytter alle bilder eller illustrasjoner som sannsynligvis er bearbeidet i programmet. Mer enn 90 prosent av alle profesjonelle designere har Photoshop på sine datamaskiner.

I 1987 utviklet Thomas Knoll et pikselbasert fotoprogram som het Display. Det var et enkelt program som kunne vise bilder i gråskala på svart-hvittskjermer. Programmet fikk etter hvert oppmerksomhet i bransjen og i 1988 besluttet Adobe å begynne markedføring av programmet. Programmet fikk navnet Photoshop og den første versjonen ble levert i 1990.

- For 20 år siden antok Adobe at de kom til å selge 500 eksemplarer i måneden av Photoshop. Vi visste den gang at vi hadde banebrytende teknologi, men vi kunne aldri ha gjettet hvor mye det skulle komme til å påvirke alt av fotografier rundt oss. Muligheten til å plassere mennesker "sømløst" i fotografier var bare begynnelsen, sier Thomas Knoll, utvikleren av programmet som fremdeles jobber hos Adobe.

I løpet av 20-års historie har Photoshop utviklet seg fra et enkelt fotovisningsprogram til en applikasjon med mer enn 10 millioner brukere verden over. Med Photoshop 3.0 ble "layers" lansert, noe som gjorde det enkelt å lage komplekse fotokomposisjoner. En annen nyvinning var "healing brush", som dukket opp i Photoshop 7.0, og som gjør det mulig for brukeren å retusjere fotografier og ta bort flekker og rynker uten å påvirke lys eller teksturer. Navnene på verktøyene i Photoshop, som for eksempel "crop", "eraser", "blur", "dodge" og "burn" har blitt en del av yrkesterminologien for AD'er og fotografer over hele verden.

Live Webcast med blant annet Thomas Knoll. Arrangementet sendes live på nettet med start 04.30 20. februar norsk tid: http://www.photoshopuser.com/photoshop20th.

Filmer om jubiléet på Adobe TV: http://tv.adobe.com/go/photoshop-20th-anniversary. Blant annet gjenforenes det opprinnelige "Photoshop-teamet" for første gang på 18 år. De diskuterer den tidlige utviklingen og demonstrerer Photoshop 1.0 på en gammel Macintosh.

Årets Bilde 2009

Dagbladet-fotografen Arne Vedlog mottok førstepremien for Årets bilde 2009 under en prisutdeling på Litteraturhuset i Oslo.

Juryen sier dette om bildet:

- Et øyeblikk. Fanget av en fotograf som er på rett sted til rett tid, slik pressefotografen skal være. Obamas blikk, Michelles knær og presidentsymbolet danner en flott komposisjon - og gjør at bildet henger med deg lenge etter at du har sluttet å se på det. Det kan bli lenge til en norsk pressefotograf fanger en amerikansk presidents blikk igjen, i mellomtiden bør norske redaksjoner og fotografer, gjøre det de kan for å være våre blikk - på områder der de fleste av oss ikke bryr oss, eller har mulighet til å bli informert/involvert.Debatten har vi hatt før, men den blir ikke mindre interessant av den grunn: Skal årets bilde kåres ut ifra journalistiske kriterier, eller bør man i større grad legge vekt på de fotografiske kvalitenene. Juryen fremhever riktignok for fotografiske kvaliteter, men de argumentene de kommer med er mildt sagt diskutable.

Mange synes å mene at det er det gode fotografiet som må verdsettes, og at bildets innhold (kjendisfaktor, spektakulære hendelser mm) bør vektlegges i mindre grad. Man blir nok ikke enige med det første, og det er vel ikke meningen heller.

Uansett, Morten Løberg setter nok ord på det mange tenker, når han skriver følgende på fotografi.no:

Man trenger ikke være særlig bevandret i komposisjonslære for å skjønne at dette er en direkte tullete uttalelse. Det kan godt være at juryen mener elementene i bildet utgjør en fin helhet, men det gjør ikke nødvendigvis bildet til Årets bilde. Begrunnelsen forklarer i grunnen ingen ting om hvorfor juryens valg. Noe eksempel i komposisjonslære blir dette bildet aldri.

Fotosjef i AP, Odd R. Andersen, synes heller ikke Årets Bilde er et eksempel på godt fotografi, men han synes det er god fotojournalistikk.

- Det vil sikkert bli diskusjon om bildet som fotografi. Det er ikke kunst, men Pressefotografenes Klubb kårer årets bilde ut fra journalistiske kriterier så vel som fotografiske og jeg mener ganske sterkt at i fotojournalistikken skal innholdet alltid være det viktigste, sier han til journalisten.no.

Årets bilde kåres i totalt 11 kategorier. Her er den komplette premielista:

Nyheter
1 - Luca Kleve-Ruud - frilans
2 - Aleksander Nordahl - Dagens Næringsliv
3 - Eivind Griffith Brænde - frilans VG

Nyhetsreportasje
1 - Gunnar BLØNDAL - Dagens Næringsliv
2 - Espen Ramussen - VG
3 - Thomas T. Kleiven - frilans Dagens Næringsliv

Dagligliv i Norge
1 - Jo Straube - frilans
2 - Siv Johanne Seglem - Dagbladet
3 - Lars Åke ANDERSEN - Avisa Tromsø

Sport action
1 - Geir Olsen - frilans VG
2 - Bjørn Steinar DELEBEKK - VG
3 - Kim Nygård - Adresseavisen

Sport feature
1 - Trond Sørås - frilans
2 - Thomas Haugersveen - frilans
3 - Linda Helen NÆSFELDT - frilans

Portrett
1 - Paal AUDESTAD - frilans Aftenposten
2 - Jørgen BRAASTAD - frilans VG
3 - Elin Høyland - Dagens Næringsliv

Mennesker
1 - Hans Arne Vedlog - Dagblade
2 - Eirik Brekke - Bergens Tidende
3 - Siv Johanne Seglem - Dagbladet

Natur og miljø
1 - Espen Ramussen – VG
2 - Espen Ramussen - VG
3 - Espen Ramussen - VG

Reportasje innland
1 - Andrea Gjestvang - frilans VG/Moment
2 - Knut Egil Wang
3 - Adrian Øhrn JOHANSEN - frilans

Reportasje utland
1 - Espen Ramussen - VG
2 - Siv Johanne Seglem - Dagbladet
3 - Line MØLLER - VG

Hederlig omtale for mest humoristisk bilde
Marius Sunde Tvinnereim

Årets bilde
Hans Arne Vedlog – Dagbladet
Se alle bildene på foto.journalisten.no.

36 StairsBildene i denne filmtraileren er i utgangspunktet skutt med en 5D Mark II. Deretter er videomaterialet gått gjennom masse etterbehandling.

Du finner en del bilder fra filmsettet her!

36stairsfilm.comhere.

Sony Ericsson med HD-video

Sony Ericsson Vivaz er et tydelig tegn på at brukerskapt innhold, særlig video, er i ferd med å ta av. Vivaz gjør det enkelt å ta opp høykvalitets video som så kan lastes opp på Internett. Det er lagt til rette for enkel tilgang til sosiale medier som Facebook og Twitter.Telefonen har støtte for både Turbo-3G, 3G og Edge.
 • 8,1 megapikslers kamera
 • 4x digital zoom
 • Autofokus (foto)
 • Kontinuerlig autofokus (video)
 • Ansiktsgjenkjenning (foto)
 • Geo-tagging
 • Bildestabilisering
 • Foto- og videolys
 • Video-opptak i 720p
 • Trykkfølsom skjerm
 • 3,2 tommer, 640 x 360 piksler nHD-skjerm
 • Bluetooth stereo (A2DP)
 • USB 2.0 - mikro-USB-plugg
 • Wlan
 • A-GP og Wisepilot
 • 3,5 mm jack
 • DLNA for bilder og lyd
 • TV ut
 • Microsoft Exchange ActiveSync
 • FM-radio

mobilen.no

World Press Photo 2010Den italienske fotografen Pietro Masturzo fikk prisen for beste pressebilde i 2009 for dette fotografiet av noen kvinner som roper ut sin misnøye i forbindelse med demonstrasjoner i Iran.

World Press Photo of the Year 2009
From the rooftops of Tehran, June
Foto: Pietro Masturzo, Italy

1st prize Spot News Singles
Afghan woman rushed from the scene of a suicide bombing, Kabul, 15 December
Foto: Adam Ferguson, Australia, VII Mentor Program for The New York Times

1st prize Spot News Stories
Bloodbath in Madagascar, February
Foto: Walter Astrada, Argentina, Agence France-Presse

1st prize General News Singles
Gaza photo album: Tuzzah, Gaza Strip, 3 March
Foto: Kent Klich, Sweden

1st prize General News Stories
Guinea Bissau
Foto: Marco Vernaschi, Italy, for Pulitzer Center

2nd prize People in the News Singles
US soldiers respond to Taliban fire outside their bunker, Korengal Valley, Afghanistan, 11 May
Foto: David Guttenfelder, USA, The Associated Press

1st prize People in the News Stories
Inauguration Day, Washington DC, 20 January
Foto: Charles Ommanney, United Kingdom, Getty Images for Newsweek

1st prize Sports Action Singles
England’s Jonathan Trott is run out at the fifth Ashes test match, London, August
Foto: Gareth Copley, United Kingdom, Press Association


Home - World Press Photo