Gustav Vigeland og fotografiet

Abelmonumentet under modellering,1905
I utstillingen Gustav Vigeland og fotografiet presenteres Vigelands fotosamling for første gang for publikum. Samlingen består av mer enn 5 000 fotografiske glassplater, ca. 4 000 fotografier av annen kunst som Vigeland selv har samlet, samt et stort antall historiske fotografier på papir. I utstillingen vises over hundre av disse fotografiene, samt Vigelands kamera og annet dokumentasjonsmateriale som
belyser hans forhold til fotografiet.

Vigeland hadde et ambivalent forhold til fotografiet. Han var svært kritisk til samtidige kunstneres bruk av fotografiet som hjelpemiddel, og han uttrykte seg også kritisk til fotografiets evne til å gjengi skulptur. Samtidig utnyttet han selv dets potensial som hjelpemiddel nærmest til fulle. Han brukte fotografiet til å markedsføre sin kunst, som et hjelpemiddel i arbeidet med bestemte skulpturer, og ikke minst til å dokumentere sitt arbeid. Han brukte også fotografiene som en kilde til inspirasjon.

Gustav Vigeland, 9. september, 1903
I forbindelse med utstillingen lanseres fotoboken ”Gustav Vigeland og fotografiet”, skrevet av konservator og utstillingsansvarlig Guri Skuggen. Boken gir en fascinerende innsikt i Gustav Vigelands liv og virke. Fotografiene forteller om billedhuggerens bo- og arbeidsforhold, hans arbeidsprosesser, kunsthistoriske interesser og inspirasjonskilder, og de viser Vigeland som privatperson. Flere av fotografiene er ikke tidligere publisert.

Gustav Vigeland og fotografiet 17. februar – 13. mai 2012. Utstillingsåpning og boklansering i Vigeland-museet torsdag 16. februar kl. 19.

Vigelandmuseet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar