Epson Print Layout

Epson Print Layout (EPL) er et brukervennlig print-program som gir forbedret funksjonalitet og fleksibilitet til å lage kontrollerte utskrifter i sort hvitt og farger raskt og enkelt. Programmet støtter direkte utskrift fra Lightroom, Photoshop og Nikon ViewNX-i og kan lastes ned gratis fra Epson.Ved installasjon legges det automatisk inn en plugin for Photoshop, Lightroom og Nikon ViewNX-i. Utskrift fra Photoshop skjer via Automate som gjør at man kan man sende flere filer samtidig til EPL - hvor mange brukere idag lager et nytt tomt PS dokument for å spare papir så gjør EPL det automatisk.

I Lightroom kan man sende filer direkte fra Develop Module til EPL -noe som gir optimal kontroll med SoftProofing, valgt papir-profil og farge-korrigering i WYSIWYG modus. EPL støtter Drag&Drop utskrift av JPEG og Tiff filer fra Desktop og fra Lightroom Library. Drag&Drop er muligens den enkleste måten å skrive ut bilder på.

Epson Print LayOut støtter og direkte utskrift fra Nikon ViewNX-i.

Sort-hvitt utskrift
Vi anbefaler å bruke EPL til sort-hvitt utskrift med Epsons unike Advanced Black&White teknologi da den gir bedre s/h utskrifter, uten fargestikk og dypere sort vs utskrift med ICC-profil. Med fargehjulet i Epson Adv. B&W kan man i tillegg skape egne utrykk og toner for enklere gjenkjennelighet av dine s/h bilder. Man kan og konvertere fargebilder direkte til sort hvitt i EPL.

Utskrift på lerret
EPL har unike funksjoner for Canvas printing med mulighet for å angi ramme-tykkelse, fargelegge, speilvende og gjøre uskarpt det som skal på blindramme siden.

Lag egne Layout maler
Under Edit Template i EPL kan man lage fritt antall maler for Drag&Drop utskrift av bilder. F.eks. 60x90 cm for lerret, eller ulike layout maler for Moab Chinle Digital fotobok på 8x8 og 12x12».

Definer og lagre innstillinger for 3.parts papir
Epson Print Layout kan definere maler for 3.parts fotopapir, f.eks mal for Moab Juniper Baryta 305 = Juniper icc-profil + Epson Premium Glossy MediaType + Papir tykkelse 5 + Platen Gap Wide. Dette gjør det like enkelt å bruke 3.parts papir som f.eks standard Epson Premium Luster papir fra EPL.

Støtter de fleste Epson skrivere
EPL støtter de fleste Epson foto skrivere, nye som gamle. For å få opp EPL på eldre Epson skrivere er knepet å ha original driveren montert og igang først.

Epson Print Layout kan lastes ned gratis fra: http://www.epson.eu/ix/en/viewcon/corporatesite/cms/index/12048

Panasonic GX80

Panasonic GX80 får en Digital Live MOS-sensor med 16.0 megapiksler, tilpasset videoentusiasten. Kameraet leverer videokvalitet i 4K (3840x2160) med 25p (50Hz) og 24p full HD 1920x1080 (50Hz).

GX80 er utstyrt med integrert WiFi. Dette gjør det lett og enkelt å raskt dele bilder med andre enheter eller i sosiale medier.

Kameraet kan også styres via en mobil enhet, noe som gjør det mulig å endre innstillinger eksternt, selv før du trykker på knappen.

Ytterligere funksjoner
 • Depth From Defocus (DFD)
 • Kreativ kontroll i P/A/S/M-instillingene
 • Trådløs forbindelse via WiFi
 • Flere AF-funksjoner som for eksempel ansikt- og øynegjenkjenning, Pinpoint AF, One Shot AF og Low Light AF
 • Overføring via USB
 • Silent mode

Stor nedgang i avislesing og TV-seing

Det har vært nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2014 til 2015. I 2015 leste 42 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag, mot 49 prosent ett år tidligere. Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Også lesing av nettaviser har sunket noe (se figur 1). Leserandelen en gjennomsnittsdag var 51 prosent i 2015, mot 54 prosent i 2014. Dette resulterer i at andelen avislesere totalt per dag har sunket fra 75 prosent i 2014 til 72 prosent i 2015.
Færre TV-seere
Andelen som ser på TV en gjennomsnittsdag, det vil si sendingene fra de ulike kanalene, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder også siste år. 74 prosent så på TV en gjennomsnittsdag i 2014, 67 prosent i 2015. Nedgangen gjelder både menn og kvinner og alle aldersgrupper. TV-seing via internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 63 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 11 prosent som så sendingene på internett. Tiden vi ser på TV har hatt en betydelig nedgang siste år. Mens gjennomsnittlig TV-seing per dag var på 132 minutter i 2014, var den sunket til 107 minutter i 2015.

Økt tid på internett og sosiale medier
Andelen som bruker internett i løpet av en dag har økt mye de seinere åra, men det har ikke vært noen økning siste år. Andelen var på 88 prosent i 2014 og 87 prosent i 2015. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 120 minutter i 2014 til 127 minutter i 2015. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag. Økningen gjelder både menn og kvinner, og for alle mellom 9 og 44 år. Det er 16-24-åringer som er de mest ivrige brukerne, med 3 timer og 33 minutter per døgn.

Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 70 prosent i 2015 vært innom Facebook og 44 prosent hadde vært innom andre sosial medier. Bruken av sosiale medier har økt betydelig siste år. 44 prosent av nettbrukerne hadde brukt banktjenester en gjennomsnittsdag og 73 prosent hadde lest nyheter.

Økt bruk av strømmete lydfiler og videomedier
68 prosent av de som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2015, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Ett år tidligere var denne andelen på 60 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 22 prosent i 2015. Andelen som lytter på lydmedier totalt sett, har holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2015 på 38 prosent.

Andelen som bruker videomedier per døgn, har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via internett har kommet med fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt. I 2014 var andelen på 22 prosent. I 2015 var den på 21 prosent. Hele 65 prosent av disse var strømmet betalte videofiler, DVD/Blu-ray ble brukt av 16 prosent og harddiskopptaker ble brukt av 19 prosent.

Stabil radiolytting, 53 prosent har DAB-radio
Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har sunket noe siste år. Den var på 64 prosent i 2014, og 59 prosent i 2015. På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger via internett liten betydning for tallene. Mens 55 prosent lyttet på vanlig radio, var det 4 prosent som lyttet på nettradio mens de samtidig ble sendt over eteren. 24 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2015, mot 19 prosent året før.

50 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2015, mot 49 prosent foregående år (se tabell 1). 96 prosent hadde internett i husholdningen, det samme som året før. 53 prosent hadde DAB-radio i 2015, som er en økning fra 44 prosent i 2014. 50 prosent av befolkningen hadde ett eller flere papiravisabonnement i husholdningen i 2015, en nedgang fra 54 prosent i 2014. I aldersgruppen 67-79 år hadde 83 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 27 prosent blant 20-24-åringer.

 • 12 prosent hadde nettavisabonnement i 2015, mot 9 prosent året før.

Få leser e-bøker
Andelen som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2015 var andelen 23 prosent, litt mindre enn de to foregående åra. Derimot var det kun 2 prosent som leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Slår vi disse andelene sammen, var det totalt 24 prosent som leste bøker en gjennomsnittsdag.

Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2014 til 2015. Det samme gjelder andelen som leser tidsskrift/fagblad. Andelen brukere av disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra. Lesing av slike blader på internett har mye større betydning for tidsskrifter/fagblad enn for ukeblad og tegneserieblad. Andelen lesere dobler seg når vi tar med lesing av slike blader på internett.

Ukentlige medievaner
I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2015 hadde 66 prosent lest en trykt avis. Dette har sunket fra 73 prosent i 2014. 80 prosent hadde hørt på radio ukentlig i 2015. 5 prosent hadde lest en elektronisk bok. 43 prosent hadde lest en trykt bok, og 93 prosent hadde vært innom internett. Disse andelene er nokså forskjellig i ulike aldersgrupper. Blant 9-12-åringer hadde 74 prosent lest en bok og 28 prosent hadde lest et tegneserieblad ukentlig. 91 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest trykt avis. I alderen 13-24 år hadde alle vært innom internett i løpet av en uke, mens andelen var 56 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.

Kilde: SSB

Blitzdiffuser for kompaktkamera

En kompakt ringblitz er i og for seg noe som står på min ønskeliste, og dermed fremstår Olympus sin nye blitzdiffuser som et spennende produkt. Ulempen er at den kun fungerer med kameraet  TG-4.

Diffuseren, kalt FD-1, omfordeler lyset fra den innebygde blitzen slik at nærbildemotiver får jevnt lys. Den reflekterende diffuseren gjør det også mulig å fange motiver i bevegelse uten bevegelsesuskarphet – uavhengig av ISO-innstilling – ned til 15 meters vanndybde. FD-1 er egnet til å ta bilder mellom to og 30 cm fra objektivet, der den ekstreme nærheten normalt ville forhindret at lyset fra blitzen når den ene siden til motivet. For å sikre perfekt kontroll har FD-1 en spake for å kontrollere blitzens styrke. Ved å kontrollere eksponeringen av motivet i forgrunnen, kan du gjøre bakgrunnen mørkere slik at motivet kommer bedre frem.

FD-1 er spesielt designet for å gjøre det meste ut av Microscope Mode, hovedmodus i TG-4s Variable Macro-system. Den har en effektiv rekkevidde på 30 til kun to cm fra objektivet (Microscope Mode dekker 30 til en cm), og en brennvidderekkevide på 30 mm til 100 mm. Firmware-oppdateringen sørger for at kameraet automatisk velger raske lukkerhastigheter og lav ISO-innstilling som er påkrevd for å ta fargesprakende og detaljerte bilder av motiver i lite lys. Oppdateringen gjør det også mulig å justere blitzstyrken ved bruk av fingeren din. Ved å bruke spaken på siden av diffuseren kan du justere eksponeringen fra +2.0 til -2.0 EV med intervaller på 0.3 EV.

Kombinert med Microscope Mode bidrar FD-1 til å dramatisk forbedre bildekvaliteten ved store forstørrelsen, ved å benytte seg av TOUGHs 6.7x kombinerte optiske og digitale digital zoom (13.4x med Super Resolution Zoom) og ekstremt lyssterke objektiv som beholder lysstyrken selv ved vidvinkel.

Veiledende pris på FD-1 er 599 kroner.

Panasonic GX80

Panasonic GX80 er det siste tillskuddet i Lumix G-familien. GX80 er en kombinasjon av klassisk design og mulighet for 4K-video i et kompakt format. En  Live MOS-sensor med 16.0 megapiksler er også tilpasset videoentusiasten som ønsker video av høy kvalitet. Kameraet leverer video i 3840x2160 med 25p (50Hz) og 24p full HD 1920x1080 (50Hz).

GX80 er utstyrt med integrert WiFi. Dette gjør det lett og enkelt å raskt dele bilder med andre enheter eller i sosiale medier. Kameraet kan også styres via en mobil enhet, noe som gjør det mulig å endre innstillinger eksternt, selv før du trykker på knappen.

4K – godt nok for fotojournalistikk

Eksempel på stillbilde tatt ut av 4K-video.
Vil 4K og kommene 8k, eller lignende videoformater med høy oppløsning, utkonkurrere stillbilder til pressefotografering. Enhver pressefotograf bør kunne skyte video, dersom de skal ha en jobb på sikt. 4k var godt nok for Esquire, allerede i 2009. Det begynner å bli mange år siden.

Nordic Light 2016

ONSDAG 27. APRIL
11.00 - 15.00: Fotoutflukt til Grip
17.00 - 18.30: Parade
19.00 - 20.00: Åpning av festivalen v/ fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen
20.00 - 21.00: Meet and Greet

TORSDAG 28. APRIL
08.30 - 10.00: Morgenfilm
10.30 - 11.30: CF-Wesenberg (In Norwegian)
12.00 - 13.00: Carmen Barrantes (Presentert i samarbeid med Fotografihuset)
13.00 - 14.00: Utstillingsrunde
14.00 - 15.30: Ralph Gibson
16.00 - 18.00: Poppefamilien
17.00 : Utstillingsåpning Unhjem Gullsmed
18.00 - 20.00: Utstillingsrunde
18.30 : Ansikt til ansikt med Poppefamilien

FREDAG 29. APRIL
08.30 - 10.00: Morgenfilm
10.30 - 11.30: Miriam Skeide Brandstad
12.00 - 13.00: Espen Rasmussen
13.00 - 14.00: Utstillingsrunde
14.00 - 15.00: Audun Rikardsen
15.30 - 16.30: Lars Elton og Jo Bentdal
17.00 - 18.00: Hilde Carling
18.00 - 19.30: Utstillingsrunde
19.30 - 21.00: Ansikt til Ansikt med Per Fugelli (Utsolgt)
22.00 : Releaseparty med The Stapes i Jonas Eriksen
LØRDAG 30. APRIL
08.30 - 10.00: Morgenfilm
10.30 - 11.30: Mikkel Aaland
12.00 - 13.00: Nils Aukan
13.00 - 14.00: Utstillingsrunde
14.00 - 16.00: Giacomo Brunelli
16.30 - 17.30: Saga Sig
17.30 - 20.30: Utstillingsrunde
20.30 : Forestilling med Jan Jönson

SØNDAG 1. MAI
10.00 - 11.00: Morten Krogvold
11.30 - 13.00: Jerry Uelsmann
13.00 - 14.00: Utstillingsrunde
14.00 - 15.30: Anders Petersen
16.00 - 18.00: Ansikt til Ansikt

Sony RX10 III med skikkelig slow-motion i full HD

Sony lanserer RX10 III et nyutviklet ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-4. Dette ser ut til å tette igjen forspranget Panasonic FZ-1000 har hatt på zoomfornten. Det Sony må gi slipp på er imidlertid konstant lysstyrke gjennom hele xoomområdet.

Hasselbladprisen 2016

Årets Hasselbladpris gikk til kanadieren Stan Douglas. Prisen består av et stipend på 1 000 000 svenske kroner og egen utstilling ved Hasselbladsenteret. Det kommer også en egen bokutgivelse om Stan Douglas. ​Juryen begrunner blant annet  valget slik :
– Stan Douglas er en kunstner av enestående betydning. Han har fått internasjonal anerkjennelse for både sine sterke fotografiske arbeider og film og video. Hans kunstnerskap reflekterer, på en omsorgsfult og treffende måte, over fotografiets og filmens historie og gir en ny forståelse av begge medienes kulturelle og teknologiske utvikling. I tillegg har Stan Douglas en åpen og innovativ innstilling til både analoge og digitale formater. Det sentrale i hans arbeid er en sterk interesse og engasjement for sosiale spørsmål som rase, skjønn, identitet og postkolonial politikk. Samtidig oprettholder han et nyttig og selvkritisk perpsektiv på kunstnerens rolle i samtidens kultur.


DxO One


Jeg heier i utgangspunktet på nye kamerakonsepter, og DxO ONE er et slikt. Dette er et miniatyrkamera som kobles til lightning-kontakten på iPhone eller iPad. DxO One er et miniatyrkamera som i seg selv er lite - målene er 6,7 x 4,8 x 2,5 centimeter. Disse er imidlertid ikke de reelle målene, fordi dette miniatyrkameraet er en kameraenhet som er beregnet på å koples til en Apple-enhet i form av iPhone eller iPad. Likevel er det jo en meget liten og nett sak. Merk at Apple-enheten må være en av de nyere utgavene, siden tilkoplingen er en Lightning-kontakt. DxO One funksjonerer slik at når kameraet er tilkoplet en iPhone eller en iPad via Lightning-kontakten, vil kameraet virke som en vanlig kameraenhet hvor innstillingene og funksjoner som bilderedigering og deling skjer via telefon eller nettbrett. DxO One kan konfigureres til å fotografere med manuelle innstillinger, samt autoeksponering med blenderprioritet eller lukkerprioritet.

Bildedeling er naturlig nok en funksjon som DxO One er særlig sterk på, siden enheten er beregnet til å brukes sammen med Apples mobile kommunikasjonsutstyr. Dette er altså i realiteten et iPhone- og iPad-kamera.

Kompakthet er en sak for seg, men DxO One har også tekniske egenskaper som ser interessante ut. Kameraet leverer stillbildefiler i 20 megapikslers størrelse, og objektivet har en største blender på 1.8. Dette er lovende, og enda mer spennende er at bildebrikken er på 1" og at ISO-verdien kalibrert går opp til 12 800 og med et utvidet område til 51 200. Dermed handler det om en kameraløsning som også klarer svakt lys. Lukkertiden har en spennvidde på mellom 1/15 sekund og 1/8000 sekund. Stillbilder kan lagres i .jpg eller DNG.

Videodelen er heller ikke neglisjert. DxO One er et fullverdig videokamera som tar opp i MOV - H.264 - i opptil 1920x1080 piksler.

Pris og levering
I en overgangsperiode finnes kameraet å få kjøpt med eller uten programvarepakke. Versjonen med program finnes for omgående levering og den nye billigere pakningen ventes inn på lager i løpet av et par uker.
 • DxO ONE, kit med programvare, Ca.pris: kr 5.999,- inkl. mva.
  Både programvaren, DxO Optics Pro Elite Edition og DxO Filmpack Elite Edition er inkludert. 
 • DxO ONE, uten programvare, Ca.pris: kr 4.999,- inkl. mva. 
Denne nye versjonen kommer altså uten den store programvarepakken, men med på kjøpet finnes et enkelt men kraftfullt program for data, DxO connect (både for Mac og PC), samt det nye DxO Optics Pro for OS X bildeprogram.

Nett-kino

Kinoopplevelsen blir kanskje ikke den samme, men hjemmeopplevelsen behøver ikke være dårligere enn i kinosalen.
Foto: Alexandre Chassignon
Den planlagte tjenesten Nett-kino skal tilby publikum kvalitetsfilmer som ikke når sitt publikum mens de vises på kino. Planen er at 10 til 12 filmer vil bli vist i prøveperioden, som starter til høsten.

Kulturmeglerne har tatt initiativ til et to-årig prøveprosjekt med nett-kino som Film & Kino er med på for å forsøke å utvide kinoenes filmtilbud til de som ikke kommer seg på kino i tide. Tilbudet er tenkt å være kvalitetsfilm som ikke rekker å nå ut til publikum og det kan ventelig bli 10-12 filmer i prøveperioden, som selvsagt ikke vil være tilgjengelige før de har gjort fra seg det meste av besøket på ordinære kinoer.

Til Aftenposten sier førsteamanuensis Terje Gaustad ved BI peker på to utfordringer. Den første dreier seg om pris.

– For at dette skal være interessant for filmbransjen, må vel prisen ligge på opp mot 100 kroner pr. film. Det tror jeg folk er villige til å betale. Hvis flere ser filmen sammen, blir det betydelig billigere enn å gå på kino, sier Gaustad.

Det andre problemet er at når filmen gjøres tilgjengelig på nett, er det lettere for pirater å få tak i den.

– Dermed kan den spres på ulovlig gratistjenester som Popcorn Time, og da er det ingen som gidder å betale 100 kroner, sier Gaustad.

Svanhild Sørensen i Kulturmeglerne opplyser at de tar i bruk det ypperste av teknologi for å unngå piratkopiering via Nettkino.

Kilde: Film & Kino