Kamera med insektsyn

Dr Russel Brinkworth ved University of Adelaide har utviklet teknologi og programvare han mener kan bli grunnlaget for digitale videoer som fanger opp hver minste detalj og bevegelse.

Tradisjonelle kamera bruker en gjennomsnittsmåling for å kontrollere lysstyrken på bildene, men det fungerer bare dersom lysnivået er likt i hele området kameraet fanger opp. I naturen tilpasser de individuelle cellene seg til deler av bildet uavhengig av hverandre, for på den måten å fange opp maksimalt med informasjon fra omgivelsene.

Ved å gjøre opptak fra celler i insektenes hjerner, har Brinkworth og hans kolleger bevist at det er mulig å fastslå akkurat hvordan insektsøyne fungerer. De mener også at det skal være mulig å reprodusere prosessen ved hjelp av egenutviklet programvare.

- Dette er en fundamentalt ny måte å tenke synsteknologi på, sier Brinkworth til The Engineer.

Brinkworths programvare kan allerede heve kvaliteten på eksisterende videoklipp. Neste skritt blir å koble dette med eksisterende kamerasensorteknologi. Programvaren vil bli lagt inn i en datachip, som blir plassert mellom sensoren og den digitale omformeren.

TU.no - Kamera med insektsyn - Teknisk Ukeblad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar