Fototgrafiets dag 2009

Preus museum er det nasjonale museet for fotografi og skal dekke de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene ved fotografiet. Museet vil i 2009 videreføre prosjektet «Fotografiets dag» fra 2007 og 2008, der hovedideen er å skape et møte mellom profesjonelle fotografer, amatører og et fotointeressert publikum. Årets tema er familie- og øyeblikksbildene våre.

Årets tema
Kulturminneåret gir oss en anledning til å fokusere på noen av de viktigste kulturminnene vi har, nemlig familie- og øyeblikksbildene våre. Det produseres tusenvis av familie- og minnebilder daglig. Denne produksjonen av egne historiefortellinger finner vi tilbake til fotografiets barndom, men er i liten grad viet oppmerksomhet. Først i de seneste tiår har forskere og kunstnere, og dermed også museer, begynt å interessere seg for dette materialet. Denne, uten tvil, mest utbredte "folkekunsten" gir oss et innblikk i individets og samfunnets utvikling og holdninger. Samtidig som konvensjoner og koder, både når det gjelder form, innhold og sammenhenger, ikke umiddelbart åpenbarer seg for omverdenen.

Utstillinger
Hovedattraksjonen under Fotografiets dag den store utendørs utstillingen som monteres på Karljohansvern kun for denne ene dagen. Utstillingen vil romme rundt 50 juryerte fotografer som får utstillingsplass til rådighet for en uformell presentasjon av sine bilder. Alt skal være uinnrammet og fotografene står selv for monteringen. Tanken er også at fotografene er til stede for å diskutere dem med sine kolleger og publikum.

Nytt av året er det at den juryerte utstillingen vil inneholde tre kategorier:
 1. Prosjekt
  Dette er kategorien for kamerabaserte kunstnere og dokumentarfotografer.
  Jury: representant fra Preus museum, FFF og PK.

 2. Visuell virkelighet
  Her kan den profesjonelle og/eller kommersielle fotografen sende inn sitt bidrag.
  Jury: representanter fra NFF, IFF, NRF, NN

 3. Det gode bildet
  Åpen klasse der amatørfotografen oppfordres til å bidra med sine beste bilder.
  Jury: representant fra Preus museum og NSFF og FFF.

  Deltakelse og juryering skjer mot en mindre avgift.
På en egen del av utstillingsområdet inviteres de seks fotografforeningene til selv å velge sine representanter til å stille ut.

I tillegg vil en invitert festivalutstiller, som tidligere, få vise sine bilder på en utendørs utstillingsvegg som er over 60 meter lang. Årets festivalutstiller blir annonsert 25. mai.
På Preus museum vises årets sommerutstilling reGeneration - morgendagens fotografer samt utstillingen Søkelys - 8 kvinnelige fotografer fra Preus museums samlinger.

Foredrag
I et eget lokale vil det bli populærvitenskapelige foredrag. Temaer i år vil kretse rundt snapshots og familiefotografi som nevnt over. Foredragsholdere: Lill-Ann Chepstow-Lusty, Mette Sandbye, Elina Heikka og Christine Hansen.

Portfolio reviewing
Arrangeres for første gang i Norge. Kamerabaserte kunstnere inviteres til å presentere sine mapper for kvalifisert tilbakemelding fra kuratorer, redaktører og gallerister. Arrangementet er et samarbeid med FFF, og vil foregå i Preus museums bibliotek. Støttet av Preus Pro Lab.

Fotokonkurranse
Det vil bli arrangert en fotokonkurranse --- Fotosprinten - med oppgitt tema. Bildene juryeres og kopieres på ettermiddagen og stilles ut på Karljohansvern samtidig som arrangementet avrundes.

Sosiale arrangementer
Fotopiknik på plenen hele dagen. Servering fra kiosk/serveringstelt. Fotografforeningene har sine stands med informasjon i eget telt. Bruktmarked for brukt fotografisk utstyr, med mulighet til å gjøre et kupp eller få solgt egne kameraer. Fotografforeningene vil også ha egne arrangementer som gjør dagen spennende og innholdsrik for små og store.
Flere arrangementer tilkommer/med forbehold om endringer!

Fotografiets dag arrangeres søndag 16. august 2009 kl 12-18.

Årets nyhet er portfolioreview - les mer om reviewen >>

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar