Støtte til fotosamlinger på nett

ABM-utvikling støtter museumsprosjektene «oslobilder.no - opplev oslohistorien på nett!», «Widerøes skråfoto tilbake til folket» og «Fri tilgang til fotografier på nett». Prosjektene skal bidra til at fotoarven blir tilgjengeliggjort for folk flest, i tråd med regjeringens digitaliseringsvisjon om best mulig tilgjengelighet til mest mulig for flest mulig.

Oslobilder.no blir en unik nettkilde til historiske fotografier fra hovedstaden. Prosjektet
er et samarbeid mellom Oslo museum og Oslo byarkiv.

Norsk Folkemuseum og Maihaugen ønsker å gjøre sine høyoppløselige, historiske bilder fritt tilgjengelig for publikum. Prosjektet er en pilotløsning for frislipp av fotosamlingene. Her vil folk for eksempel kunne laste ned og bruke bildene som den velkjente, norske fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) tok.

De 315.000 flyfotoene som ble tatt av Widerøe mellom 1936 og 1970 er i dag spredt på et stort antall kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få samlet, bevart og formidlet dette materialet.Noen andre velkjente bilder som etter hvert kan bli folkeeie, er Widerøes historiske flyfotoer. ABM-utvikling gir støtte til et forprosjekt i regi av Nasjonalt nettverk for bevaring og formidling av kulturhistoriske fotografi / Preus Museum.


ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar