Spesiell form for naturfotografering

For kort tid siden ble to forskjellige fjellrever tatt bilde av da de beveget seg foran to av de 48 fotoboksene som er satt ut i Øst-Finnmark. Fotoboksene brukes til å dokumentere tilstedeværelse av åtseletere, deriblant fjellrev.

Prosjektet ledes av Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø og finansieres av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

20 av fotoboksene er satt ut på Varangerhalvøya. Fra februar til mai tar fotoboksene et bilde hvert 10. minutt hele døgnet. I 2005 ble det tatt over 200.000 bilder

Direktoratet for naturforvaltning.

Kommentarer