Kameramarkedet 1995 - 2005

At fotografering er blitt stadig mer populært, avspeiles til en vis grad gjennom utviklingen av kamerasalget. Fra ca. 150 000 solgte kameraer i 1995 nærmet salget i 2005 seg en halv million.

Dette er først og fremst takket være overgangen til digitalkameraer. Kameraer med stadig bedre bildekvalitet og en størrelse som gjør at kameraet i større grad kan være med overalt, er også forklaringer. Inntreden av mobilkameraer ser foreløpig ikke ut til å hatt effekt på annen del av kamerasalget enn engangskameraer. Salget av filmbaserte kameraer vil i 2006 være ytterst marginalt.

Nordmenn fotograferer som aldri før, det er anslått at vi nå tar ca. 1 milliard bilder i året.

Det store antallet er kompaktkameraer, og innen denne gruppen har flertallet av kameraer 4 - 6 millioner punkter (megapiklser). Dette er nok til å lage gode papirbilder i formater inntil A3.

Selv om det dukker opp enkelte modeller med 7 - 9 millioner punkter, så kan det antas at "pikselhysteriet" nå er over, og at produsentene vil konsentrere seg om større LCD-skjerm (6-7 cm diagonal), kjappere respons, automatisk fjerning av røde øyne, trådløs overføring, mindre bildestøy ved høyere ISO-verdier, kraftigere zoom, flere motivprogrammer, bildeeffekter, m.m.

Når det gjelder digital kompaktkameraer er antakelig toppen av salgskurven nådd, mens salget av digitale speilreflekskameraer forventes å stige ytterligere. Ca. 60 % av norske husstanderhar nå digitalkamera - dette er best i verden.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2 003 2 004 2005
Filmbaserte kompaktkameraer 137 000 147 100 188 400 182 500 214 500 189 700 147 600 132 000 75 000 23 900 6 300
Filmbaserte speilreflekskameraer 12 000 16 700 22 200 19 700 19 100 17 000 12 700 14 600 16 700 4 200 800
Digitale kompaktkameraer 0 3 000 7 000 14 000 38 000 75 000 84 800 146 900 270 000 386 000 435 000
Digitale speilreflekskameraer 300 1 100 1 300 1 500 4 000 14 800 28 500

Fotorådet

Kommentarer