Chase Jarvis med tips for bedre bilder

Marc Silber har snakket Chase Jarvis, som forteller litt om hva som må til for å heve et godt fotografi opp i toppklassen.Jarvis er en fotograf som er flink til å utnytte nettmediene, og han påpeker hvor viktig det er å være synlig på nettet. En fotograf kan ikke drive butikken bare ved å ta gode bilder, men må hele tiden arbeide aktivt for å presentere arbeidene sine og gjøre disse kjent for potensielle kunder.

Via Bild og foto.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar