Kunsten å falle

Lørdag 12. september åpner Preus museum utstillingen Kunsten å falle – Fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966–2009. Utstillingen viser en del av norsk kunsthistorie som lenge har stått i skyggen av den dominerende kunsthistorien.

Denne kunsten - som er blitt kalt blant annet avantgardistisk, performativ og handlingsbasert - er karakterisert ved at den ikke etterlater seg en gjenstand, den foregår live, foran et publikum. Den etterlater seg imidlertid en annen type objekt - fotografisk dokumentasjon.

Utstillingen har et dobbelt formål: Den tar for seg det komplekse forholdet mellom kunstneren og fotografen, mellom verket og dokumentasjonen. Samtidig utgjør den det første forsøket på å skrive en historie om norsk performance og prosesskunst fra 1960-tallet til i dag.

Kjartan Slettemark, Willibald Storn og Gruppe 66 var blant de første norske kunstnerne som jobbet med performance og andre handlingsbaserte kunstarter. De var svært forskjellige, men alle sto i opposisjon til konsumsamfunnet og imperialismen – og alle hadde et forhold til fotografiet. Slettemark hadde engasjerte dokumentarfotografer som fulgte alt han gjorde. Storn tok selv bilder, blant annet av den legendariske installasjonen og happeningen Coca Donald Samfunn – Ikke ta meg!. Gruppe 66 er også fotografisk dokumentert, selv om fotografen er ukjent.

1970-tallet var et mer stillestående tiår for handlingsbasert kunst i Norge. Men ved overgangen til 1980-tallet overtok en ny generasjon kunstnere som gjenopptok 60-tallets avantgardistiske strategier, men denne gangen med et mer filosofisk og estetisk tilsnitt. Kunstnere som Hilmar Fredriksen, Marianne Heske og Inghild Karlsen hadde også et mer bevisst forhold til dokumentasjon. Hilmar Fredriksen jobbet sammen med fotografen Tom Sandberg mens Heske og Karlsen selv fotograferte og redigerte fotografiske sekvenser, blant annet av de kjente verkene Gjerdeløa (Heske, 1980) og Fugleskremsler (Karlsen, 1983).

Rundt overgangen til 1990-tallet kulminerte postmodernismen i norsk kunstliv. Dette innebar nye relasjoner mellom handlingsbasert kunst og fotografi. Noen kunstnere – som Per Barclay og Kurt Johannessen – lagde store fotografier som overtok maleriets priveligerte plass i kunstinstitusjonen. Andre – som Elisabeth Mathisen og Tommy Olsson – jobbet med kropp, kjønn og identitet på en måte som innebar en flytende overgang mellom performance og dokumentasjon.

På begynnelsen av 00-tallet var såkalt relasjonell eller deltakerbasert kunst viktig. Kunstnere som Goksøyr & Martens og Marianne Heier videreførte noe av 1960-tallets happeningkultur og utfordret publikum til å ta stilling til estetiske og sosiale dilemmaer. Disse kunstnerne benyttet seg i stor grad av reportasjefotografiets estetikk i sin dokumentasjon. De siste fem årene har norsk kunstliv opplevd en renessanse for den klassiske performancen der skillet mellom utøver og publikum igjen er blitt tydelig. Unge kunstnere som Monica Winther og Tori Wrånes utforsker i større grad enn 90-tallets kunstnere den subjektive kunstnerrollen, samtidig som 1990-tallets kontekstkunst fortsatt utgjør en viktig impuls.

Utstillingen Performativt fotografi – Fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966–2009 består av 37 kunstnere og kunstnergrupper. Utstillingen har en egen seksjon viet Baktruppen – Norges mest kjente live-art gruppe. Katalogen utgjør 100 sider og inneholder et omfattende essay av Jonas Ekeberg samt bidrag av Camilla Eeg-Tverbakk (NO), Camilla Jalving (DK), Philip Auslander (US) og Henry M. Sayre (US).

I forbindelse med utstillingen arrangeres et seminar på Fritt ord i Oslo fredag den 11. september i samarbeid med Kunstakademiet i Oslo. Se http://www.preusmuseum.no for fullstendig program.

Katalogen og seminaret har mottatt støtte fra Fritt Ord.

________________________________

UTSTILLING OG SEMINAR:

PROGRAM UTSTILLINGSÅPNING LØRDAG 12 SEPTEMBER

Gratis buss fra Borggården/Oslo Rådhus kl 12, retur Oslo 16.30. Begrenset antall plasser. Påmelding for buss til resepsjon@preusmuseum.no

14.00 Velkommen
15.00 Foredrag om Sørfinnset skole/the nord land ved Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen 16.30 Buss retur Oslo

SEMINAR FREDAG 11 SEPTEMBER
I tilknytning til utstillingen arrangeres det et seminar i samarbeid med Kunstakademiet
kl 10-17
Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo
Seminaravgift /fee NOK 100 + lunsj NOK 100
Betales ved inngangen. (Seminaret er gratis for deltakende kunstnere og studenter ved KHiO)
Påmelding/register: seminarpreus@gmail.com

FOREDRAGSHOLDERE
Philip Auslander (US) Aeron Bergman (US/NO), Camilla Eeg-Tverbakk (NO), Jonas Ekeberg (NO), Marta Kuzma (US/NO), Camilla Jalving (DK), Henry M. Sayre (US). Seminaret holdes på engelsk

PROGRAM
10.00-10.20 Registration and coffee
10.30-11.00 Jonas Ekeberg: Introduction

Session 1 - Photography and performativity

11.00-11.45 Philip Auslander: Reactivation: Performances, Documentation, and the Present Moment
11.45-12.30 Henry M. Sayre: Burden of Proof: Performance and the Documentation Effect

12.30-13.15 Lunch

Session 2 - Beyond documentation

13.15-14.00 Camilla Eeg-Tverbakk: Documentation as an expanded concept
14.00-14.45 Camilla Jalving: Performing Documentation: Some Notes on Re-enactment and Documentation

14.45-15.00 Break

Session 3 - Expanding views

15.00-15.45 Marta Kuzma: The Insubstantiability of Permanence: Mediating the Processual in Art
15.45-16.30 Aeron Bergman: Is it Live or is it Memorex?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar