Nytt i årets Bilde: Multimedia

Multimediale uttrykk bestående av for eksempel stillbilder, video og lyd blir brukt i økende grad. Pressefotografenes klubb åpner derfor for et forsøk med innsending av multimedia, i tillegg til de tradisjonelle stillbildene og den allerede etablerte videosjangeren.

Med multimedia” menes formater som ikke automatisk går inn under stillbildeklassene eller videoklassen:
  • Produksjonen skal være dokumentarisk.
  • Foto, video og lyd må være gjort av medlem i PK. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses hvem som har gjort hva i produksjonen.
  • Det er ingen tidsbegrensning på presentasjonens lengde.
  • Bidrag til denne klassen skal leveres som Quicktime, flash eller mpg4-fil og sendes inn som på samme måte som fotografiske bidrag, men i respektiv mappe
  • Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert da.
Kilde: Fotojournalisten

Kommentarer