Terike Haapoja

Terike Haapoja bruker lyd, lys, video og skulptur til å skape lukkede virkeligheter med installasjonene sine. Hun har sin bakgrunn fra både Theatre Academy of Finland, Dep. of Light and Sound, og Academy of Fine Arts in Finland, Dep. of Time and Space. Verkene hennes bærer preg av begge disse tilnærmingsmetodene.

Ved siden av å arbeide skulpturelt med lyd og lys, bruker Haapoja verktøy som vanligvis benyttes i medisinske formål eller i krig, som ultralyd og varmregistrerende kamera.

I verket Mind over Matter over Mind brukes 3D-ultralyd til å portrettere ufødte barn – ikke for å undersøke fosterets helsetilstand, men heller til å utforske fascinasjonen for det mest private og samtidig det mest utilgjengelige og ubegripelige.

Haapojas arbeider har blitt vist i flere gruppe- og separatutstillinger i Finland og internasjonalt. Med sin utstilling på Rekord viser hun tre nøkkelverk fra sin seneste produksjon.

REKORD - Terike Haapoja

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar