Stor økning i salget av digital speilrefleks

En kraftig oppgang på nesten 40 % i salget av speilreflekskameraer gjorde at salget av digitalkameraer i Norge i fjor nådde 478 000. Kompaktkameraene falt fra 442 000 til 432 000, mens salget av speilreflekskameraer steg fra 29 000 til 46 400.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder kamerasalg, i forhold til folketallet selger vi bortimot dobbelt så mye som i nabolandet Sverige. Nå utgjør salget av speilreflekskameraer foreløpig bare 10 % av det totale digitalkamerasalget, men denne andelen vil øke markant i tiden framover.

Det som er bra for bransjen er at denne kameratypen bringer med seg my annet salg, av objektiver, blitzer, stativer, fotobagger, etc. Verdien av kamerasalget i fjor, regnet i utsalgspris inkl. mva, var ca. 1 200 millioner i kompaktkameraer og ca. 460 millioner i speilreflekskameraer.

Salget av filmbaserte kameraer til privatmarkedet er i praksis slutt, bare 3200 kameraer i fjor. Salget av film sank med 30 %, og er nå nede på ca. 2 millioner ruller. En firedel av dette er engangskameraer, som fortsatt selger overraskende bra.

Prognose 2007: 80 % økning i speilreflekssalget!
Kameraimportørene ser optimistisk på året vi er inne i. I følge prognoser som Fotorådet/IKT-Norge har innhentet fra alle de store kameramerkene på det norske markedet, tilsier det et salg på 435 000 digitale kompaktkameraer og utrolige 83 000 speilreflekskameraer. Det betyr en vekst på 80 %.

Prognosen virker svært optimistisk, men ingen ting vil glede meg mer enn at dette slår til. Med nesten 40 % økning i fjor, skulle man kanskje forvente at økningen i 2007 skulle bli på bli noe lavere i år, men det råder en klar optimisme blant importørene. Dette henger sammen med både nye modeller som kommer og stadig lavere priser.

Fotorådet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar