Foto med 763 megapiksler

Fotografering i verdensrommet er en sjanger som ikke blir aktuell for de fleste av oss, men ikke desto mindre er det interessant å følge med på hvordan dette foregår.

Romfotografering er definitivt et område hvor fototeknikkens yttergrenser tøyes. I disse dager kommer det første bildene fra Mars Reconnaissance Orbiter, en satellitt utstyrt med et sværthøyoppløselig kamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

HiRISE kan ta bilder med en oppløsning på 30-60 cm per pixel i et opptil 6*12 km stort bildefelt. Kameraet tar bilder i striper som er omtrent 6 km brede, og ettersom det hele skjer fra 300 km høyde vil hvert bildeelement ha en utstrekning på 30 cm. Dette er en oppløsning som er nær dobbelt så god som de hittil beste bildene tatt av Mars til nå.Oppløsninger er i seg selv tilstrekkelig til skille ut objekter med med en diameter rundt 1 meter, men ved å ta bilder av samme område fra ulike vinkler, kan forskerne lage stereobilder som gjør det mulig å identifisere høydeforskjeller ned til 25 cm.

Hjertet i HiRISE er et teleskop med et speil med 50 cm diameter. Bildet fokuseres på en mosaikk av 14 CCD bildebrikker, hver med 2048*128 piksler.

10 av sensorene brukes med filtre som slipper gjennom rødt lys, 2 slipper gjennom blå-grønt lys og 2 slipper gjennom lys i nær-infrarødt. Med fratrekk for en viss overlapp (48 piksler) mellom sensorene kan kamerakonstruksjonen observerer en 20264 pixel bred stripe i rødt og en 4048 pixel bred stipe i blå-grønt og nær-infrarødt.

Fra 300 km høyde over Mars-overflaten dekker hver pixel ca. 30 cm terreng. Dermed tilsvarer dette en 6 km bred stripe i rødt og en 1,2 km bred stripe i blå-grønt og nær-infrarødt.

Hver detektor har 128 pixler i sondens bevegelsesretning. For å få så lite støy i bildet som mulig lar man flere av disse stripene eksponere over det samme området på bakken og så legge dem sammen. Denne teknikken kalles "Time Delay and Integration" (TDI) og gir et høyt signal/støy forhold (typisk 200:1 i rødt og 100:1 i de andre bølgelengdene).

Et typisk høyoppløsningsbilde består tilslutt 20000x40000 pixler, eller 793 Megapixler. Avhengig av hvilken komprimering man velger og avstanden til Jorden kan det ta fra 4 til 48 timer å overføre bildet til Jorden!

Les mer om HiRISE på nettsidene til Institutt for astrofysikk

Mer informasjon om HiRISE (på engelsk):
Første bilde fra MRO.

Alle bilder og illustrasjoner: NASA.

Kommentarer