Forslag om åpne video- og lydformater i det offentlige

Lyd og video på offentlige virksomheters nettsteder skal kunne brukes av alle. Dette mener Standardiseringsrådet. Rådet foreslår nå IT-standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med innbyggerne.

- Det er et demokratisk problem dersom folk ikke har lik tilgang til offentlig informasjon. Som innbygger skal du kunne forvente lik behandling, uavhengig av hvilken programvare og programvareplattform du som bruker har valgt. Nettbrukerne skal ikke tvinges til å kjøpe programvare fra spesielle leverandører for å få tilgang til offentlig informasjon og tjenester. Derfor satser regjeringen på åpne standarder, sier Heidi Grande Røys.

Fra 1. januar i år må alle statlige virksomheter ta i bruk obligatoriske IT-standarder for publisering av dokument på offentlige nettsteder. Nå skal flere bruksområder bli dekket av standarder, blant annet lyd og video. I dag opplever mange Linux- og Mac-brukere problemer når de skal se video på offentlige nettsteder fordi disse bruker leverandøreide løsninger som bare fungerer på Windows. Standardiseringsrådet foreslår at all video- og lydmateriale på offentlige nettsteder skal benytte formatet OGG. Rådet foreslår også at offentlige virksomheter skal benytte standardene PDF eller ODF når de sender dokumenter til innbyggere og næringsliv per e-post.

- Jeg ønsker at åpne standarder tas i bruk i offentlig forvaltning. Bruk av åpne standarder i offentlige virksomheter gir bedre konkurransevilkår. Det hindrer favorisering av én programvareleverandør fremfor andre. Jeg tror også at åpne standarder bidrar til nyskaping i IKT-sektoren. Vi ser blant annet at leverandøreide standarder hindrer utvikling og bruk av fri programvare, sier Grande Røys.

Fornyingsministeren vil sende forslaget på bred høring. Regjeringen vil deretter avgjøre hvilke standarder som skal tas i bruk.

Standardiseringsrådet er et bredt sammensatt organ som gir departementet råd om hvilke standarder som bør være anbefalt eller obligatorisk for hele eller deler av offentlig sektor. Statlige etater, kommuner, KS og Standard Norge er representert i rådet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er sekretariat for Standardiseringsrådet. Difi har ansvar for å drive arbeidet framover og utarbeider beslutningsgrunnlag for rådet.

Dokumenter - PDF eller ODF
PDF brukes på dokumenter som ikke skal redigeres, og ODF - Open Document Format - på dokumenter som skal kunne redigeres.

Grafikk - JPG eller SVG
For bilder skal JPG brukes, alternativt PNG eller GIF. Vektorgrafikk skal være i SVG, alternativt PNG.


Lyd - Ogg Vorbis
Lyd skal kodes med Vorbis, og pakkes inn i Ogg. Ukomprimert lyd skal kodes med FLAC. MP3 anbefales imidlertid som tilleggsformat.

Video - Theora
Video skal kodes i Theora, med lyden i Vorbis. Alternativt H.264, med lyd i AAC og samlet som MP4.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar