Digital fotografi i praksis

Magnar Fjørtofts "Digital fotografi i praksis" har kommet i en revidert og utvidet utgave. Boken tilbyr en grundig innføring i de praktiske og tekniske aspektene ved digital fotografering.

Kapittelinndelingen er endret i forhold til førsteutgaven, noe som har gitt bedre oversikt og klarere sammenheng mellom de ulike temaene. Alle kapitlene har blitt oppdatert og utvidet, og boken har dermed vokst med ca. 70 sider.

Foto.no skriver blant annet følgende i omtalen av boka:

En styrke i boka er at Fjørtoft evner å forklare det digitale bildets oppbygning på en enkel og forståelig måte, og formidler kunnskap som er et abolutt nødvendig utgangspunkt til å kunne ta hensiktsmessige valg i praktisk digital fotografering i alle ledd. De mange praktiske eksemplene og råd til løsning av vanlige problemer en digital fotograf kan møte på, samt den grundige innføring i hvordan vi må forholde oss til farger i digital fotografering og etterbehandling er utpregede gode trekk ved boka.
/../
At vi har fått en så grundig lærebok på norsk er viktig for undervisning og læring i fotografi-faget, et nyttig tilskudd til digital etterutdanning av fotografer, amatører og alle som vil lære seg å mestre verktøyene i digital fotografering. At Fjørtoft bruker utelukkende norske betegnelser kan være verdifult i en etablering av et norskt språk innenfor et fagfelt som er gjennomsyret av engelske uttrykk og begreper.


Foto.no - bokhjørnet

DIGITAL FOTOGRAFI - artikler på aktuelle temaer
Abra forlag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar