Interessante gratisprogram

Det finnes en rekke gode alternativer til de kommersielle programmene, også for de som holder på med digital bildebehandling. Etter en ganske omfattende gjennomgang av tilgjengelig programvare har jeg kommet fram til følgende liste på et førtitalls programmer som det er verd å kikke nærmere på.

Noe dreier seg om "trialware" (kan typisk brukes gratis i 30 dager), men de fleste programmene kan benyttes gratis så lenge en ønsker. Mange er utviklet av profesjonelle brukere og de enkelte funksjonene kan til tider være bedre enn det en får i kommersielle programpakker. Her er det bare å teste...


Korreksjonsprogram

Webalbum

Webalbum

Konverter fra RAW-format

Vannmerke

Webalbum

Korreksjonsprogram

Korreksjonsprogram

Bildebehandling

Konverter fra RAW-format

Video

Bildebehandling

Bildeanalyse

Korreksjonsprogram

Redder tapte filer

Bildebehandling - SVG

Panorama

Bildebehandling

Morfing

Bildebehandling (HDR)

Bildebehandling - Raster

Redder tapte file

Presentasjon

Bildebehandling (HDR)

Støyreduksjon

Bildekatalogisering mm

Bildekorreksjon

Mosaikk

Panorama

Bildebehandling

Støyreduksjon

Presentasjon
I farten ser jeg at bildebehandlingsprogrammet Cinepaint ikke har kommet med på listen.

Kommentarer