Interfoto med utleie av fotoutstyr

Norge har lenge vært et av ytterst få land i Europa som ikke har hatt et tilbud på leie av fotoutstyr. Faktisk er det i en del land langt vanligere med leie enn å eie utstyr, og internasjonale fotografer har i noen grad blitt overrasket over mangelen på leiemuligheter under fotoopptak i Norge.

Nå gjør Interfoto noe med det, gjennom å lansere Interfoto Leie som omfatter over 50 produkter som spenner fra blitsaggregater til digitale kameraer og skannere.

Svenske Profoto er størst på leiemarkedet for studioblits, ikke minst i USA. Interfoto har et stort assortiment tilgjengelig, med hovedvekt på batteriaggregatene Profoto B2. I tillegg er Hasselblad, Phase One, Canon og Nikon på listene over utleieutstyr. Utstyret leies ut på døgnbasis, men Interfoto også har tilrettelagt timeleie på utstyr som printere og skannere i sine lokaler på Høvik. Med andre ord kan man ta med seg sine filer ut til Interfoto og printe på en Epson storformat printer ferdig tilkoblet en Mac, eller skanne på skannerens Rolls Royce: Hasselblad Flextight for en fair timepris. Faktisk går det også an å leie en teknisk konsulent også.

"Vi vet fra våre naboland at dette er et kjempebehov, men regner med at det vil ta noe tid å venne fotografene til å leie framfor å eie. For mange blir nok dette også en god mulighet til å ta jobber man ellers ikke kunne få gjort ? og en del vil nok benytte seg av muligheten til å teste ut utstyret før man kjøper det. Vi tar ikke noe for leien dersom man relativt raskt bestemmer seg for å kjøpe i stedet", sier administrerende direktør i Interfoto, Egil Nilsson.

Leieutstyret ligger nå ute på Interfoto hjemmesider:
Interfoto/leie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar