TopoSvalbard med nytt 3D-kart

Kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt lanserer nå en dynamisk 3D-karttjeneste i TopoSvalbard. Med den nye tjenesten kan en nå bevege seg rundt i kartet i de retninger og høyder en ønsker, langsetter fjellrygger, innover daler og utover fjorder.

TopoSvalbard er også oppdatert med flere landskapsbilder. Tidligere har en kunnet se omkring 100 utvalgte bilder, mens det nå er blitt over 1300 bilder.

Kilde: Norsk Polarinstitutt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar