Åpen netthøring om NRKs framtid

Kulturminister Trond Giske har sendt en såkalt allmennkringkastingsplakat med forslag til nye, overordnede retningslinjer for NRK på høring. Men debatten kan bli mye bredere og åpnere enn Kulturdepartementet legger opp til.

Istedenfor at invitasjonen bare går til utvalgte organisasjoner og virksomheter, ønsker Vox Publica å gi alle som ønsker det sjansen til å delta i debatten om NRKs rolle og framtid.

Dette er en viktig debatt. Medielandskapet er i rask endring, og overalt i verden strever allmennkringkastere som NRK med å finne en framtidsrettet modell for sin virksomhet.

Regjeringens høringsfrist er 1. september. Når vi kommer så langt, vil vi vurdere å lage en egen sammenfatning av denne debatten og sende inn som egen høringsuttalelse.
  1. Hvordan kan NRK styrke demokratiet?
  2. Bør NRK-lisensen videreføres?
  3. Mer distrikt og mer nynorsk i NRK?
  4. Et smalt eller bredt NRK?
  5. Skal NRK få ha reklame?
Vox Publica - Åpen netthøring om NRKs framtid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar