YouTube-stjerne til Kosmorama

Lasse Gjertsen fra Larvik slo gjennom som internasjonal nettkjendis i 2006, etter å ha laget hjemmelagde videoer som ble publisert på nettstedet YouTube. Gjertsen har utdannelse fra animasjonslinjen i Volda og animasjonslinjen på Kent Institute of Art & Design i England.

Videoene hans er blitt vist om lag 10 millioner ganger av nettbrukere over hele verden. På Kosmorama deltar han på seminaret "Digital film - piratenes oase eller bransjens redning?"

En av de aller mest kjente filmene er ”Hyperactive” – hvor Gjertsen opptrer som en hyperaktiv ”human beatbox”. Denne ble også nominert i kategorien ”Most creative video” i YouTubes 2006 Video Awards. Videoen endte på tredjeplass.

Med film i digitalt format øker også frykten for ulovlig nedlasting og piratkopiering av film. Men hva er det egentlig vi frykter? I samarbeid med FILM&KINO setter Kosmorama søkelyset på hvordan det digitale formatet både medfører økte muligheter for ulovlig bruk av film, samtidig som det også åpner opp for nye muligheter for distribusjon og formidling av film.

Et knippe innledere og et panel vil oppdatere festivaldeltakerne på hva som skjer på godt og vondt når filmindustrien digitaliseres.

  • Gisle Østereng fra Secustream Technologies tar for seg de ulike digitale formatenes styrker og svakheter, og hva bransjen kan gjøre for å motstå piratenes "herjinger".

  • Tom Swanston fra Wysiwygfilms i London vil presentere en forretningsmodell for hvordan filmer som normalt ikke når frem til kinoer og DVD-hyllene nå kan ses av en betydelig gruppe mennesker ved streaming og nedlasting over internett.

  • I tillegg presenteres et panel av personer i filmbransjen som har ulike meninger om den ulovlige fildelingen som finner sted, og i hvilken grad dette har følger for norske filmprodusenter.
Kosmorama

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar