Løft for norsk dokumentarfoto

For få dager siden lanserte Fritt Ord nyskapningen Norsk Fotografisk Journal eller Norwegian Journal of Photography (NJP). Prosjektet har som mål å skape oppmerksomhet om norsk fotografi også utenfor landets grenser.

NJP skal være en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i feltet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist fram det de holder på med og et miljø som kan oppmuntre og kritisere arbeidene. Boka skal presentere det ypperste fra norske dokumentarfotografer og vil bli utgitt både i Norge og i utlandet. Den første kommer ut høsten 2012.

Rune Eraker forteller at ideen kom i kjølvannet av at Fritt Ord delte ut seks millioner kroner i prosjektmidler til utvikling av norsk dokumentarfotografi i 2007.

Eraker understreker at en vil se etter nye uttrykksformer og invitere folk til å sprenge grenser.

– Alminnelige reportasjeturer kvalifiserer ikke. Vi er ute etter prosjekter som går over lengre tid, og som verken er styrt av kommersielle eller redaksjonelle prioriteringer.

– Vi vil ha tak i de beste enten de er 23 eller 63 år.

Søknadsfristen for å komme i betraktning er 15. februar 2011. Redaksjonen vil foreta et valg innen 25. mars 2011.

Kilde: Journalisten.no

Kommentarer