John Olav Riise

John Olav Riise (1885-1978) står i en særstilling innen norsk fotografi. Han arbeidet i et ekletisk uttrykk med innslag fra kubisme, surrealisme og abstraksjon.

Henie Onstad Kunstsenter viser nå en stor retrospektiv utstilling av Riises fotografier, hvor tema er hans kunstneriske utvikling.

Det var få andre norske fotografer som utviklet et modernistisk formspråk med samme konsekvens som ham. Riise var en særdeles aktiv utstiller på 20- og 30-tallet med Paris som hovednedslagsfelt for den internasjonale utstilingsvirksomheten. Det var også her han fikk gjennomslag for sitt kunstneriske virke. Men til tross for den høye utstillingsfrekvensen fikk han bemerkelsesverdig liten oppmerksomhet i norske medier.

Riises særpreg i norsk sammenheng skyldtes at han hadde andre kulturelle tilknytninger enn sine samtidige kolleger i Norge. I motsetning til andre samtidige fotografer som vendte blikket mot engelsk og tysk fotografi, lot John Olav Riise seg inspirere av norsk og fransk maleri. Hva som skilte Riise fra de norske fotografene var den omfattende manuelle bearbeidingen av fotografiene, noe som motstred deres idéoppfatning av hva som var fotografiets egenart, men som nettopp ble verdsatt av de franske kritikerne.

I denne utstillingen ønsker vi å synliggjøre Riises utvikling og utforskning av det fotografiske billedmediet. Vi synliggjør overgangen fra piktorialismen til kubismen, hans påvirkning fra nyklassismen i maleriet og de mer spesifikke fotografiske innslag fra modernismen i komposisjon, lys og skyggeføring. Vi viser også hvordan Riises eksperimenterende behandling av fotografiet fører ham til surrealismen og abstraksjonen.

12. OKT 2006 - 28. JAN 2007, SAL HAAKEN

Henie-Onstad Kunstsenter : JOHN O. RIISE

Da Riise kom til Oslo i 1915 hadde han allerede begynt å utdanne seg til fotograf. I 1923 tok han fagprøven og startet sin egen fotoforretning. Bildene hans hadde et særpreg som gjorde at han kom med på en rekke utstillinger i utlandet: i Stockholm i 192l, i London i 1924. Senere i Brussel, Antwerpen, Torino, Budapest, Milano, Madrid, Barcelona, Chicago og New York.

Det spesielle med fotokunsten hans var at han "laga" bilete med å legge fleire negativar oppå kvarandre når han kopierte opp biletet. Han var med og laga fotografihistorie. Den teknikken var noko nytt. Etter kvart la han fotokunsten bort og gjekk over til å måle bilete. 80 år gammal debuterte han som kunstmålar.

Mer om John Olav Riise.

Kommentarer