Komplekse fenomener i naturen

Verden rundt oss er mangfoldig og rik, men naturens grunnleggende lover er faktisk veldig enkle. Fotografiene illustrerer det forskerne søker å
forstå: Hvordan naturens enkle lovmessigheter leder til komplekse og sammensatte fenomener, med helt unike mønsterdannelser.

Når en fysiker studerer naturen i et laboratorium fortoner den seg naturlig nok helt annerledes enn hvis man ser den med det blotte øye. Fotoutstillingen viser bilder av naturfenomener både direkte fra forskernes eksperimenter, gjennom mikroskop, ved hjelp av infrarøde kameraer og fra datasimuleringer.

Fysikere har tradisjonelt vært opptatt av å analysere og ta ting fra hverandre slik at alle ting kunne forstås i lys av sine enkelte bestanddeler. Oppgaven med å sette bitene sammen igjen hører til en mer moderne og mindre utviklet gren av fysikken. Man får ingen glede av storartet arkitektur ved å studere murstein, ei heller forstår vi økonomien vår noe bedre om vi setter oss til å stirre på en pengeseddel. I fysikken kaller vi studiet av hvordan det kompliserte henger sammen med sitt langt enklere utgangspunkt for kompleksitet. Studiet av komplekse systemer er utadvendt og tverrfaglig, og det hentes stadig inn problemstillinger fra fagfelt utenfor fysikkens domene.

Fotografiene vi viser på denne utstillingen stammer fra eksperimenter og simuleringer som er gjort ved forskningsgruppen Avanserte materialer og komplekse systemer ved Fysisk institutt, UiO. Gruppen deltar i Complex-Norge, et forskningssamarbeid mellom NTNU, Institutt for energiteknikk og UiO.

Komplekse fenomener i naturen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar