"Mot Fremtiden"

Oslo bymuseum viser fotoutstillingen "Mot Fremtiden" basert på fotograffirmaet All-Fotos rikholdige arkiv som museet overtok i 2004. Tilsammen gir arkivet et svært interessant bilde av liv og virksomhet i Oslo.

I tillegg til mangfoldet i motivkretsen holder mye av materialet uvanlig høy kvalitet, teknisk og bildemessig. Det siste har vært avgjørende for utvalget av fotografier til denne utstillingen.

Leif Ørnelund og Per Rønning etablerte All-Foto i 1946. Fra 1961 drev Ørnelund firmaet videre under navnet Fotograf Ørnelund.

Firmaet drev oppdragsfotografering for organisasjoner og næringsliv, dags- og ukepresse, forlag og andre typer brukere av fotografiske bilder. I tillegg inneholder arkivet ”fri fotografi”, bilder der det bildemessige utrykket er viktigst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar