Robert Adams på Preus museum

Den amerikanske fotografen Robert Adams fikk Hasselbladstiftelsens internasjonale pris i fotografi 2009 og det er pristagerutstillingen som nå vises i Preus museum.

Hasselbladstiftelsens begrunnelse for valget av Robert Adams som årets vinner var følgende:

Robert Adams er en av de siste førti årenes viktigste og mest innflytelsesrike fotografer. I denne perioden har han nesten utelukkende arbeidet i den amerikanske vesten. I en tid da fotografiet har forandret seg og blitt fragmentert, har han rendyrket og på nytt fremhevet dets iboende språk ved å bruke arven fra 1800-tallet og det modernistiske fotografiet til sitt eget spesifikke formål. Adams visjon av den amerikanske vesten er eksakt og udramatisk, og utgjør i dag et enestående vitnesbyrd som gir uttrykk for en større, global omsorg for miljøet, samtidig som det uavlatelig viser spor av menneskelig lengsel og innslag av håp i et skiftende landskap.

I fire tiår har Robert Adams nøye og systematisk dokumentert hvordan menneskelig aktivitet har påvirket landskapet. Ikke for å fordømme, men for å avdekke i de ofte tragiske overtonene noe han kaller den ”sanne skjønnheten” i jordens evne til å anpasse seg og lege sine egne sår.

Adams fotografier er ofte folketomme, men de avslører menneskelig tilstedeværelse og synliggjør stadig samfunnets strukturer og fellesskap. Gjennom å kartlegge kulturelle forvandlinger av landskapet har Adams bl.a. dokumentert fremveksten av drabantmiljøer og de nye livsformer og konsumentmønstre som oppstår der. Adams verden rommer likeså mye storslagne utsyn og åpne vidder som bader i jomfruelig lys, som supermarkeder, moteller, parkeringsplasser og rekkehus, de fysiske parameterne i det hverdagslivets merkverdighet som han aldri opphører å fremheve.

Etter utgivelsen av Robert Adams nyskapende bok The New West 1974 fikk hans bilder ytterligere oppmerksomhet da de året etter inngikk som en del av utstillingen New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape, George Eastman House, Rochester. En rekonstruksjon av utstillingen fra 1975 vil bli vist våren 2011 i Preus museum.

Utstillingen banet vei for en ny form for dokumentarfotografi som var kjølig objektiv og bevisst nedtonet. Som kuratoren William Jenkins sa, hadde bildene blitt ”berøvet for all prakt” og gjenga landskapet og den sosiale scenen på en måte som formidlet maksimalt med detaljert informasjon uten noen estetisk konstruksjon, føleri eller sentimentalitet. Adams var en sentral person i denne bevegelsen, og gjennom hele sin lange karriere har han forblitt tro mot disse grunnleggende prinsippene i sine verk. Som sådan har han også hatt betydning for flere norske fotografer.

Adams nøye observerende og gjennomtenkte metode holder fast ved kameraets deskriptive evne og setter den fotografiske iakttakelsen i første rekke. Slik utgjør hans verk en motpol til mer dominerende strømninger i etterkrigstidens fotografi. Eksempler er fotojournalistikken og den fotografiske stil som var typisk for Robert Frank og som inneholdt et dramatisk og eksistensielt svar på samtidens tilværelse, fremfor alt bylivets høye tempo. Adams fotografiske verk representerer en kraftfull motvekt til dette. På sett og vis er hans stille overtalende svart-hvite fotografier en protesthandling som favoriserer måtehold i en tid med utskeielser og forsvarer tradisjonens nærvær mot dagens høylytte krav om nyskapning og trender som konstant høres i vår mediestyrte kultur. Noen vil oppfatte Adams som gammeldags og konservativ, men hans bevisste bruk av kameraet utstråler viljefast intelligens. Og siden begynnelsen på 1970-tallet, midt i en ofte polarisert debatt med voldsomt overdrevene påstander om hva fotografi kan utrette, har han vært en radikal og utholdende røst for dette mediet.

Adams verden er ikke skapt av kameraet, men er en plass som vi kjenner igjen og som vi til en viss grad lever i. En verden med mange feil og problemer, men med en ufattelig kompleksitet og korte øyeblikk av oversanselighet. Hans enestående verk har allerede fått sin faste plass innefor fotografiets teori og historie og er en viktig arv for fremtiden.

Robert Adams ble født i Orange i New Jersey 1937. Han har en BA fra University of Redlands i California, en PhD i engelsk fra University of Southern California og har mottatt mange utmerkelser, bl.a. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Award (1994), Spectrum International Prize for Photography (1995) og Deutsche Börse Photography Prize (2006). Blant hans bokutgivelser må først og fremst nevnes The New West (1974), From the Missouri West (1980), Our Lives and Our Children (1984), Summer Nights (1985), Los Angeles Spring (1986), West From Columbia (1995) og nylig Turning Back (2005). Blant hans viktigste utstillinger bør nevnes San Francisco Museum of Modern Art (2005), Yale University Art Gallery i New Haven (2002), Denver Art Museum (1993), Philadelphia Museum of Art (1989) og Museum of Modern Art i New York (1979). Han bor og arbeider i nordvest Oregon.

Åpning søndag 13. juni kl 14.00
(Gunilla Knape, Hasselblad Foundation, og Per Bjarne Boym, tidligere direktør for Museet for Samtidskunst, har samtaler om Robert Adams kunstnerskap i biblioteket kl 13)

Kilde: preusmuseum.no

Kommentarer