Deling av video

Tjenester som YouTube og Google video gir en spennende innfallsport til deling av videomateriale som ikke lenger er opphavsrettslig belagt, eller som opphavsmannen ønsker å dele med andre uten vederlag.

Jeg har vært på jakt etter Walter Ruttmans Berlin: Die Symphonie der Großstadt uten å lykkes i å finne den på DVD. Men så dumper jeg over den på Google Video. Filmen, laget i 1927, hører definitivt hjemme blant de klassiske dokumentarfilmene og er vel verd å se, samt lytte til. Soundtracket holder nemlig også høy klasse.Google Video er et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Jeg er fullt klar over at Google tyner grensene for opphavsretten (råkjøret i forbindelse med Google Print er et eksempel), men her dreier det seg om filmmateriale som er eldre enn 50 år og dermed fallt i det fri. Google tilbyr meg dermed nedlasting av filmen, avspilling direkte, samt muligheten til å legge videoklippet på denne siden, uten å måtte betale for lagringsplass og bruk av båndbredde. Med det får jeg muligheten til å bidra til og spre et stykke kulturhistorie.

Håper blant andre Filmarkivet.no kan lære noe av dette (mye negativt kan sies om løsningen deres, og bedre blir det ikke i det jeg oppdager at de sperrer utenlandske IP-nummer). Norske filmer som har fallt i det fri, som filmaviser og spillefilmer fra før krigen burde man legge ut og la brukeren sørge for at kulturarven blir videreformidlet og gjenbrukt i stedet for å "støve ned" på Filmarkivets servere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar