Spennende fotoutstillinger i Tromsø

Perspektivet museum i Tromsø inviterer publikum til et møte med to fotografer som på hver sin måte er unike i det kunstneriske, fotografiske og nordiske landskapet.

JORMA PURANEN – Imaginary Homecoming
KÅRE KIVIJÄRVI – Fotografier fra 1960-tallets Finnmark

Det handler om identitet, de forskjellige stemmene, hverdagslivet, menneskene, naturen, nærhet og fravær. I de fleste bildene finnes det sterke spor av det å leve i et grenseland, og møter. Møter mellom tradisjoner og levemåter, kunst og dokumentasjon, fortid og nåtid, tid og rom, stillhet og støy..

Kåre Kivijärvi

Bildene viser hans fortolkning av det flerkulturelle Finnmark på 1960 tallet. Kivijärvis etterlatte samling preges av hans bevissthet om kulturelt, sosialt og religiøst mangfold, og hans engasjement for marginaliserte grupper på siden av samfunnet, spesielt i nordlige regioner.

Bildene er hentet fra utstillingen 15 år etter – den nye tiden er begynt som ble vist på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, og er en gave fra utflytterkomiteen til museet. I samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter fikk komiteen laget disse bildene med utgangspunkt i arkivet etter fotografen Kåre Kivijärvi. Fotografiene har ikke før blitt kopiert og er dermed å betrakte som kulturhistorisk materiale heller enn kunstverk.

Kåre Kivijärvi (1938-1991) hadde sin mest arbeidsintense periode på 60-tallet. Noen av hans mest kjente bilder er fra trålerfisket i Barentsburg. Kivijärvis gjennombrudd i Norge kom i 1971 da han som første fotograf ble antatt på høstutstillingen, statens årlige kunstutstilling i Oslo. I dag regnes han som en pioner innen norsk fotografi. Kivijärvi brukte selv uttrykket ”sannhetens øyeblikk” om det øyeblikket han tok bildet.

Jorma Puranen

A landscape is speechless. Day by day, its only idiom is the sensory experience afforded by the biological reality, the weather conditions, and the actions that take place in the environment. However, we can also assume that a landscape has another dimension: the potential but invisible field of possibilities nourished by everyday perceptions, lived experiences, different histories, narratives and fantasies. In fact, any understanding of landscape entails a succession of distinct moments and different points of view. The layeredness of landscape, in other words, forms part of our own projection. Every landscape is also a mental landscape.
Jorma Puranen, Foreword, Imaginary Homecoming (Oulu, Finland: Pohjoinen, 1999).

Imaginary Homecoming. Puranen var på reise i finsk samisk område da han ble vist en serie usedvanlig vakre portrettfotografier i svart-hvitt, opprinnelig brukt i et bokprosjekt av Nils-Aslak Valkepää. Han ble fortalt at de var hentet fra et bildearkiv på Musée de L’Homme i Paris. Puranen oppsøkte selv dette arkivet der han fant en mengde fotografier, for en stor del portretter, tatt i 1884 under Prins Roland Bonapartes ekspedisjon til samiske områder i nord. Bildene ble tatt av en fransk fotograf ved navn G. Roche. Puranen avfotograferte utvalgte portretter, og monterte dem på akrylplater. Disse tok han med tilbake til det landskapet de en gang ble tatt i, og arrangerte de som installasjoner han fotograferte. Installasjonene kan forstås som et forsøk på å tilbakeføre kulturelle elementer fra fortiden tilbake til nåtiden, og en overskridelse av tid og rom. Prosjektet ble også utgitt i bokform.

Jorma Puranen (f. 1951)er en spennende og svært anerkjent fotograf både i sitt hjemland Finland og internasjonalt. Han har blant annet mottatt både prisen Fotofinlandia og The State Art Prize of Finland. Han har vært professor i fotografi ved University of Art and Design Helsinki, og med sitt arbeid og innsats bidratt til et stort løft for finsk fotografi internasjonalt.

Visningsperiode
Utstillingene står fra 4. februar til 22. mars 2009.

museumsnett.no/perspektivet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar