Edvard Munchs fotografier

Edvard Munch med briller, foran to akvareller og «Stående dame med samojed» II / Self-Portrait in the Front of Two Watercolours at Ekely II, 1930. Munchmuseet
I 1902 kjøpte Edvard Munch sitt første kamera. Som amatør stilte han ikke ut fotografiene sine, men ble en av de første kunstnere som tok «selfies». Han brukte fotografiet som et eksperimentelt medium og plasserte ofte seg selv foran linsen. «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier» presenterer et stort utvalg fotografi og filmer av kunstneren.

Munch ble en utprøvende fotograf som utnyttet effekter av «feil» kamerabruk, slik som forvrenging, utviskede bevegelser og uvanlige kameravinkler. Effektene som oppsto gjenspeiler de formmessige strategiene han tar i bruk innenfor maleri og grafikk.

Munch eksperimenterte også med filmmediet, hvor virkningene av tid og bevegelse ved fotografering gjerne blir satt i spill på humoristisk og tilsiktet vis. Resultatet er utprøvende og poetiske gjengivelser av kunstneren selv og hans umiddelbare omgivelser. Vi ser kunstneren avbildet på nerveklinikken, på stranden og i hagen på Ekely. 

  

Fotografi og film
Munchs fotografier har blitt datert til to perioder. Munch begynte å fotografere i 1902, samme år som det mangeårige forholdet til Tulla Larsen tok slutt med et pistolskudd som skadet en av kunstnerens fingre. Denne hendelsen, samt at karrieren nå skjøt fart, utløste en periode med stadig større følelsesmessig kaos, som kulminerte i en hvilekur på den private klinikken til Dr. Daniel Jacobson i 1908–1909.

Den andre aktive perioden, fra 1927 til midten av 1930-tallet, var avbrutt av suksessrike retrospektive utstillinger i Berlin og Oslo, og av en blødning i Munchs høyre øye som midlertidig hemmet synet hans. Det var også på denne tiden Munch forsøkte seg på amatørfilm.

Ved KODE i Bergen vises utstillingen «Edvard Munch. I oss er verdener» i Stenersenbygget, KODE 2, som er en bred presentasjon av Munchs malerier og grafikk. Les mer om denne utstillingen her

Utstillingene vises frem til og med søndag 19. januar 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar