Se meg

Utstillingen SE MEG består av mms bilder tatt av 2300 skoleungdommer i perioden 2005-2010. Elevene har fått i oppgave å fotografere hverdagen sin delt inn i kategoriene selvportrett, interesse, mat og hjem. Fotografiene er så samlet inn, tilrettelagt for utstilling og overført til enorme inkjetkopier som vil fylle museets vegger.

Utstillingen er et unikt dokument over hvordan dagens generasjon ungdomskoleelever definerer seg selv og sitt liv, og hvordan de uttrykker seg gjennom den teknologien som er dem mest tilgjengelig, nemlig kameramobilen.

SE MEG er utviklet i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Horten. Åttendeklassingene i Horten 2008/2009 lanserer egen bok om prosjektet i forbindelse med åpningen.

Prosjektet SE MEG startet med en forespørsel fra Den kulturelle skolesekken om Lentz kunne lage et prosjekt med alle 8. klassene i Horten som gikk inn på bruken av mobilkameraer og etikk. SE MEG handler om bildevett, om bevisstgjøring rundt det å ta bilder og bruken av dem. Med mobilkamera følger muligheter og konsekvenser.

Lentz bruker tre timer sammen med hver åttendeklasse der han snakker om fotografi, visuell kommunikasjon, selvbilde, personlige utrykk og etiske grenser for privat og offentlig sfære med tanke på de muligheter ny teknologi gir.

Med mobilkameraer skal elevene fortelle om seg selv ved å ta fire bilder; et selvportrett, et av interessen sin, maten sin og hjemmet sitt. De blir oppfordret til å være kreative, men samtidig tenke på konsekvensene av det de velger å vise.

Mennesker i dag bruker bevisst og ubevisst muligheten til å ikle seg en maske før de trer inn i offentligheten. Alle er en del av det offentlige rommet, enten en velger å bli sett gjennom egen publisering og distribuering av bilder, eller ufrivillig, gjennom overvåkingskameraer og andres publisering av fotografier.

Preus museum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar