Flipagram - det «nye» Instagram?Flipagram er et nytt sosialt medium, som ifølge Mashable tar opp kampen mot  Instagram, Snapchat, Facebook og Twitter.  gigantene. Flipagram gir brukerne mulighete til å mikse egne bilder og videoer med musikk og filtre. Det store trekkplasteret er millioner av gratis musikk, deriblant låter fra verdenes største artister.

Du kan også legge på tekst i forskjellige fonter, klippe i lydsporene og redigere på ulike måter. Klippenes lengde er begrenset til 30 sekunder.

Kilde: Teknofil.no

Gjør Sony slutt på duopolet?


Gjør Sony slutt på duopolet? spør Toralf Sandåker. Sonys lanserte nylig Alpha A7rII med fullformat, robust og værtett konstruksjon, 42 Mp bakbelyst CMOS og 5-veis bildestabilisator er spesifikasjonene i en klasse for seg.

Speilrefleks er ikke like ’hot’ lenger, og på det eneste området der kamerasalget ikke synker – speilløse systemkameraer – er Nikon og Canon mygger i den store sammenhengen. Blant de speilløse er Sony alene om å dekke hele bredden fra profesjonelle fullformatkameraer til svært kompakte APS-C-kameraer og avanserte kompaktkameraer. Samtidig med at Sony presenterte Alpha A7rII presenterte de også nye utgaver av de mest avanserte kompaktkameraene i Cyber-shot-serien – RX100 IV og RX10 II – begge med 4K video og ekstrem ytelse.

Canon og Nikon kjører foreløpig safe. De kommer stadig med nye og utmerkede produkter, men ikke i samme takt som f.eks. Sony, og endringene er bare sjelden oppsiktsvekkende. Dette er god business. Utviklingstakten er lav, utviklingskostnadene er skåret ned, fokuset er på salg, og ikke minst: Canon og Nikon vet at de har kameraer som leverer varen, lite å bevise, og ikke minst et system med optikk og tilbehør ingen kan matche. 

Dette minner imidlertid om en type utvikling som en har sett innenfor en rekke bransjer, der såkalte disruptive teknologier: Ifølge den amerikanske økonomen Clayton Christensen er det tre ting som kjennetegner det han kaller en forstyrrende teknologier (“disruptive technologies”):

 1. Løsningene har i utgangspunktet størst appell til brukere som blir oppfattet som mindre interessante - av de etablerte selskapene i et marked
 2. Løsnigene er tilsynelatende dårligere enn de teknologiene som allerede er etablert som toneangivende innenfor markedet.
 3. Aktører med en etablert posisjon må gå gjennom en periode med lavere fortjenestemarginer, dersom de skal ta i bruk forstyrrende teknologier.
Uttrykket disruptive teknologier ble introdusert i artikkelen «Disruptive Technologies: Catching the wave» (1995). Artikkelen var rettet mot ledere som foretar beslutninger i selskaper i stedet. Christensen forklarer hvorfor etablerte og veldrevne firmaer (kan dette være Canon og Nikon?) kan feile gjennom å "gjøre alt riktig" (f.eks, stadig forbedring av kvalitet og tett oppfølging av eksisterende kunder).

Ifølge Christensen mislykkes de nettopp fordi de fortsetter å forbedre seg på det som gjorde dem store, og ignorerer andre muligheter. Dette kalles “the innovator's dilemma”. For å lykkes bør disse firmaene også investere i mindre lukrative markedssegmenter og utvikle et produkt av lavere kvalitet (disruptiv teknologi) for disse.

Kilde: f32.no

Wall of Fame: Edward Steichen

Edward Steichen The Flatiron, New York, 1904.
Edward Steichen rager opp som en av fotohistoriens giganter og er ved siden av Alfred Stieglitz den mest anerkjente amerikanske fotografen i perioden 1900-1950. Steichen spilte en avgjørende rolle for å få anerkjent fotografiske bilder som kunst. Han benyttet sin prestisje som kunstner til å få aksept for reklamefotografi, motefotografi og dokumentasjonsfotografi som kunstneriske sjangre.

Nedbygging av forskjeller mellom høy- og lavkultur
For Edward Steichen (1879-1973) var det ingen motsetning mellom den kunstneriske og den kommersielle aktiviteten han drev. Han plasserte de kunstneriske bildene sine i reklamesammenhenger og stilte ut reklamebilder som kunst. Han ble en av dem som sterkest bidro til å bygge ned forskjellene mellom høy- og lavkulturelle fenomener i sin generasjon; ikke som noe tilfeldig innfall, men som et uttrykk for en ideologisk posisjon.

Han hadde en rikt utviklet forretningssans og en entreprenør-ånd som drev ham frem. En rastløs energi kombinert med eksperimentlyst lå i bunnen av hans virke.
En multikunstner

Det blir sagt at det var ikke mye Edward Steichen ikke gjorde, og alt gjorde, gjorde han eksepsjonelt bra. I portfolioen hans finner vi landskap, mote, arkitektur, teater, dans og krigsfotografi.

Oppvekst
Edward Steichen, "Isadora Duncan in the Parthenon, Athens", 1921
Edward var Eduard fram til 1918. Han ble født i Luxembourg i 1879, og døde i 1973. Familien innvandret til USA i 1881, der Steichens mor ble en kjent modist (hattemaker). Moren var Steichens nære fortrolige i oppveksten og senere, og den som i sterkest grad kom til å forme hans holdninger og oppmuntre ham både kunstnerisk og forretningsmessig. Hun kom også til å prege hans menneskesyn og politiske holdninger, gjennom det radikale miljøet av tyske sosialister som hun og mannen var en del av.

Multikunstneren vokser fram
Steichen kjøpte sitt første kamera 16 år gammel for penger han fikk av moren. 1895-1898 var han litografilærling og studerte maleri på fritiden. Samtidig lærte han det fotografiske håndverket på egenhånd gjennom prøving og feiling. I maleriet søkte han seg mot det stemningsmettede, og begynte å fotografere de samme motivene der han forsøkte å oppnå de billedmessige effektene som han søkte i maleriene.

Steichen begynte tidlig å komponere bildet på mattskiven før han tok et bilde, og begrenset seg ikke til å komponere gjennom beskjæring av et ferdig opptak. Impulser til å utvikle et fotografi på premissene til det samtidige maleriet fikk han gjennom å se og lese i Camera Notes, som ble redigert av Alfred Stieglitz. Her fant han fotografer som jobbet innenfor piktorialismen – det vil si fotografi som tilstrebet samme type estetikk som man fant i samtidens stemningsmettede maleri.
 
Fotografi som kunstnerisk medium
Martha Graham - foto: Edward Steichen
I 1900 oppsøkte Steichen Alfred Stieglitz, noe som ble innledningen til et livslangt forhold. Stieglitz forsto tidlig at Steichen kunne få en spesiell rolle for aksepten av fotografi som kunstnerisk medium, og støtte ham på alle mulige måter. I 1902 grunnla Stieglitz tidsskriftet Camera Work (virksomt til 1917) der Steichen ble den mest publiserte fotograf i tidsskriftets historie.

Steichen presser grensene
I Paris i 1902 avholdt Steichen sin første separatutstilling med både fotografier og malerier. En viktig grunn til at billedkunstnere innen tradisjonelle teknikker falt for Steichens fotografier, lå i at han i så høy grad manipulerte kopiene sine utfra erfaringene han hadde gjort innen grafisk kunst og maleri. Allerede tidlig ble han sterkt kritisert for å gå ut over grensene mange fant tillatelig for en fotograf.

1903-1906 bodde Steichen i New York og opparbeidet en sterk posisjon som portrettfotograf av celebriteter, samtidig som han høstet anerkjennelse som maler. I 1903 giftet han seg til et ekteskap som ble oppløst ved dom av fransk rett i 1922, etter at paret hadde levd atskilt siden 1915. Steichen giftet seg for andre gang i 1923.

Samarbeid med Alfred Stieglitz
Steichen hadde i disse årene et nært samarbeide med Alfred Stieglitz om dannelsen av Photo-Secession i 1902, Camera Work i 1903 og i 1905 Galleri 291, som ble innredet i en tidligere leilighet og studio som Steichen hadde hatt på 5th Avenue.

Fra 1906 var Steichen tilbake i Paris og frem til 1914 var han en viktig formidler av nye trender i samtidskunsten til vennen Stieglitz og hans galleri. I Frankrike innledet han også en livslang pasjon for blomsterdyrking og foredling, og studerte genetikk.

Malerkarrieren tar slutt
I 1921 sluttet Steichen å male, brant de arbeidene han hadde i sitt eie og viet seg på ny til fotografering. Den påfallende bildegeometrien i Steichens arbeider fra 20-tallet og i hans reklame- og motefotografier er knyttet til et inngående studie av forholdet mellom flate, form og geometri.

Celebritetsfotografen
Steichen bosatte seg på ny i New York i 1923 og ble samme år sjefsfotograf for Condé Nast hvor han hovedsakelig arbeidet for Vogue og Vanity Fair med å fotografere celebriteter. Ansettelsen var med utgangspunkt i hans anerkjennelse som sinn tids mest kjente kunstfotograf og bildene laget i kommersielt øyemed presenterte han ved flere anledninger også på kunstutstillinger.
Verdens best betalte fotograf

På 1920 og 30-tallet var Steichen den best betalte fotograf i verden. Inntektene gjorde at han kunne grunnlegge Umpawaug Plant Breeding Farm i West Redding, Connecticut i 1928. i 1936 laget han en utstilling som pågikk i åtte dager i Museum of Modern Art av blomster fra egen farm – vel og merke ikke fotografier av blomster, men en blomsterinstallasjon!

Populistiske holdninger
Steichen fremstilte fotografiet som et kunstnerisk medium til fremme av demokratiet og det nære forholdet til reklame og kommersielle interesser omtalte han som positivt. Han indikerte en oppfatning om at den beste kunsten har til alle tider vært knyttet til sterke økonomiske interesser. Ved å knytte kunsten sin til kulturindustrien fikk den en spredning som man aldri før hadde sett. Holdningene hans ble sett på som populistiske og skapte avstand mellom Steichen og de elitistisk orienterte deler av kunstfeltet, og ikke minst til Stieglitz.

Snakke til massene
Ønsket om å nå ut til et massepublikum ga seg mange uttrykk de følgende tiårene; han utga billedbøker for barn og utførte store fotomuraler. I en reklamekampanje for Kodak trakk han inn amatører som modeller, og ønsket å knytte bildene til den estetikken som var utviklet innenfor straight photography og samtidig en dokumentasjon av livet i USA slik det utfoldet seg blant folk flest.

Fra kommersiell karriere til marinefotograf
Fra januar 1938 lukket han sitt studio i New York og avsluttet sin karriere som kommersiell fotograf. Fra januar 1942-1946 tjenestegjorde Steichen i den amerikanske marinen. Fotografiene ble til to utstillinger på Museum of Modern Art.

Direktør for MoMAs avdeling for fotografi
1 1947 ble Steichen utnevnt til direktør for Museum of Modern Arts avdeling for fotografi, en stilling han satt i frem til 1962. i rollen som kurator la han opp til et utstillingsprogram som viste fotografiet i sin bredde. Foruten tidens ledende kunstfotografer viste han flere utstillinger innen dokumentargenren. Utstillingsmediet ble i hans hender et verktøy for massekommunikasjon.

"Family of Man"
Steichens mesterverk som kurator var "Family of Man" som ble åpnet i 1955 i Museum of Modern Art og senere ble vist verden over for et publikum på rundt 9 millioner mennesker. Utstillingen ble også vist i Norge ved Kunstindustrimuseet i Oslo i 1957. Steichen fremførte i denne utstillingen et budskap om at alle mennesker var like og hadde samme rettigheter uansett rase eller tro. Det fellesmenneskelige globaliseringsperspektivet som utstillingen la an, fikk umåtelig betydning for et dokumentarisk fotografi som søkte allmennmenneskelige temaer og generelle symboler. I ettertid har den blitt kritisert for å se verden i et verdiperspektiv hvor amerikanske middelklasseverdier ble satt opp som ideelle normer.

De siste årene
Etter at Steichens andre kone døde i 1957, giftet han seg på nytt i 1960. Utstillingen «Steichen the Photographer» åpnet ved MoMA i 1961, året etter gikk han av som direktør for avdelingen og i 1963 utkom boka «A Life in Photography» i samarbeid med museet. Etter 1946 fotograferte Steichen i beskjeden grad.

Steichen gikk aldri tilbake til kommersiell fotografi, men fortsatte å fotografere nesten helt til sin død 25. mars 1973, to dager før han ville fylt 94 år.

Kilde: Preus museum

YouTube med videoer i 8K-oppløsning

YouTube gasser på: ifølge nettstedet 9to5Google tilbyr de nå videoer i 8K-oppløsningen. Dette bekreftes i form aven nylig opplastet video kalt «Ghost Towns in 8K». Her kan du velge kvalitet helt opp til 4320p-oppløsning, det vil si at bildet består av intet mindre enn 7680 x 4320 punkter.Nå begynner 4K å bli tilgjengelig via en rekke kameraer, men 8K er fremdeles sjelden. Engadget skriver imidlertid om RED Vista Vision, som byr på en oppløsning på 8192 x 4320. Et annet 8K-kamera kommer fra det japanske selskapet Ikegami.

Foreløpig er skjermer som støtter 8K mangelvare, men disse er på trappene. Det kommer også  nye overføringsstandarder som støtter 8K: SuperMHL og eDP v1.4a.

Via Tek.no

GoPro Hero4 Session

Om noen dager kommer GoPro Hero4 Session, en modell som ikke ligner all verden på GoPros øvrige modeller. I motsetning til det vanlige Hero4-kameraet har ikke Session noen LCD-skjerm. Den nye modellen er åpenbart rettet mot de som ønsker et lett og enkelt actionkamera.

Kameraet måler 3,8 X 3,6 cm, med kun én knapp, og den stopper/starter videoopptak. Session kan filme i 1440p med 30 fps, 1080 på 60 fps eller 720 på 100 fps. Filmer du i 1080p med 30 fps kan du oppnå en batteritid på rundt to timer.

Prisen blir på nivå med de større modellene, så det spørs hvor godt kjøp dette er.Kilde: ITavisen.no

Journalist eller teknolog? Ja takk, begge deler!

“De som vokser opp nå kommer ikke til å se 21-nyheter med programledere som ser rare ut, i altfor dyre klær og snakker på en rar måte”
Det var Tim Pools måte å beskrive hvordan tradisjonelle medier ikke har forandret seg nok under Nordiske Mediedager i mai. 29-åringen fra Chicago tegner et bilde av en generasjon som vokser opp med YouTube, Netflix, Snapchat, Instagram og Periscope (“Don´t use Periscope!”) som foretrukne steder å konsumere innhold. I den verden er mye av det du ser på TV og i nettaviser i dag borte.

Allmennkringkasting og mediemangfald

- Av omsyn til mangfaldet er det vesentleg at staten finn den rette balansen mellom private og offentleg finansierte media. Denne meldinga går opp grensene for verksemda til NRK på ny, og legg til rette for ein vital privatfinansiert kringkastingssektor. Vi slår mellom anna fast at vi vil kunngjere ein ny avtale for ein kommersiell allmennkringkastar, seier kulturminister Thorhild Widvey.

For å følgje opp dette, oppnemner Regjeringa eit mediemangfaldsutval som i lys av den digitale utviklinga i mediesektoren skal vurdere kva mål staten skal ha for mediemangfaldet, og korleis staten sine økonomiske verkemiddel, både kringkastingsavgifta og produksjonstilskotet best kan bli nytta for å stimulere til eit fortsatt mediemangfald i Noreg. Regjeringa har fastsett mandatet til utvalet, som blir oppnemnt over sommaren.

- Med denne stortingsmeldinga slår vi fast at vi skal ha ein mangfaldig mediemarknad, og at NRK skal ha eit sjølvstendig ansvar for å sikre mediemangfaldet, seier Widvey.
Endra krav til innhald

I stortingsmeldinga varslar Regjeringa at krava både til norsk musikk og eksterne produksjonar skal aukast til 40 prosent.

- Å nytte uavhengige produsentar land og strand rundt, er viktig for å stimulere mangfaldet og sikre nyskaping og verdiskaping, seier kulturministeren, som òg legg vekt på NRK sitt ansvar som kulturberar.

- Med si rekkevidde og sentrale rolle i folk sin mediekvardag, har NRK som offentleg finansiert allmennkringkastar eit særskilt ansvar for å fremje norsk musikk, og eit tilbod som går ut over det marknaden tilbyr, seier kulturministeren.

NRK skal som kultur- og språkberar sende program på nynorsk, på dei samiske språka og for språklege minoritetar. NRK skal vidare tilby eit breitt innhald for barn og ungdom, sende religiøse program og spegle mangfaldet av livssyn og religion i Noreg. NRK skal òg fremje norsk kunst og kulturarv, reflektere det geografiske mangfaldet i distrikta, og ha eit godt regionalt og lokalt nærvær.

NRK sitt særlege ansvar for beredskap vert òg presisert i meldinga. I tråd med høyringa har regjeringa og lagt fram ei oppgåvedeling mellom ein meir overordna NRK-plakat og detaljføresegner i NRK sine vedtekter.
Dei viktigaste framlegga i meldinga er:

Samfunnsoppdraget til NRK
 • NRK gis eit sjølvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfaldet.
 • NRK skal streve etter å tilføre tilbodet eit element av auka samfunnsverdi, men kan òg formidle tilbod av typen som blir tilbode av kommersielle aktørar.
 • Nytt prinsipp: NRK sitt allmennkringkastingstilbod skal vere universelt utforma.
 • Nye NRK-tenester skal i hovudsak ha redaksjonell karakter, førehandsgodkjenninga flyttast frå Kongen i statsråd til Medietilsynet.
 • NRKs noverande innhaldsforpliktingar vil i hovudsak bli førte vidare.
 • NRK-plakaten Stortinget fastset gjerast meir overordna. Dei meir detaljerte føresegnene verte fastsatt av NRKs generalforsamling.
Konkrete krav til NRK sitt innhald
 • NRKs plikt til å sende norsk musikk i NRK P1, P2 og P3 aukar frå 35 til 40 prosent, andelen norsk musikk i andre kanalar skal òg aukast.
 • Mengda eksterne produksjonar skal aukast til minst 40 prosent frå 2018.
 • Konkrete krav til teiknspråk, lydtekst og synstolking av NRKs tilbod sendast på høyring.
NRK si finansiering
 • Kringkastingsavgifta gjev framleis stabile inntekter og vidareførast i inneverande stortingsperiode.
 • Eit ekspertutval vil greie ut konsekvensane av ulike offentlege finansieringsmodellar for NRK før forslag til framtidig finansiering leggast fram for Stortinget.
 • Departementet vil stille auka krav til effektivisering av NRK si drift.
 • Kulturdepartementet vil jamleg vurdere ambisjonsnivå for allmennkringkastingstilbodet, og korleis omfanget av verksemda til NRK påverkar kommersielle media og det totale medietilbodet til folk.
Tilgang og betaling for NRK-innhald
 • Alle faste radio- og TV-kanalar frå NRK skal vere tilgjengelege for heile befolkninga.
 • Ut over kringkastingsavgifta skal det ikkje bli tatt ekstra betaling for NRK sitt allmennkringkastingstilbod.
 • NRK skal aktivt gjere sine arkiv mest mogleg tilgjengelege for kommersiell og ikkje- kommersiell vidarebruk så langt det er praktisk, juridisk og presseetisk mogleg.
Kommersiell allmennkringkasting og NRK sine kommersielle tenester
 • Regjeringa kunngjer ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkastar før TV 2s avtale går ut 31. desember 2016.
 • Av omsyn til konkurranse over landegrensane gjerast norsk reklameregelverk likare AMT-direktivet sine minimumsreglar, med unnatak for forbod mot alkoholreklame og reklame retta mot born som ligg fast. Regjeringa vil òg oppheve forbodet mot TV- reklame for reseptfrie legemiddel.
 • Løyvet NRK har til å ha reklame på nrk.no blir fjerna og omfanget av sponsing blir avgrensa.
 • NRK kan vidareføre andre kommersielle aktivitetar, men dei må vere direkte knytt til den redaksjonelle verksemda.
Mediemangfaldsutval
 • Regjeringa skal oppnemne eit offentleg utval for mediemangfald. Utvalet skal vurdere det samla norske tilbodet og særleg sjå på nyhende- og aktualitetsmedia sin funksjon i formidling av nyhende og debatt, og kva allmenkringkastarar betyr for språk og kultur i Noreg. I lys av den digitale transformasjonen i mediesektoren skal utvalet vurdere kva for mål staten skal ha for mediemangfaldet, og korleis staten sine økonomiske verkemiddel, både kringkastingsavgifta og produksjonstilskotet best kan bli nytta for å stimulere til eit fortsatt mediemangfald i Noreg.
Kringkastingsrådet
 • Kringkastingsrådet vidareførast i si noverande form.
 • Departementet vil justere kringkastingslova slik at kvalifikasjonar, røynsle og breidde, mellom anna mediefagleg bakgrunn og alder får større vekt når rådet blir oppnemnd.

Mobilkamera kan måle seg med dyrt mikroskop

Mikroskopfotografering er ikke lenger forbeholdt folk med stort og dyrt utstyr. Ved å bruke smarttelefonen kan hver og en traske ut med mikroskopet i lomma. En enkel klistrelinse som koster under én krone å produsere.

Linsen fester seg på glasset til mobilkameraet uten noe annet tilbehør, og den skal være lett å ta av og på. Artikkelen dokumenterer en brennvidde på 5,6 millimeter og en oppløsning på én mikrometer med 120 ganger optisk forstørrelse.

Oppløsning i denne sammenhengen er den korteste avstanden mellom to punkter som likevel sees som separate enheter. Til sammenligning kan en hårsbredd være ned mot 17 mikrometer.

Kilde: tu.no/it