Sony vil produsere dronerSonys mobilavdeling skal opprette et nytt selskap der hensikten er å utvikle droner. Sonys mobilavdeling skal bidra med blant annet kamera- og telekommunikasjonsteknologi i utvikling av de nye dronene. Det nye selskapet skal hete «Aerosense» og opprettes sammen med japanske ZMP.

ZMP spesialiserer seg på robotteknologi og løsninger knyttet til autonom teknologi. Selskapet har utviklet teknologi for selvkjørende biler, kalt «RoboCar». Sammen skal Sonys og ZMPs kompetanse legge grunnlaget for det Sony kaller «omfattende» løsninger innen droneteknologi.

Ifølge Sony er det nye fremstøtet et ledd i en økt satsing, blant annet for å skaffe seg bedre fotfeste innen «tingenes Internett»-utviklingen.Via Tek.no