Automatisk fjerning av refleksjonerTechCrunch skriver om en ny teknologi for å eliminere refleksjoner og andre uønskede elementer i bildet, utviklet ved MIT i samarbeid med Google. Algoritme kan på egen hånd identifisere og fjerne blant annet refleksjoner som oppstår når man tar bilder gjennom et vindu. Løsningen redegjøres for i detalj i et forskningsdokument.

løsningen kombinerer korte bildeserier med små bevegelser mens serien blir tatt. Deretter identifiseres linjene i de ulike bildene og hvordan disse forholder seg til hverandre for på den måten å skille det forstyrrende elementet fra resten av bildet.Via Tek.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar