Norwegian Journal of Photography

Svært interessante nyheter midt i førjulsstria.

Norge har så langt manglet et forum for dokumentarfotografi. En arena hvor uavhengige fotografer, som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde.

Samtidig har norsk dokumentarfotografi hatt en markant nivåhevning de seinere år, og fotografer får stadig mer å si når viktige historier skal fortelles både innenfor og utenfor Norges grenser.

Norsk Fotografisk Journal (Norwegian Journal of Photography – NJP) er et initiativ som vil bringe sammen og støtte utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekt, og skape en bok for nasjonal og internasjonal distribusjon som vil gis ut hvert annet år.

Målet er å reflektere og viderebringe den økende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det fotografiske miljø på hjemmebane.

Etter en omfattende utvelgelsesprosess, vil prosjektene til ti fotografer velges ut til den første utgivelsen av NJP. I løpet av en to års syklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på seminarer og en masterclass med framtredene internasjonale gjesteforelesere.

Målet med NJP er å skape en dynamisk, relevant og representativ bok om norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Fotografer oppfordres til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi og samtidig jobbe for å produsere sterke, enhetlige og uavhegige visuelle historier.

Norwegian Journal of Photography (Norsk Fotografisk Journal) er et prosjekt i forlengelsen av Fritt Ords satsning for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. I 2006 utlyste Fritt Ord prosjektmidler til samfunnsengasjerte fotografer. De utvalgte prosjektene ble realisert mellom 2007 og 2009. Prosjektet resulterte i utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” ved Henie Onstad Kunstsenter høsten 2009 og bokutgivelsen Norsk dokumentarfotografi i dag ved Forlaget Press samme år.

Søkere til NJP kan både sende inn forslag til et nytt prosjekt eller fotoprosjekter som allerede er påbegynt.

Norwegian journal of photography

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar