Dagbladet vil legge ned fotoavdelingen

Journalisten.no melder at ledelsen i Dagbladet blant annet foreslår å legge ned fotoavdelingen. Samtidig blir fotogruppen, som i dag består av 18 stillinger, redusert til 11 stillingshjemler.

De tillitsvalgte i Dagbladet er orientert om nedbemanningen av 35 stillinger. Dagbladets pågående kostnadsprogram, som skulle kutte kostnadene med 150 millioner kroner over tre år, har ikke maktet å redusere kostnadene slik at disse står i sansvar med inntektene.

Det er uvisst hva som vil skje med desken i Dagbladet. I første halvår i fjor kuttet avisen 10 årsverk på desken. Desken fremtid er utsatt, og det bidro til at grafikerne i april gikk fra jobb i protest før avisen var ferdig desket.

Journalisten.no

Kommentarer