Rena 006

Fotogalleriet presenterer en utstilling med Mette Tronvoll, en av Norges mest anerkjente fotografer med en rekke separatutstillinger i inn-og utland. Kunstneren ble nylig tildelt Candida Höfer Stiftungs nyoppstartede kunstpris for sitt karakteristiske og konsekvente kunstnerskap. Utstillingen presenterer en serie nye fotografier bestående av portretter og landskap fra Rena Leir.

Militærleiren er Norges nyeste og Europas mest moderne hva gjelder arkitektur og teknologi. Her har Tronvoll over lengre tid fulgt Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando, som innehar høyeste kompetanse innenfor nasjonal og internasjonal beredskap for spesialoperasjoner og kontraterroraksjoner.

Kunstneren har fått innpass i et lukket system som ytterst få har tilgang til. Elitesoldatene er maskerte og er fotografert i uniformer tilpasset de skiftende årstidene og kampsituasjonene de skal inn i, uniformer som nesten fremstår som en forlengelse av dem selv. Portrettet utgjør kjernen i Tronvolls produksjon, og i hennes frontale og konfronterende tilnærming til portrettsubjektet står selve det fotografiske møtet i sentrum. Utvekslingen av blikk mellom fotografen, den portretterte og betrakteren kjennetegnes av en konsentrasjon som er fundamental for fotografen. I hennes serielle tilnærming blir spenningen mellom individ og type, mellom likheter og forskjeller, talende.

I RENA 006 tar Tronvoll portrettet til sitt ytterpunkt ved å utelate de fleste av portrettets personbeskrivende konvensjoner og gjøre blikket til et slags minste felles multiplum. Soldatenes massive og kamuflerte fremtoning motsetter seg per definisjon en individuell karakteristikk. Blikket samt de minimale variasjoner og nyanser i gester og holdning blir bildenes bærende elementer som portretter.

Samtidens fokus på terrorfaren skaper en overopphetet temperatur som gjenspeiler seg i både produksjon og lesning av bilder, og kan også påvirke opplevelsen av disse bildene. Det er nettopp forholdet mellom hva vi leser ut av den politisk ladete overflaten og det subjektive meningsinnholdet bakenfor som utgjør spenningen i Mette Tronvolls prosjekt.

Fotografiene er del av et utsmykkingsprosjekt i regi av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

Fotogalleriet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar