Unik amatørfilm fra fredsdagene

Foto: Thorolf Østmo. Eier: Nasjonalbiblioteket

En tidligere ukjent amatørfilm fra fredsdagene i 1945 får sin første offisielle visning i Nasjonalbiblioteket tirsdag 12. mai. Filmen, som nylig ble donert til Nasjonalbiblioteket, viser bilder fra feiringen av freden i Oslo og kongefamiliens hjemkomst.

Filmen ble tatt opp av amatørfotograf og tannlege fra Oslo, Reidar Eriksen. Den ble nylig donert til Nasjonalbiblioteket av datteren, Unni Eriksen, som skjønte at materialet kunne ha offentlig interesse.

– Reidar Eriksen var tilknyttet Oslo kameraklubb og var en habil fotograf. Filmen hans er et viktig tilskudd til dokumentasjonen av fredsdagene i Oslo. Ved å donere filmen til Nasjonalbiblioteket har Unni Eriksen sørget for at den blir tilgjengelig for publikum og bevart for ettertiden. Det setter vi stor pris på, sier seksjonsleder Eirik Frisvold Hanssen.

Nasjonalbiblioteket viser filmen på et seminar 12. mai, som markerer at det i disse dager er 70 år siden frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Her vil publikum få se utvalgte filmer og fotografier fra Nasjonalbibliotekets samling som er knyttet til krigen og frigjøringen.

Seminaret tar utgangspunkt i to hovedtemaer: feiringen av freden i Oslo og okkupasjonen av Finnmark. Materialet som vises spenner fra tidlig fargefotografi og amatørfilm fra 1940-tallet til fiksjonsfilm fra vår egen tid.

Seminar: Filmer og fotografier av krig og fred
Tid: Tirsdag 12. mai kl. 12.00–16.00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Program:

  • Norge feirer freden. Visning av amatørfilm fra 1945. Filmen, som nylig er blitt donert til Nasjonalbiblioteket, inneholder bilder fra de første fredsdagene og kongefamiliens hjemkomst. Filmen ble tatt opp av amatørfotograf og tannlege fra Oslo, Reidar Eriksen, og har aldri tidligere blitt vist offentlig. Filmen presenteres av seksjonsleder Eirik Frisvold Hanssen.
  • «Fotografier av frigjøring og brent jord». Forskningsbibliotekar Jens Petter Kollhøj viser eksempler fra Nasjonalbibliotekets samlinger av krigs- og fredsrelevant fotografisk materiale, både fra feiringen av freden i Oslo og tyskernes brenning av Finnmark.
     
  • «Erindringens landskap: fortellinger om okkupasjonen på film». Foredrag ved Tonje Haugland Sørensen, Universitetet i Bergen. Sørensen har nylig avlagt doktorgrad på skildringen av den tyske okkupasjonen i norsk film fra 1946 og frem til i dag. I dette foredraget gir hun en innføring i temaet, med særlig vekt på Knut Erik Jensens Stella Polaris (1993).
  • Pause med enkel servering.
  • Filmvisning: Stella Polaris (Knut Erik Jensen, 1993). Ett av de mest sentrale og internasjonalt anerkjente verkene i norsk filmhistorie – en personlig skildring av oppvekst under 2. verdenskrig på et fiskevær i Finnmark, og om minne og erindring.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.