Norwegian Journal of Photography

Svært interessante nyheter midt i førjulsstria.

Norge har så langt manglet et forum for dokumentarfotografi. En arena hvor uavhengige fotografer, som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde.

Samtidig har norsk dokumentarfotografi hatt en markant nivåhevning de seinere år, og fotografer får stadig mer å si når viktige historier skal fortelles både innenfor og utenfor Norges grenser.

Norsk Fotografisk Journal (Norwegian Journal of Photography – NJP) er et initiativ som vil bringe sammen og støtte utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekt, og skape en bok for nasjonal og internasjonal distribusjon som vil gis ut hvert annet år.

Målet er å reflektere og viderebringe den økende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det fotografiske miljø på hjemmebane.

Etter en omfattende utvelgelsesprosess, vil prosjektene til ti fotografer velges ut til den første utgivelsen av NJP. I løpet av en to års syklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på seminarer og en masterclass med framtredene internasjonale gjesteforelesere.

Målet med NJP er å skape en dynamisk, relevant og representativ bok om norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Fotografer oppfordres til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi og samtidig jobbe for å produsere sterke, enhetlige og uavhegige visuelle historier.

Norwegian Journal of Photography (Norsk Fotografisk Journal) er et prosjekt i forlengelsen av Fritt Ords satsning for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. I 2006 utlyste Fritt Ord prosjektmidler til samfunnsengasjerte fotografer. De utvalgte prosjektene ble realisert mellom 2007 og 2009. Prosjektet resulterte i utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” ved Henie Onstad Kunstsenter høsten 2009 og bokutgivelsen Norsk dokumentarfotografi i dag ved Forlaget Press samme år.

Søkere til NJP kan både sende inn forslag til et nytt prosjekt eller fotoprosjekter som allerede er påbegynt.

Norwegian journal of photography

Del dette med andre:

Legg inn en kommentar

 
Copyright © Digital  fotografering. Designet av OddThemes | Distribuert av Gooyaabi Templates