Varierende etisk standard hos kameraprodusentene

De fleste kameraprodusentene har for så vidt gode planer for hvordan samfunns- og miljømessige hensyn skal integreres i strategi og drift, men disse forblir planene ofte på hovedkontornivå og når ikke ut i alle deler av produksjonen.

Kameraprodusentne er testet av den internasjonale testorganisasjonen ICRT. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema, besøk på fabrikkene, møter med ledelsen ved selskapenes hovedkontor der alle relevante dokumenter ble utlevert, samt intervjuer med fabrikkarbeidere og fabrikkledelse. Dernest ble det foretatt inspeksjoner i fabrikkene.

Med tilsynelatende gode offentlige planer og kodekser, blant annet i samsvar med Global Reporting Initiative, og medlemskap i EICC, er det svært overraskende at flere av produsentene verken ville samarbeide eller få sin virksomhet gransket.

Hos flere av de ti bedriftene er konseptet om samfunnsansvar mer som en fjern filosofi, enn et reelt tema. Mange svarte at de «fulgte loven», hvilket i praksis ikke betyr mye. Lovgivningen i flere av lavkostlandene er svak og arbeiderne kan i flere tilfeller ikke leve av angitt minimumslønn.

Ingen av selskapene eller deres fabrikker hadde noen form for samarbeid med fagforeninger eller andre uavhengige, eller ideelle - organisasjoner. Flere oppfattet også intervjuene med fabrikkarbeiderne mer som truende enn velkomne. Bare på én fabrikk fantes det et såkalt CSR-team, som hadde i oppgave å sørge for at sosiale hensyn ble ivaretatt.

Opplysninger innhentet i testen viser at både Nikon og Casio arbeider med CSR-spørsmål, men selv ikke Nikon, som vurderes som best, var bra på alle områder. Det fantes også hos dem tilfeller der unge ansatte måtte arbeide ekstrem overtid, samt indikasjoner på at det forekom diskriminering ved ansettelser.

Alle selskapene fikk imidlertid høy score på sine forpliktende mål for miljø. Så godt som alle hadde såkalte Green Partner-programmer for sine leverandører. Programmene sikrer at det opprettholdes en felles global kvalitetsstandard, ved at elektroniske deler bare blir kjøpt inn fra leverandører som har vært gjennom en granskning og blitt sertifisert som Green Partner.

Selskapene må begynne med å ta ansvar for hele verdikjeden fra komponentene de kjøper til produktene de selger. Dette kan de bare oppnå ved å evaluere og forbedre forholdene i hele sin leverandørkjede.

Et godt utvist samfunnsansvar vil kunne styrke bedriftens omdømme og bidra til å skape fortrinn i en bransje med stadig økende konkurranse.Forbrukerportalen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar