NRK og sitatretten

Dommen i Borgarting lagmannsrett slo fast at NRKs visning av fiskesex-scenene fra filmen Brent av frost faller inn under sitatretten. Skuespillerforbundet varslet imidlertid i en pressemelding 2.11.09 at Mauseth-saken ankes til Høyesterett. Saken er såpass viktig at det er bra om det kommer en endelig avgjørelse i Høyesterett.

Leif Ove Larsen og Torgeir Uberg Nærland skriver om NRK og sitatretten i Vox Publica, hvor de påpeker at dersom Høyesterett gir NRK medhold i saken innebærer en styrking av ytringsfriheten. De skriver blant annet:

NRK gjør seg i denne saken til en talsmann for en vid tolkning av sitatretten. En videre tolkning av sitatretten innebærer at rettighetshavere, i dette tilfellet Gørild Mauseth, må akseptere at andre medieprodusenter kan låne fra deres åndsverk. Samtidig står NRKs tolkning av sitatretten i skarp kontrast til den tolkningen de legger til grunn for sin egen arkivpolitikk. Til Dagbladet sier NRK-advokat Jon Wessel-Aas at: ?Dette er en viktig sak for NRK, og for norske medier generelt. Hele poenget med den frie sitatretten er jo at hva som skal siteres ikke kan bestemmes av rettighetshaverne selv? (Dagbladet, 16.09.2009). NRKs liberale holdning til sitatrett ser imidlertid ikke ut til å strekke seg like langt når andre ønsker å sitere fra NRK-produsert materiale.
/../
I en studie vi har gjort av norske dokumentarfilmskapere og deres forhold til opphavsrett, kommer det fram mye frustrasjon over NRKs arkivpolitikk. Dels er det komplisert og tidkrevende å finne fram til de riktige klippene, dels oppfattes prisen for arkivmaterialet som urimelig høy ? sett i lys både av små budsjetter og av det NRK tilbyr filmskaperne for senderettigheter. Påberopelse av sitatretten blir avvist av NRK. Vederlagsfri gjenbruk, slik NRK med hjemmel i sitatretten selv har gjort med utdraget fra Brent av frost, er uaktuelt. Summen av dette er at uavhengige filmskapere unngår å lage filmer med stoff fra NRK. Det kan være et demokratisk problem.

Her er det bare å slutte seg til Larsen og Nærland som gir NRK honnør for å kjøre en prinsipielt viktig sak for domstolene. Samtidig vil dommen måtte få konsekvenser for NRKs forvaltning av egne rettigheter.Vox Publica

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar