Wittgensteins kameraKvinnen på fotografiet har aldri eksistert. Bildet er skapt av fire forskjellige fotografier av fire forskjellige ansikter: tre søstre, alle middelaldrende østerrikske kvinner, og deres bror, filosofen Ludwig Wittgenstein.

Bildet et resultat av et fotografisk eksperiment som Wittgenstein gjennomførte sammen med vennen Moritz Nahr. Det hele basert på arbeidet til Francis Galton. Som sin fetter Charles Darwin, var Galton fascinert av genetiske egenskaper, særlig visse fysiske egenskaper, som for ham representerte potensialet knyttet til en persons moralske integritet. Galton brukte prosessen med komposittfotografering for å prøve og illustrere de fysiske elementene som han mente å finne igjen i de grupper av mennesker som han hadde valgt.

Wittgenstein var ikke interessert i genetikk, men han hadde en forkjærlighet for fotografi, og benyttet den samme teknikken rundt 50 år senere, da med en helt annen hensikt. “Galton was aiming for enhanced sharpness and clarity,” forklarer Michael Nedo, ved Wittgenstein Archives, ved universitetet i Camebridge. “Something which you could not see in an individual picture, but if you superimposed a number of pictures then it would become clear. Wittgenstein was aiming for different clarity expressed by the photography of fuzziness.

A photograph is a frozen moment, outside time. As Wittgenstein says it is ‘a probability’, not ‘all probabilities’, what one sees in the blink of an eye. But if you keep your eyes open you will see things move and change, nature as a dynamic event, and it is this constant changing that creates fuzziness on one hand but clarity on the other, because if you only glimpse then you exclude all other aspects, you have no greater clarity, you are blinkered.

Det sammensatte bildet kan sies å markere starten på utviklingen av Wittgensteins idé om "språkspill" og "familielikhet" - at ting kan knyttes til hverandre gjennom noen få fellestrekk. Wittgenstein brukte en analogi med et tau for å beskrive dette: "Et tau er laget av et stort antall fibre, men ikke en eneste fiber går gjennom tauene hele lengden, det er måten de overlapper hverandre som skaper styrken."

Utstillingen "Wittgenstein and photographyi" kan sees fram til 15. august.

Wittgenstein’s camera - Research - University of Cambridge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar