Om fotofagets fremtid

Terje Marthinusen er intervjuet på Foto.no om fotografyrkets status og fremtidens fotoutdannelse:

En 3-årig yrkesskole og 1 år i bedrift med avsluttende svenneprøve gir oss en ferdig utdannet ung fotograf på 18-19-20 år. Denne fotografen er ikke moden nok til å være selvstendig næringsdrivende fotograf.

Dette er en av grunnene til at vi bør ha en Høyskole for påbygging av utdannelsen og modningen.


Hvilke forkunnskaper tenker du deg at en søker til en fotografutdanning skal ha? Er tilbudet i den videregående skolen et tilstrekkelig fundament?

Som det er i dag er ikke tilbudet i den offentlige skole tilstrekkelig.
Det er viktig at fotografer har "anlegg" for yrket sitt. Det er nødvendig med en "opptaksprøve". Det også for å skåne elevene fra å kaste bort mange år på noe som bare skaper middelmådighet. Det å være fotograf er et kreativt yrke på alle nivåer og er ikke bare det å trykke på knappen. Det er livslang læring.

I dag er det mange som reiser til utlandet for å ta en Bachelor. De kommer hjem og oppdager at de mangler kompetanse på hvordan en bedrift fungerer, og at de mangler en grunnleggende fotokompetanse. Disse ender som assistenter eller lærlinger i en mye høyere alder, og er tunge å lære opp i det grunnleggende. ("jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til, og jeg vil bare ta kule bilder"). Dagens utdannelse skjer i feil rekkefølge, dette er en konsekvens av at vi ikke har noen offentlig grunnutdanning I foto I Norge.

På grunn av at "fotograf" er et populært yrke har det har dukket opp mange private fotofagskoler. Dette fører til en masseproduksjon av elever hvor de fleste aldri vil nå målet om å etablere seg å leve av det og være fotograf. Vi får en overproduksjon på fotografer, som vi nettopp har hatt på grafiske designere. Det er stort sett de samme skolene som har laget nye linjer.


Foto.no - nyheter

Kommentarer