Regler og retningslinjer for dronelek


Luftfartstilsynet har laget egne nettsider med kortfattede regler for dronelek. På nettstedet drøftes kort momenter som fotografering og filming med drone, hvilken sikkerhetsrisiko det medfører å operere en drone i luftrommet, samt at det er forskjellige regler for kommersiell bruk og hobbybruk.

5 hovedregler
  1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. 
  4. Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
Skal du ta bilde/video med dronen? Da må du følge personvernreglene. For mer informasjon se: Datatilsynet.no

Det gjelder egne regler for droner som blir brukt til nytte eller kommersielle formål.
For mer informasjon se: Luftfartstilsynets Dronesider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar