170 år med fotografi fra Møllersamlingen

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
Møllersamlingen inneholder et bredt spekter fotografi som dekker mer enn 170 år og gir innblikk i fotografihistorien fra en sped begynnelse til populærkulturens omfavnelse av mediet. Utstillingen er del av Henie Onstads satsing på fotografi.

Møllersamlingen består av ikoniske bilder og ukjente verk av norske og internasjonale fotografer. Bildene forteller historier om de store hendelsene og personene som har formet vår tid, men også om glemte øyeblikk, anonyme forbipasserende og naturens stillferdige endring. Samlingen berører nesten hele fotografiets historie, uten at den er representativ for den. Møllersamlingen har blitt til over mange år, basert på personlig interesse og bredt engasjement for fotografiet som kunst og dets betydning som kommunikasjonsmedium i vår samtid.

Utstillingen er delt i åtte kapitler som i hovedsak er sjangerbaserte: Dokumentar, Utenforskap, Portrett, Natur, Arkitektur, Mote, Eksperimenter og Samtidskunst.

Metahuman Creator

Spillselskapet Epic Games har nettopp vist fram verktøyet MetaHuman Creator som gir brukerne mulighet til å lage troverdige ansikter og personer direkte i nettleseren. Svært imponerende og det hele peker frem mot en mindre lys fremtid for en del fotografiske sjangere.

Foreløpig er det ikke sagt noe om endelig lansering, men interesserte kan melde sin interesse via Unreal Engines nettsted.
Modellene kommer ferdig rigget for animasjon og her kan en se for seg en relativt enkel arbeidsflyt på et område som tidligere krevde ekspertise og erfaring. Ikke dermed sagt at dette blir teknikker for hvermansen, men stadig flere prosesser kan gjøres av maskiner og etter hvert blir hele designprosessen mer og mer parametrisk: sett premissene og gjør justeringer gjennom en kle rutiner for valg.

Verdens første afroamerikanske filmkyss er funnet i Nasjonalbiblioteket

Det kan høres ut som en ganske triviell nyhet dette, men mer enn 120 år gammelt filmmateriale hører til sjeldenhetene. Det dreier seg om en helt unik versjon av Something Good ¬ Negro Kiss fra 1898, som gikk viralt etter at den ble gjenfunnet i USA i 2017. Filmen, som er regissert av filmpioneren William Selig, ble hentet til Norge i sin samtid av to brødre fra Leksvik i Trøndelag. Filmene Hans og Ola Killingberg tok med hjem fra USA i 1898, er blant de eldste i Nasjonalbibliotekets samling.

"Moonwalk" medSony a7S III

“Moonwalk” er en kortfilm laget av Renan Ozturk and Taylor Rees, som viser hva det er mulig å få ut av Sonys a7S IIIMedvirkende:
  • Renan Ozturk - Sony Artisan of Imagery 
  • Taylor Rees - Sony Artisan of Imagery 
  • Andy Lewis - Slack Line Artist 
  • Tim Hardy - Digital Imaging Technician


Årets Nordiske naturfotograf

Årets Nordiske naturfotograf ble Geir Ole Laberg med et bilde av en kattugle under en roterende stjernehimmel, fotografert på Vestlandet. Et fantastisk bilde som krever stor kunnskap om uglenes vaner, samt teknisk innsikt. 

Videre ble det kåret vinnere i en rekke andre kategorier. Elmeri Juuti fra Finland ble kåret som Årets unge nordiske naturfotograf. 

Dette er 11. gangen at konkurransen arrangeres av magasinet Natur&Foto. Denne gangen var det rekordhøy deltakelse med 5633 innsendte bilder fra 411 fotografer fra Norden og andre europeiske land. Fotografen kan være fra hvor som helst i verden, men bildene må være tatt innenfor det geografiske området Norden, dvs. Norge, Sverige, Finland, Danmark, Færøyene, Grønland og Island, med unntak av én kategori – Fotoreisen.

Nytt regelverk for droneflyging

Siden 1. januar 2021 gjelder det nye felleseuropeiske regelverket for droneflyging i Norge. Nå skilles det ikke lenger mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner, og de aller fleste må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for droneoperasjonene. Droner som brukes til modellflyging omfattes også av det nye regelverket.

EASA ønsker gjennom sitt nye regelverk å gjøre droneoperasjoner tryggere gjennom to hovedgrep:
Bruk av utstyr som er bygget etter en europeisk standard.
Risikovurdering som tar hensyn til både risikoen i operasjonen og kompetansen til piloten.

Sammenfallende med at en ikke lengre skiller mellom kommersiell flyging og rekreasjonsflyging, vil det være risikoen knyttet til operasjonen(e) som bestemmer regelverket. Kort fortalt - så lenge en flyr under de samme forholdene, på de samme stedene, vil risikoen ved en flyging være lik uavhengig av om du tjener penger på det eller ikke.

Hva skjer med RO1, RO2 og RO3?
Den tidligere kategoriseringen i det norske regelverket (RO1, RO2 og RO3) blir erstattet med tre nye kategorier med andre spesifikasjoner: Åpen, Spesifikk og Sertifisert.

Åpen kategori
Operasjonen innebærer liten eller ingen risiko overfor tredjepart.
Det kreves ingen autorisasjon.
Piloten må fullføre et minimum av opplæring og trening.
Deles inn i 3 underkategorier etter enkle og forhåndsbestemte kriterier.


Luftfartstilsynet har også laget en interaktiv veileder og en oversiktstabell for å hjelpe deg til å finne fram. Se også plakaten "Fly drone trygt" som oppsummerer reglene.

Spesifikk kategori
Operasjonen har høy risiko eller er for kompleks for å tilhøre Åpen kategori.
Operatøren må ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne operere.
Risikonivå styrer mengden av opplæring og trening som kreves.
Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.


Sertifisert kategori
Risikoen ligner risikoen i bemannet luftfart.
Sertifisering av luftfartøy og operatør er nødvendig.
Høyt nivå på både opplæring og trening. Det blir krav om droneflygersertifikat.
Luftfartstilsynet vil føre tilsyn.

Regelverket for sertifisert kategori er fortsatt under utvikling. 

Tidslinje
Det nye felleseuropeiske regelverket har trått i kraft 1. januar 2021. De gamle operatørklassene RO1, RO2 og RO3 fases ut i løpet av 2021, med unntak for den delen av dagens RO3 som skal bli sertifisert kategori. For RO-operatører som var registrert under det gamle regelverket finnes en overgangsordning.


Registrering og kurs på flydrone.no
Med det nye regelverket skal alle som flyr en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller mer, registrere seg på Luftfartstilsynets flydrone.no. På flydrone.no kan man også ta kurs og eksamen for A1/A3, og i portalen vil man finne kompetansebevis og registrerte opplysninger. Eksamen for piloter i A2 tas på trafikkstasjoner.

Urban utforskning gjennom fotografi

Urban utforskning (Urban exploration) og Industrial tourism) betegner utforskning og fotografering av menneskeskapte ting som er blitt forlatt. Det innebærer gjerne å snike seg inn på områder eller bygg, også der det fortsatt pågår aktivitet. Hovedformålet er å ta bilder og dokumentere steder vanlige mennesker sjeldent får se eller oppleve. Grunnregelen i UE er: "Ta bilder, la alt annet være som det er", slik at andre utforskere kan oppleve stedet på samme måte som det en selv har gjort.

UE er lovlig så lenge en ikke bryter deg inn for å fotografere, men ofte havner UE i en gråsone der en befinner seg på steder der det  egentlig ikke er meningen at noen skal være.

Ukens utvalgte

Foto: Marjory Collins

Camouflage class in New York University, where men and women are preparing for jobs in the Army or in industry, New York, N.Y. They make models from aerial photographs, re-photograph them, then work out a camouflage scheme and make a final photograph.

Fra serien 1930s-40s in Color