Fotograf Sjøwall legger ned, etter 95 år

Dronning Maud 1928 (Foto: Sjøwall, Det kongelige hoffs fotoarkiv)
Fotograf Gunnar Theodor Sjøwall, bestefaren til dagens eiere, som grunnla bedriften i 1920. Sjøwall spesialiserte seg på portrettfotografering, og har i flere generasjoner nærmest vært hoffotograf.

– Det startet med dronning Maud, som var en ivrig amatørfotograf. Hun oppsøkte Gunnar Theodor Sjøwall personlig i hans ateliér, etter at hennes hoffdame hadde blitt fotografert hos ham, forteller Kirsten J. Sjøwall.

I over 90 år fotograferte far og sønn Sjøwall det som kunne krype og gå av kongelige, industrileder og kulturelite. Disse fotografiene er av stor kulturhistorisk verdi, og familien jobber for at samlingen skal få et trygt sted å være. Familien er nå i dialog med Nasjonalbiblioteket.

Kilde: osloby

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar